article image

İletişim

eTwinning projelerinin yarattığı katma değer, duvarları olmayan sınıflar oluşturmasıdır. Öğrenciler, Avrupa’da ve ötesinde yer alan ülkelerdeki akranlarıyla etkileşimde bulunabilirler. Fikirlerini ve kültürlerini paylaşabilirler. Kıyaslama yaparak kendi kimliklerini inşa edebilirler. En önemlisi, iletişimin karşılıklı saygı ile güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesidir. İletişim, asla zorla yapılmaz.

İletişim, farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Sözlü veya sözlü olmayan iletişim türleri bulunmaktadır. Resimlerin, videoların ve yazılı metinlerin paylaşılması, iletişimin belirli bazı yollarından birkaçıdır.

TwinSpace’e entegre edilmiş iletişim araçları, daha doğrudan bir iletişim şekline sahip olma fırsatını verir. Öğretmenler, tartışma forumları düzenleyebilir. Forumlar, öğrencileri eş zamanlı olmayan etkileşim içine sokmak için kullanılabilir. Twinmail ile; projenin her üyesi, bireysel olarak mesaj gönderebilir. Öğretmenler, TwinSpace’in tüm üyeleri için canlı etkinlikler de düzenleyerek video konferans sisteminden faydalanmak üzere bir sanal oda ayırtabilirler.

ÖNERİLEN AKTİVİTELER

        1. Belirli bir konu hakkında tüm ortak okullardaki öğrencilerin fikirlerini almak için bir münazara düzenleyin. Bir soru sorun ve onlardan kendi fikirlerini desteklemek için argümanlarını sunmalarını, diğer öğrencilerin yazdıklarını okumalarını ve düşüncelerini yansıtan fikirler lehinde oy kullanmalarını isteyin.

        Önerilen teknoloji: TwinSpace Forumu, www.tricider.com, http://www.createdebate.com, www.voxopop.com

        2. Tüm sınıflardaki öğrencilerle birlikte canlı bir etkinlik düzenleyin. Öğrencilerin, ortakları için belirli bir konu hakkında bazı sorular hazırlamaları ve ayrıca akranlarından gelecek soruları cevaplamaya da hazır olmaları gerekmektedir.

        Önerilen teknoloij: Adobe Connect (TwinSpace’in parçası)

        3. Tenefüs odaları. Öğretmen, uluslar üstü gruplar oluşturur ve her bir grup için farklı bir sohbet kutusu belirler. Katılımcılar, belirli bir konu üzerinde gerçek zamanlı bir tartışma gerçekleştirebilirler.

        Önerilen teknoloji: http://todaysmeet.com