eTwinning – Gizlilik Politikası

Avrupa Komisyonu Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültürden sorumlu Genel Direktörlüğü ("DG EAC"), Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı ("EACEA")'nın yanı sıra Ulusal Destek Kuruluşları (NSO); gizliliğinizi korumayı taahhüt eder.

eTwinning.net aracılığıyla toplanan kişisel veriler, ulusal düzeyde Ulusal Destek Kuruluşları (NSO) veya Avrupa düzeyinde (AB) EACEA tarafından Kontrolörler sıfatıyla işleme tabi tutulur. 

Tüm kişisel veriler, yürürlükteki veri koruma mevzuatına uygun olarak ele alınır.

 • AB düzeyinde; Topluluk kurumları ve organları tarafından kişisel verilerin korunmasıyla ilgili 2018/1725 sayılı Tüzük (Avrupa Komisyonu) (1) geçerlidir. 
 • Ulusal düzeyde; Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) üyeleri için, Genel Veri Koruma Yönetmeliği ('GDPR') geçerlidir (2). Ulusal Destek Kuruluşlarının kontrolü altındaki tüm veri işleme işlemleri, bu yönetmeliğin hükümlerine uygundur.
 • AB ve AEA üyesi olmayan ülkeler için; kişisel veriler - AB ve AEA üyesi olan Ülke vatandaşlarından gelen kişisel veriler haricinde - Ulusal mevzuata göre işlenir. AB ve AEA üyesi olan ülke vatandaşlarıyla ilgili kişisel veriler için GDPR geçerlidir.

Aşağıda yer alan Gizlilik Beyanı’nda; DG EACEA, EACEA, Ulusal Destek Kuruluşlarının (NSO) eTwinning’teki ilgili kişilerin kişisel verilerini toplarken, yönetirken ve kullanırken uyması gereken politikalar özetlenmektedir. 

Güveninize değer veriyoruz ve eTwinning Projesi’ndeki kişisel verilerinizin korunmasıyla ilgili politikalarımızı ve uygulamalarımızı anladığınızdan emin olmak istiyoruz.

EUN Ortaklığı aisbl (bundan sonra European Schoolnet olarak anılacaktır), eTwinning Merkezi Destek Servisi’ni (MDS) EACEA’nın bir yüklenicisi olarak yürütmekte ve aşağıda belirtilen gizlilik politikasına tabi olan eTwinning platformunu görevlerinin bir parçası olarak yönetmektedir.

1. Kişisel verilerinizin işlenmesinden kim sorumludur (veri denetleyicisi)? 

AB düzeyinde – eTwinning.net

Veriler AB düzeyinde işlendiğinde; denetleyici (kontrolör) Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’dır.

Veri işlemeden sorumlu olarak atanan kişi: 

EACEA A5 Birimi Başkanı 

Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brüksel

E-posta adresi eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Ulusal düzeyde – eTwinning ulusal portalları 

Veriler ulusal düzeyde işlendiğinde (örneğin ulusal aktiviteler düzenlemek, aşağıya bakınız); veri denetleyicileri belirlenmiş olan destek servisleridir (Ulusal Destek Kuruluşları).

Destek Servislerinde veri işlemeden sorumlu olarak atanan kişilerin iletişim bilgilerini şu sayfalarda bulabilirsiniz: NSO

2. Hangi kişisel veriler işlenir ve nasıl?

AB düzeyinde – eTwinning.net

Aşağıda yer alan kişisel veriler, eTwinning bağlamında işlenir. Bu liste, geniş kapsamlı ve ayrıntılıdır.

a) Zorunlu veriler

Kayıtlı kişiyle ilgili veriler: e-posta adresi, isim, soyadı, okuldaki görevi (eğer öğretmense, verdiği dersler), iletişim dili/dilleri, öğrencilerin yaş aralığı, kullanıcının açıklaması

Okulla ilgili veriler: okulla ilgili bilgiler (resmi adı, adresi, bulunduğu şehir, e-posta adresi, bölgesi ve ülkesi).

Okul Müdürüyle ilgili veriler: ismi, soyadı, iş e-posta adresi.

b) İsteğe bağlı veriler (bu veriler, yalnızca eTwinning aktivitelerine daha ileri düzeyde katılmanız durumunda sağlanabilir):

Kayıtlı kişiyle ilgili veriler: eTwinning Live’deki irtibat kişilerinin listesi, projelerin listesi, kaydolan kişinin resmi, platformun kullanımıyla ilgili fotoğraflar ve diğer bilgiler.

Diğer veriler: Kayıtlı kişiler, projelerin TwinSpace’lerine, eTwinning Gruplarına, Öğrenme Etkinliklerine ve çevrimiçi etkinliklerine katılabilirler. Bu durumlarda; kayıtlı kişiler bu tür girişimlere katılımlarıyla ilgili bilgiler gönderebilirler. Bu tür platformlara erişim, sadece buralara kayıtlı olan üyelerle sınırlıdır. Platformun kullanımı bağlamındaki diğer bilgilerin yanı sıra; forumlarda, ağ günlüklerinde ve platformun diğer bölümlerinde mesaj yayınlayabilirler.

Ulusal düzeyde – eTwinning ulusal portalları

Aşağıda yer alan veriler, eTwinning bağlamında işlenmektedir.

a) Zorunlu veriler – eTwinning.net aracılığıyla EACEA tarafından sağlanan veriler

Kayıtlı kişiyle ilgili veriler: e-posta adresi, ismi, soyadı, okuldaki görevi (eğer öğretmense, verilen dersler), iletişim dili/dilleri, öğrencilerin yaş aralığı, kullanıcının açıklaması.

Okulla ilgili veriler: okula ait veriler (resmi okul adresi, adresi, şehri, e-posta adresi, bölgesi ve ülkesi).

Okul Müdürüyle ilgili veriler: ismi, soyadı, iş e-posta adresi.

b) Teknik bilgiler: kullanıcıların eTwinning.net platformunun çeşitli alanlarında çevrimiçi formatlarda gönderdikleri ve çeşitli ulusal kuruluşlar tarafından erişilebilen veriler.

c) Yerinde gerçekleştirilen girişimlerle ilgili özel veriler: Katılımcılar, yerinde gerçekleştirilen Mesleki Gelişim aktivitelerinde yer alabilirler. Bu durumda; onlardan bu tür girişimlere katılımlarıyla ilgili ek bilgiler (örneğin seyahatlerin düzenlenmesi için) istenebilir. 

3. Verilerinizi hangi amaçla işlemekteyiz? 

AB düzeyinde – eTwinning.net

Verilerin işlenmesi, şu nedenlerle gereklidir: 

 • çevrimiçi topluluğun aktivitelerini oluşturmak ve sürdürmek için kayıtlı kişilerin eTwinning içindeki ve dışındaki aktiviteleri hakkında bilgi sağlamak;
 • kayıtlı kişilerin ortak bulmasına ve proje oluşturmasına imkan sağlamak;
 • eTwinning projeleriyle ilgili bilgi vermek;
 • genel olarak, eTwinning’te kayıtlı olan kişilere karşılıklı güven ve saygı duygusuyla iletişim kurma ve işbirliği yapma imkanını sunmak; 
 • izleme ve araştırma aktivitelerine imkan sağlamak.

Kullanıcılar eTwinning’e kaydolduğunda, eTwinning Haber Bültenlerine de giriş yapabilirler.

Kayıtlı kişilerle ilgili veriler, ulusal düzeyde Ulusal Destek Kuruluşları (NSO) tarafından doğrulanmaktadır.

Belirli bir dönem içindeki kullanıcı sayısı, tercih edilen konular ve öğretmenler tarafından seçilen ülkeler, hesap kullanımı gibi konularla ilgili toplu istatistikler düzenli olarak bir araya getirilir.

Ulusal düzeyde – eTwinning ulusal portalları

eTwinning Destek Servisleri, eTwinning.net’e gönderilen bilgileri şu amaçlar için kullanır:

 • kullanıcı tarafından gönderilen kişisel bilgilerin doğrulanması,
 • eTwinning ulusal aktivitelerinin tanıtılması,
 • ulusal haber bültenlerinin ve bildirimlerinin yayılması, 
 • basın bültenleri, 
 • kurslara ve etkinliklere kayıt, 
 • anketlere katılım

Kullanıcılar, ayrıca eTwinning aktivitelerinden haberdar olmak için Ulusal Destek Kuruluşlarıyla doğrudan iletişime geçmeyi tercih edebilirler. Kullanıcılar Ulusal Destek Kuruluşlarıyla doğrudan iletişime geçmeyi seçerlerse, kişisel veriler yalnızca iletilere yanıt vermek veya kayıtları yönetmek amacıyla kullanılacaktır.

4. Kişisel verilerinizi hangi yasal temelde işleriz?

AB düzeyinde

Verilerin işlenmesi, kamu yararına veya Birlik kurumuna veya organına verilen resmi makamın tatbikinde gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi için gereklidir. (Birlik Kanununda belirtilecek) (2018/1725 sayılı Yönetmeliğin 5(1)(a) maddesi);

 • ''Erasmus+': Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 1719/2006/EC, 1720/2006/EC ve 1298/2008/EC sayılı Kararlarını iptal eden 11 Aralık 2013 tarihli ve 1288/2013 sayılı Yönetmeliği (AB) tarafından oluşturulan Birliğin eğitim, öğrenim, gençlik ve spor programı (OJ L 347 of 20.12.2013, sayfa 50–73)
 • ’Eğitim, Görsel ve İşitsel Kültür Yürütme Ajansı’nı oluşturan 2009/336/EC (2013/776/AB) sayılı Kararını iptal eden 18 Aralık 2013 tarihli Kararını uygulayan Komisyon: Madde 3 (a)
 • Eğitim, Görsel ve İşitsel Kültür Yürütme Ajansı ile EUN Ortaklığı AISBL arasında 2017-3597, 2017-3598 ve 2017-3599 sayılı Hizmet Sözleşmesi.

Yukarıdaki yasal dayanaklar kapsamında olmayan işlemler, veriye konu olan kişi veya kurumların rızasına dayanır (2018/1725 sayılı Yönetmeliğin 5 (1) (d) Maddesi).

Ulusal düzeyde

 • EACEA ve Ulusal Destek Kuruluşları (NSO) arasında imzalanan hibe anlaşması.
 • Her ülke için geçerli mevzuat hakkında bilgi almak için ilgili Ulusal Destek Kuruluşu (NSO) ile iletişime geçin.

5. Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklarız?

AB / Ulusal düzeyde

İstatistiklerle ilgili olan ve araştırma amaçlı veriler eTwinning var olduğu sürece toplu bir şekilde isimsiz olarak saklanır.

Kullanıcı profili ile ilgili veriler, kullanıcının son girişinden sonra maksimum üç yıl süreyle saklanır. Son girişten bir yıl sonra, kullanıcı profili otomatik olarak ‘etkin değil’ statüsüne geçecektir, başka bir deyişle diğer kullanıcılar veya dış dünya tarafından artık görünmeyecek şekilde ayarlanacaktır. Kullanıcıya profilinin etkinliğinin kaldırıldığına ve hesabını tekrar giriş yaparak etkin hale getirebileceğiyle ilgili bir bildirim gönderilir. İki yıl daha geçtikten sonra; kullanıcıya ikinci ve son bir hatırlatıcı gönderilir ve en son giriş yapmasından 3 yıl sonra, profilinin kalıcı olarak devre dışı bırakılacağı bildirilir. Tüm kişisel veriler, daha sonra isimsiz hale getirilir.

Bir hesabı devre dışı bırakmak veya silmek için, lütfen Merkez Destek Servisi’yle iletişime geçin (aşağıdaki 6. Maddeye bakın): delete@etwinning.net

Kullanıcıların profillerinin devre dışı bırakılmasını istemesi veya profilin otomatik devre dışı bırakılması durumunda; veriler diğer eTwinning kullanıcılarına görünmeyecektir. Veriler, kişisel tanımlanmaya izin vermeyecek şekilde sadece isimsiz olarak saklanacaktır. Etkin olmayan profile sahip olan kullanıcılar platformu kullanmaya devam etmek isterlerse, yeniden kaydolmaları gerekecektir. Veriler, sadece EACEA, Avrupa Komisyonu, ulusal veya bölgesel okul yetkilileri, eTwinning’in uygulanmasından sorumlu yetkililer (Merkezi ve Ulusal Destek Kuruluşları) ve Veri Kontrolörünün yetkisi altında olan diğer üçüncü taraflarca (madde 6’ya bakın) toplu bir biçimde araştırma ve izleme amaçlı olarak saklanacaktır.

6. Kişisel verilerinize kimler erişebilir ve bu veriler kimlere açıklanır?

AB düzeyinde– eTwinning.net

Yukarıda ayrıntıları verilen amaçlar doğrultusunda, verilere erişim kesinlikle aşağıdakilerle sınırlıdır:

 • eTwinning’e kayıtlı olanlar, (giriş yaptıklarında) diğer kullanıcıların aşağıdaki verilerini görebilirler: kullanıcıların e-posta adresleri ve okul müdürüyle ilgili veriler hariç tüm veriler.
 • EACEA, Avrupa Komisyonu: verilerin tamamı.
 • EACEA ile eTwinning’i uygulamak için sözleşmeli olan kuruluşun yetkili personeli, diğer bir deyişle Merkezi Destek Servisi (European Schoolnet): verilerin tamamı.
 • Ulusal Destek Kuruluşu (NSO): kayıtlı kişilerin verileri kendi ülkelerindeki kişilerin verileriyle sınırlıdır.

Eğer Ulusal Destek Kuruluşu (NSO), AB / AEA dışında yer alıyorsa; kişisel verilerin transferi, Ajans ve Destek Hizmetleri arasında imzalanan hibe anlaşmalarında belirtilen uygun güvenlik önlemleri temelinde gerçekleşir. Kullanıcılar, aşağıda belirtilen şekilde denetleyiciyle iletişim kurarak bu güvenlik önlemlerinin bir kopyasını almayı isteyebilir. 

Kullanıcılar tarafından gönderilen bazı veriler, yalnızca açık onayları verildikten sonra, eTwinning Portalının (eTwinning.net) herkese açık alanında görüntülenecektir; bu da bu tür verilere İnternet üzerinden serbestçe erişilebileceği anlamına gelir. Bu durumda, kullanıcının kendisiyle ilgili verileri silme hakkı bulunmaktadır. Herkese açık hale gelen veriler, özellikle aşağıdaki gibidir:

Kayıtlı kişiyle ilgili veriler: ismi, soyadı, okulu. eTwinning Koordinatörü olanlar için, kullanıcı resmi de herkese açık olarak gösterilecektir.

Okulla ilgili veriler: resmi okul ismi, şehri, bölgesi, ülkesi.

Projeyle ilgili veriler: ismi, açıklaması, diller, öğrencilerin yaş aralığı, ortaklarla ilgili bilgiler, kayıt tarihi ve eğer varsa kapanış verileri.

eTwinning platformunda kullanıcılar tarafından gönderilen diğer veriler (örneğin forumlardaki mesajlar ve başlıklar, dosyalar ve resimler); sadece yüklenmiş oldukları Portal alanıyla ilgili olan diğer kayıtlı kullanıcılar tarafından görünecektir (örneğin eTwinning Grupları, Öğrenme Laboratuvarı, TwinSpace).

Belirli verilerin diğer üçüncü taraflara (örneğin, araştırma merkezleri ve üniversiteler) aktarılmasına Veri Kontrolörünün özel yetkisi altında izin verilebilir, ancak veriler isimsiz olarak aktarılacaktır.

Kişisel veriler, hiçbir zaman pazarlama amacıyla kullanılamaz. 

Ulusal düzeyde – eTwinning ulusal portalları

3. Maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda, verilere erişim kesinlikle sınırlandırılmıştır:

 • Ulusal Destek Kuruluşları, eTwinning’i ulusal düzeyde uygulamaktan ve kendi ülkelerindeki kullanıcılarla temas halinde olmaktan sorumlu ulusal veya bölgesel okul yetkilileri. Her Destek Kuruluşu kendi ülkesindeki kullanıcıların kişisel verilerine erişebilir. 

Bu ülkelerle Ulusal Destek Kuruluşlarının tamamını içeren tam ve güncel listeye şu sayfalardan ulaşabilirsiniz: NSO

7. Kişisel verilerinizi nasıl koruruz?

AB düzeyinde ve Ulusal düzeyde – eTwinning.net

Toplanan kişisel veriler ve ilgili tüm bilgiler, servis sağlayıcısının (European Schoolnet) güvenli sunucularında saklanır.

Verilerinizin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde işlenmesini sağlamak için; servis sağlayıcısıyla yapılan sözleşmeye verilerin korunmasıyla ilgili bir özel koşul dahil edilmiştir.

Servis sağlayıcısındaki bilgisayar merkezlerinin işlemleri, Avrupa Komisyonu'nun güvenlik direktiflerine ve bu tür sunucular ve hizmetler için Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan hükümlere bağlı yürütülmektedir.

Ulusal aktiviteler için verileri işlemek isteyen Ulusal Destek Kuruluşu (NSO), merkezi düzeyde depolanana bilgilere erişir.

8. Kişisel verilerinizle ilgili haklarınız nelerdir ve bu hakları nasıl kullanabilirsiniz?

Haklarınız şunlardır:

 • Size ait olan kişisel verilere erişim isteğinde bulunmak;
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesini istemek veya profilinizde düzeltmek;
 • Belirli şartlar altında, kendi kişisel verilerinizin silinmesini istemek;
 • Belirli şartlar altında, kendi kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını istemek;
 • Kendi özel durumunuzla ilgili olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etmek; 
 • Verilerinizin ortak olarak kullanılan makine tarafından okunabilen standart formatta (veri taşınabilirliği) başka bir kuruluşa aktarılmasını istemek;
 • Onayınızı istediğiniz zaman geri çekmek.

Özel durumunuzla ilgili olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine 2018/1725 sayılı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümleri uyarınca itiraz etme hakkınız vardır.

Ayrıca, sizi etkilemesi durumunda; yasalarla tanımlandığı şekilde otomatikleştirilmiş kararlara (yalnızca makineler tarafından alınan kararlar) tabi tutulmama hakkına da sahipsiniz.

AB düzeyinde– eTwinning.net

Haklarınızı Avrupa düzeyinde kullanmak için, çoğu durumda (erişim, düzeltme, kısıtlama isteme, verilerinizin işlenmesine itiraz etme), Avrupa Veri Denetleyicisine (EACEA) başvurabilirsiniz, bkz. Madde 1

Verilerinizi eTwinning’ten silmek isterseniz, şu adresten Merkezi Destek Servisiyle iletişime geçebilirsiniz: helpdesk@etwinning.net.

Ulusal düzeyde – eTwinning ulusal portalları

Kişisel verilerin Destek Hizmetleri tarafından ulusal düzeyde (kişisel eTwinning Platformları ve / veya haber bültenleri ve bildirimleri aracılığıyla) işlenmesiyle ilgili haklarınızın kullanımı hakkındaki her türlü sorunuz için, her ülkenin Veri Denetleyicileri ile iletişime geçebilirsiniz. (1. maddede bulunan irtibat kişilerinin listesine bakın).

9. Herhangi bir kişisel veri konusunda ihtilaf durumunda başvuru yapma hakkınız bulunmaktadır.

AB düzeyinde – eTwinning.net

Herhangi bir kişisel veri koruma konusu ile ilgili bir ihtilaf olması durumunda, yukarıda belirtilen adresteki ve geçerli posta kutusundaki denetçilerle iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca, EACEA Veri Koruma Yetkilisine şu e-posta adresinden ulaşabilirsiniz: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Avrupa Veri Koruma Yöneticisine istediğiniz zaman şikayette bulunabilirsiniz: Web sitesi http://www.edps.europa.eu.

Ulusal düzeyde – eTwinning ulusal portalları

Herhangi bir kişisel veri koruma konusu ile ilgili ihtilaf durumunda, bu konudan sorumlu ulusal kontrolörlere başvurabilirsiniz (1.maddedeki irtibat kişileri listesine bakınız).

Veri koruma haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, sizin bulunduğunuz veya Destek Hizmetlerinin yer aldığı ülkede bulunan Veri Koruma Yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz.


 1. 1. Birliğin kurumları, organları, ofisleri ve ajansları tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımıyla ilgili olarak; gerçek kişilerin korunması konusunda Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (AB) 2018/1725 sayılı ve 23 Ekim 2018 tarihli Düzenlemeleri ve yürürlükten kaldırılan (EC) 42/2001 sayılı Tüzüğü ve EEA ile (OJ L 295, 21.11.2018; sayfa 39) 1247/2002/ EC sayılı Kararı
 2. 2. Kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımıyla ilgili olarak; gerçek kişilerin korunması konusunda, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 27 Nisan 2016 tarihli (AB) 2016/679 sayılı Yönetmeliği ve yürürlükten kaldırılan (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) (OJ L 119, 4.5.2016, s. 1–88) 95/46/EC sayılı Direktif

 • NSS