article image

Aşağıdaki beyan, hakkınızda topladığımız kişisel bilgilerle ilgili politikamızı açıklamaktadır.

Özet

eTwinning, Avrupa Birliği’nin bir girişimidir. Avrupa Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programı olan Erasmus+’ın bir parçasıdır. Avrupa Komisyonu tarafından yönetilmekte ve Eğitim, Görsel-işitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından uygulanmaktadır.

eTwinning platformu, kullanıcılarının gizliliğine saygı duymaktadır. Okullar, öğretmenler ve öğrencilerin birbirleriyle işbirliği yapması ve paylaşımda bulunması için güvenli ve emin bir ortam sağlamaktadır. Aşağıdaki beyan, eTwinning platformunun kullanıcıları tarafından sağlanan bilgileri toplama, yönetme ve kullanma politikalarını özetlemektedir.


1. Online gönderilen formlar 

eTwinning Portalı, eTwinning Masaüstü, Proje Günlüğü, TwinSpace, öğrenme Laboratuarı ve Gruplardan oluşan eTwinning platformu kişisel verileri toplarken ve işlerken, Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin 18 Aralık 2000 tarihli (EC) 45/2001 sayılı kişisel verilerin Avrupa Topluluğu kurumları ve kuruluşları tarafından işlenmesine ilişkin olarak bireylerin korunması ve bu verilerin serbest dolaşımı hakkındaki yönergeye tabidir (12.1.2001 tarihli Resmi Gazete L8, s. 1.).
 
eTwinning Platformunda mevcut çeşitli araçlar eTwinning aktivitelerine katılmak için kullanıcıların bilgi göndermesine imkan tanımaktadır. Online kayıt yaparken ve diğer bilgileri gönderirken, veriler 2. maddede belirtilen amaçlar için toplanmakta ve işlenmektedir. Bunların ilgili işleme operasyonları, A5 birimi (EACEA’da Mesleki Eğitim, Yetişkin Eğitimi ve Platformlar) Başkanı olan Veri Kontrolörünün sorumluluğu altındadır.


2. Hangi kişisel bilgileri ve hangi amaçla ve hangi teknik araçlarla topluyoruz?

(a) Kişisel bilgiler: eTwinning platformunda toplanan kişisel bilgiler aşağıdakileri kapsamaktadır:

Zorunlu bilgiler

 • Kayıt verileri: ad, soyad, okuldaki görev (öğretmense, girdiği dersler), potansiyel proje konuları, potansiyel proje dilleri, potansiyel projeye katılacak öğrencilerin yaş aralığı, e-posta adresi ve proje fikirleri.
 • Okul verileri: resmi okul adı, adresi, şehri, e-posta adresi, bölgesi ve ülkesi.
 • Okul müdürünün bilgileri: ad, soyad, iş e-posta adresi.

Opsiyonel veriler (bu bilgileri verip vermemekte serbestsiniz)

 • Kayıt verileri: açıklama, Masaüstündeki irtibat kişileri listesi, projelerin listesi, Comenius Okul Ortaklığı Kurmak için müsait olup olmadığı, eTwinning ödülleri ve diğer ödüller, kayıt yaptıranın resmi, fotoğrafları ve eTwinning Desktop kullanımıyla ilgili diğer bilgiler.
 • Okul verileri: posta kodu, okul numarası, telefon numarası, web sitesi.

(b) Diğer veriler: Kayıt yaptıranlar TwinSpace projesine, eTwinning Gruplarına, öğretmenler Odasına ve öğrenme Etkinliklerine de katılabilir ve bir Proje Günlüğü oluşturabilir. Bu durumlarda kayıt olanlar, bu girişimlere katılma amacıyla bilgi gönderebilir. Bu platformlara erişim sadece kayıtlı üyelerle sınırlıdır.

Avrupa Komisyonu, EACEA ve EUN Partnership AISBL (European Schoolnet) üçüncü tarafların yüklediği herhangi bir bilgi veya belgeden sorumlu değildir.


(c) Verilerin kullanımı: Verilerin depolanması, işlenmesi ve görüntülenmesi aşağıdaki amaçlar için gerekmektedir:

 • kayıt yaptıranların ortakları bulmasını ve proje kurmasını sağlamak;
 • kullanıcı ve okul profillerini zenginleştirmek için eTwinning içinde ve dışındaki kayıt yaptıran hakkında bilgi sağlamak;
 • eTwinning projeleri hakkında bilgi sağlamak;
 • genel olarak eTwinning'e kayıt yaptıranların karşılıklı güven ve saygı ruhuyla iletişim ve işbirliği kurmasını sağlamak ve
 • izleme ve araştırma aktivitelerine imkan tanımak ve kolaylık sağlamak.

Belirli bir dönemdeki kullanıcı sayısı, tercih edilen konular ve/veya öğretmenler tarafından seçilen ülkeler ve hesap kullanımı dahil ancak bununla sınırlı olmayan toplu istatistikler düzenli olarak toplanmaktadır. Kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkartmak amacıyla eTwinning Portalı kullanıcı sıklığı, alışkanlıkları, tercihleri ve ayarlarını takip edebilir.

eTwinning platformunun çeşitli alanlarında kullanıcıların davranışıyla ilgili veriler sadece EACEA, Avrupa Komisyonu ve eTwinning'i uygulamakla görevli kuruluşlar (örneğin Merkezi Destek Servisleri (CSS) ve Ulusal Destek Servisleri (NSS) ile yerel veya bölgesel okul yetkilileri) ve diğer üçüncü taraflarca (örneğin resmen yetkili araştırma merkezleri ve üniversiteler) araştırma ve izleme gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilir. Tüm verilerin yukarıda belirtilen kişilerce kullanımı, bu verileri kullanma iznini reddetme hakkına sahip olan veri kontrolörüne bildirilmelidir.

Veriler başka herhangi bir amaçla işlenmeyecektir. Kişisel verilerin bu şekilde işlenmesinin yasal temeli 9. maddede belirtilmiştir.


(d) Teknik bilgiler: Veriler, kullanıcıların kendi tarafından eTwinning platformunun farklı alanlarındaki online formları doldurarak sağlanmaktadır. Platform, bir hizmet sağlayıcısı (European Schoolnet) tarafından EACEA ile yapılan hizmet sözleşmesine göre yürütülmektedir. Tüm veriler bir veritabanında toplanmaktadır.


3. Bilgilerinize kim erişim sağlar ve kime açıklanır?

Yukarıda açıklanan amaçlar için verilere erişim yalnızca aşağıdaki kurumlarla sınırlanmıştır:

 • eTwinning kayıtlı üyeleri (Masaüstüne oturum açtığında): Kayıtlı üyenin e-posta adresi ve okul müdürü bilgileri gibi kişisel bilgiler hariç tüm veri kümesi.
 • EACEA, Avrupa Komisyonu, CSS: tüm veri kümesi.
 • Ulusal düzeyde eTwinning'i uygulamakla sorumlu olan ulusal veya bölgesel okul yetkilileri (NSS): ilgili ülkelerin kullanıcılarının tam veri kümesi.

Belirli verilerin diğer üçüncü taraflara (örneğin araştırma merkezleri ve üniversiteler) aktarılmasına Veri Kontrolörünün onayı ile izin verilebilir. Mümkün olduğunda veriler özellikle üçüncü taraflara araştırma amacıyla aktarıldığında isim belirtilmeksizin işlenecektir.

Kişisel veriler asla pazarlama amacıyla kullanılmayacaktır.

Kullanıcılar tarafından gönderilen bazı bilgiler eTwinning Portalının herkesin kullanımına açık alanlarında görüntülenecektir, yani bu verilere İnternette kolayca ulaşılabilmektedir. özellikle:

 • Kayıt verileri: ad, soyad, okuldaki görev (öğretmense, girdiği dersler), potansiyel proje konuları, potansiyel proje dilleri, potansiyel projeye katılacak öğrencilerin yaş aralığı ve resim (kullanıcı tarafından izin verilmişse).
 • Okul verileri: resmi okul adı, şehir, bölge, ülke ve okulun resmi (kullanıcı tarafından özellikle izin verilmişse).
 • Proje verileri: ad, açıklama, diller, öğrencilerin yaş aralığı, ortak bilgileri, kayıt tarihi ve kapanış verileri (varsa).
 • Oluşturan kişi tarafından herkesin erişimine izin verilen Kaynaklar Alanına yüklenen eğitim kaynakları.

Kullanıcılar tarafından eTwinning platformundan gönderilen diğer bilgiler (örneğin forum mesajları, online tartışmalar ve konular, dosyalar ve resimler) sadece Portala yüklenen alan (örneğin eTwinning Grupları, öğrenme Laboratuarı, TwinSpace, Proje Günlüğü) ile ilgili diğer kayıtlı kullanıcılar tarafından görülebilecektir. Ancak bu alanların yöneticisi verilerin bir kısmını herkesin kullanımına açmaya karar verebilir. Bu durumda kayıt yaptıran kişinin kendisiyle veya öğrencileriyle ilgili bilgileri silme hakkı bulunmaktadır.


4. Bilgilerinizi nasıl koruyoruz?

Toplanan kişisel bilgiler ve tüm ilgili bilgiler, hizmet sağlayıcısının (European Schoolnet) güvenli sunucularında saklanmaktadır. Hizmet sağlayıcısının bilgisayar merkezlerinin çalışması, bu tür sunucular ve hizmetlerle ilgili olarak Güvenlik Müdürlüğü tarafından sağlanan şekilde Avrupa Komisyonu güvenlik yönergelerine ve hükümlerine uymaktadır.


5. Bilgilerinizi nasıl kontrol edebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz?

Sizin adınıza sorumlu kontrol tarafından hangi kişisel verilerin kaydedildiğini kontrol etmek veya değiştirmek ya da düzeltmek isterseniz, bunu kendiniz online olarak yapabilirsiniz. Kayıt sırasında belirleyeceğiniz parola oturum açmanıza ve kişisel bilgilerinizi güncellemenize veya profilinizi devre dışı bırakmanıza imkan tanıyacaktır. Kullanıcılar herhangi bir zamanda profillerinin devre dışı bırakılmasını isteyebilir (aşağıdaki 6. maddeye bakınız).


6. Verilerinizi ne kadar süre tutuyoruz? 

İstatistikler ve araştırma amaçlarıyla ilgili veriler eTwinning süresi boyunca toplu olarak isimsiz bir formatta tutulmaktadır.

2. maddede açıklanan şekilde kullanıcı profiliyle ilgili veriler kullanıcının son oturum açma tarihinden sonra bir yıl tutulmaktadır. Son oturum açma tarihinden bir yıl sonra, kullanıcı profili otomatik olarak pasif hale gelmektedir, yani diğer kullanıcılar veya dış dünya tarafından artık görülememektedir. Kullanıcıya profilinin pasif hale geldiğini ve tekrar hesabına oturum açarak hesabını yeniden aktif hale getirebileceğini bildiren bir hatırlatma gönderilir. İki yıl daha geçtikten sonra, kullanıcıya ikinci ve son bir hatırlatma gönderilir ve profilinin siteye son kez giriş yaptığı tarihten 3 yıl sonra daimi olarak devre dışı bırakılacağı konusunda bilgi verilir. Bu durumda tüm kişisel bilgiler isimsiz hale gelmektedir.

Kullanıcıların profillerinin devre dışı bırakılmasını istemesi veya profilin otomatik olarak devre dışı bırakılması durumunda diğer eTwinning kullanıcıları başka bilgi göremez. Veriler, kişinin tanınmasına izin vermeyecek bir şekilde sadece isimsiz olarak saklanır. Devre dışı bırakılmış profile sahip kullanıcıların platformu kullanmaya devam etmek istemesi durumunda, yeniden kaydolması gerekecektir. Veriler EACEA, Avrupa Komisyonu, ulusal veya bölgesel okul yetkilileri, eTwinning'i uygulamakla sorumlu yetkililer (Merkezi ve Ulusal Destek Servisleri) ve diğer üçüncü taraflarca (3. maddeye bakınız) Veri Kontrolörünün onayına bağlı olarak toplu olarak araştırma ve izleme amacıyla saklanacaktır.


7. İrtibat bilgileri

Haklarınızla veya kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili haklarınızın kullanımıyla (örneğin kişisel verilere erişim ve düzeltme) ilgili sorularınız için, eTwinning platformunun Kontrolörü ile aşağıdaki adresten irtibat kurabilirsiniz:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brüksel
Belçika
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Bir hesabı devre dışı bırakmak için lütfen Merkezi Destek Servisi ile aşağıdaki adresten irtibat kurun: helpdesk@etwinning.net.


8. Çözüm Yolu

Herhangi bir Kişisel Verilerin Korunması konusunda ihtilaf olması durumunda Kontrolöre yukarıda belirtilen adres ve e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. EACEA'nın Veri Koruma Görevlisi ile aşağıdaki e-posta adresinden irtibat kurabilirsiniz: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Sorunun Kontrolör veya Veri Koruma Görevlisi tarafından çözülememesi durumunda, Avrupa Veri Koruma Denetleyicisine istediğiniz zaman şikayette bulunabilirsiniz: web sitesi: http://www.edps.europa.eu; e-posta - edps@edps.europa.eu.


9. Yasal temel

Kişisel verilerin işlenmesi için ana yasal temel:
(a) (EC) No 58/2003 sayılı Konsey Yönergesinin eğitim, görsel-işitsel ve kültürel uygulaması alanlarında Avrupa Topluluğu etkinliklerinin yönetimi için Eğitim, Sesli-Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansını kuran 20 Nisan 2009 tarihli 2009/336/EC sayılı Komisyon Yönergesinin 4. Maddesi (21.4.2009 tarihli Resmi Gazete L 101, s. 21.);
(b) Parlamentonun ve Konseyin 15 Kasım 2006 tarihli 1720/2006/EC sayılı Kararıyla oluşturulan Yaşam Boyu öğrenme Programı eylemi (2007-2013) (24.11.2006 tarihli Resmi Gazate L 327, s. 45.).

 • Administration
 • Copyright
 • European