article image

İklim değişikliğini eTwinning ile öğretiyoruz

Yeşil geçişin teşvik edilmesi, eğitime çevresel olarak sürdürülebilir kalkınmanın dahil edilmesini gerektirir. Okullar ve öğretmenler, öğrencilerin zorlukları anlamalarına yardımcı olmalı ve harekete geçmeleri için onları güçlendirmelidir.

Mariya Gabriel, İnovasyon, Araştıma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten sorumlu Komisyon üyesi

2020 yıllık teması, İklim Değişikliği ve Çevresel Zorluklardır. Öğretmenler, meslektaşları ve öğrencileriyle işbirliği yaparak en iyi uygulamaları paylaşmakta ve gelecek oldukça gri görünse bile, gençlerin çevre üzerindeki etkisinin olumlu bir değişiklik getirebileceğini vurgulamaktadırlar.

Bu eTwinning kitabında, anaokulundan orta öğretime ve meslek okullarına kadar tüm yaş gruplarında gerçekleştirilen eTwinning projeleri ve aktivitelerden örnekler sunulmaktadır.

Bu projelerin her biri, öğrencilerin iklim değişikliğini ve bununla mücadeleye yardımcı olmak için gerçekleştirebileceğimiz eylemleri daha iyi anlamalarını sağladı. Kitap, eTwinning'in ve bu platformda aktif olan öğretmen ve öğrencilerin günümüzün zorluklarıyla en yaratıcı ve renkli bir şekilde nasıl başa çıkabileceklerini göstermektedir. Aynı zamanda; eleştirel düşünme becerilerinin yanı sıra, bilimsel ve dijital yetkinliklerini nasıl geliştirebileceklerini de ortaya koymaktadır.

  • İlk bölümde; iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları anlatılarak Avrupa Komisyonu'nun AB düzeyinde ve uluslararası düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki çabaları sunulmaktadır.
  • İkinci bölümde; uygulamalı örnekler ve konuyu ele alan eTwinning projeleri aracılığıyla iklim değişikliği eğitimine odaklanılmaktadır.
  • Üçüncü bölümde; gençlerin öğrencilerin harekete geçmesini sağlayacak aktiviteler önermelerine olanak tanınmaktadır.

Bu kitapta öne çıkarılan eTwinning projelerinde; Avrupa'nın her yerindeki öğretmenlerin öğrencilerine öğretebilecekleri dersler, fikirler ve aktiviteler sergilenmektedir, çünkü İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Mariya Gabriel'in önsöz bölümünde belirttiği gibi; “çevreyi önemsemek önemli bir görevdir, ama aynı zamanda toplumlarımızı daha iyi hale getirmek için büyük bir fırsattır.”

“İklim değişikliğini eTwinning ile öğretiyoruz” adlı eTwinning kitabını indirerek başlayabilirsiniz. İlham alın, fikirler edinin ve öğrencilerinizle birlikte gezegen için bir fark yaratın.

“Etrafınızdaki dünya üzerinde, herhangi bir etkiye maruz kalmadan tek bir günü geçiremezsiniz. Yaptığınız şeyler fark yaratır ve ne tür bir değişiklik yapmak istediğinize karar vermeniz gerekir.”

Jane Goodall (Primatolog / Antropolog)