article image

Oryantasyon

Projenin başlangıcında, projenin temasının ve konusunun tanıtıldığı bir oryantasyon aşaması bulunmaktadır. Ayrıca, öğrenciler proje sırasında neleri nasıl öğrenecekleri, zaman çizelgesinin ne şekilde olacağı, nasıl değerlendirilecekleri ve iletişim çerçevesinin ne olacağı hakkında bilgi edinirler.

Öğrencilerin en baştan itibaren projeye dahil edilmeleri ve onlarda sahiplik duygusunun oluşturulması önemlidir. eTwinning ile öğrenme, öğrencilere özgürlük duygusunun yanı sıra, sorumluluk duygusu da verir.

Katılımcılara, projenin başında beklentilerini ifade etme fırsatı verilmelidir. Ancak; proje boyunca geri bildirim yapmaları için ek imkanlar sunulmalıdır.

Oryantasyon aşaması, projenin konusunu tanıtmaya yönelik ilgi çekici bir aktivite ile entegre edilir. Gerçeklikle ve öğrencilerin dünyasıyla ilişkilendirilmelidir. Öğrenciler, içerik üreticileri olduklarını ve kişisel girişimlere fırsat verildiğini hissetmelidir.

ÖNERİLEN AKTİVİTELER

        1. Zihin haritalama: Katılımcılar konuyla ilgili etkili bir soru hazırlar veya konu ve kişisel hayatları arasındaki bağlantıları listeler. Sonuçlar, bir zihin haritasında sunulur.

        Önerilen teknolojiler: http://bubble.us, http://mindmeister.com, http://mindomo.com

        2. Zaman çizelgesi: Katılımcılar, projenin tüm aktivitelerini ve her aktiviteyle ilgili görevleri son tarihleriyle birlikte içeren bir zaman çizelgesi oluşturur. Bu şekilde, öğrenciler ve öğretmenler zaman dilimlerinin farkında olacak ve çalışmalarını daha verimli bir şekilde düzenleyeceklerdir.

        Önerilen teknoloji: www.timetoaster.com

        3. Tartışma - İnternet Görgü Kuralları ile ilgili olmalıdır ve projenin kendi görgü kuralları hakkında bir döküman (bilgi grafiği, poster) oluşturulur.

        Önerilen teknoloji: TwinSpace Forumu