article image

Ölçme & Değerlendirme

Projenin sonunda, öğrenciler ve öğretmenler de dahil olmak üzere projenin tüm ortaklar tarafından değerlendirildiği bir sonuçlandırma aşaması olmalıdır. Değerlendirmeler, tüm katılımcılara sahiplik duygusu vermek için gereklidir. Öğrenciler, kendi projelerini yürüttüklerini hissetmelidir. Aktiviteler hakkında geribildirim yapma, düşüncelerini ifade etme ve önerilerde bulunma fırsatını yakalamalıdır. Değerlendirmenin sonuçları, gelecekte daha iyi projeler oluşturulmasına yardımcı olacaktır.

Proje sırasında, farklı şekillendirici değerlendirme yolları da sürece dahil edilmelidir. eTwinning projeleri, müfredat ile uyumludur ve değerlendirme, bunun entegre edilmiş bir parçasıdır. eTwinning projelerindeki öğrenciler, işbirliği yapan ve içerik oluşturan kişilerdir ve 21. yüzyıl becerilerini ve yetkinliklerini inşa ederler. Tüm bu boyutlar, öğretmenler, akranlar ve öğrencilerin kendileri tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler için fırsatlar sunar.

ÖNERİLEN AKTİVİTELER

        1. TwinSpace’de projenin tüm aktivitelerini içeren bir değerlendirme tablosu oluşturun ve öğrencilerden her bir aktiviteyi 1-4 arasında bir puanla değerlendirmelerini isteyin. (1: bu aktiviteyi sevmedik - 4: bu aktiviteyi çok sevdik). Daha küçük yaştaki öğrenciler aynı aktiviteyi emojilerle yapabilirler. Daha sonra, farklı sınıf gruplarının puanlamaları paylaşılır ve kıyaslanır.

        2. Öğrencilerden projeye katılımlarını bir ya da daha fazla anahtar kelimeyle anlatmalarını isteyin ve bir kelime bulutu oluşturun.

        Önerilen teknoloji: www.answergarden.com

        3. Projede yapılan çalışmaları değerlendirmeleri için; öğrenciler, veliler ve meslektaşlarınızla kısa röportajlar yapın. Öğrencilerinizin eğlenceli bir şekilde öğrenmiş olduklarını değerlendirin. Öğretmenler, bir quiz oluşturabilir ve tüm ortak okullardan öğrencilerin projeyle ilgili soruları cevaplayarak yarıştıkları canlı bir toplantı organize edebilir.

        Önerilen teknoloji: www.kahoot.it, www.quizizz.com

       4. Öz değerlendirme – öğrenciler, projeden neler öğrendiklerini yazabilir: Fikirleri nasıl değişti? Nerede güven kazandılar? v.b.