article image

İşbirliği

Proje ortakları arasındaki iletişim, işbirliği ile sonuçlanabilir. İşbirlikçi aktiviteler, somut bir sonuca götüren aktivitelerdir. Filmler, e-kitaplar, zihin haritaları, slayt göterileri, quizler gibi dijital ürünler olabilir. Bir forum tartışmasının veya çevrimiçi bir toplantının sonuçları da ortaya konabilir.

eTwinning projeleri, öğrenciler arasında işbirliğini içeren proje bazlı öğrenme için bir çerçeve sunar. Bir eTwinning projesinin parçası olan işbirlikçi aktiviteler; diğer proje ortaklarıyla paylaşabilecekleri bir ürün oluşturan bir sınıf grubunun üyeleri arasında basit bir şekilde gerçekleştirilebilir. Gerçek bir eTwinnig işbirliğine sahip olmak için; diğer proje ortakları - örneğin yeni içerikler oluşturmak için - diğer ortaklarda bulunan verilerin kullanılması gibi girdi sağlamalı ve paylaşmalıdır.

İşbirliği düzeyinde bir adım ilerisi, farklı sınıf gruplarındaki öğrencilerin ortak bir ürün üzerinde doğrudan işbirliği yapmasıdır. TwinSpace’de, örneğin, web sayfaları birlikte çalışabilecekleri ve çıktılar paylaşabilecekleri bir alan sağlamak için uluslar üstü öğrenci gruplarına atanabilir.

Proje yöneticilerinin, öğrencilere bir ortak çıktıya katkı sağladıkları hissini vermeleri gerekir.

ÖNERİLEN AKTİVİTELER

        1. Öğrencilerinizi ulusal veya uluslar üstü gruplara ayırın ve onlardan proje için bir logo oluşturmalarını isteyin. Tüm logoları yükleyin ve öğrencilerden resmin altına bir yorum yazıp onaylarak en beğenilen logoyu belirlemek üzere bir oylama yapmalarını isteyin.

        Önerilen teknoloji: www.dotstorming.com

        2. Ülkelerinizdeki ortak şarkıları belirleyin ve şarkıyı ortağınızın dilinde söylemeyi öğrenin.

        3. Şarkının farklı dillerdeki versiyonlarıyla ortak bir video hazırlayın.

        4. Belirli bir konu hakkında işbirlikçi bir hikaye yazın. Bir ülke hikayeye başlasın, diğer ülkeler hikayeyi devam ettirsin. Daha sonra, ortaklardan biri, diğer ortağın hikayesini resimli hale getirsin.

        Önerilen teknoloji: http://meetingwords.com, http://colorillo.com

        5. Öğrenciler, diğer dillerde hangi kelimeleri öğrenmek istediklerine karar verirler ve bu kelimelerin resimlerini çizerler. Daha sonra, tüm sınıflardaki öğrenciler kelimeleri kendi dillerinde kaydederek çevrimiçi bir sözlük oluştururlar.

        Önerilen teknoloji: www.voicethread.com