article image

eTwinning Arkadaşları - UNHCR ile Eğitim alanındaki Zorluklarla Mücadele

eTwinning Arkadaşları, 2020 yılında, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ni (UNHCR) mutlulukla ağa kabul etti.

UNHCR adlı kuruluşun alandaki göçmen ve mültecileri yönetme konusundaki engin uygulamalı deneyimi; konuyu benimseyen, bu hassas konuları öğrencileriyle nasıl ele alacaklarını bilmek isteyen ve bu konuya merak duyan eTwinner’lar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Küresel boyutta bir kuruluş olarak UNHCR; hayatları kurtarmaya, hakları korumaya ve mülteciler, zorla yerlerinden edilmiş topluluklar ve vatansız insanlar için daha iyi bir gelecek inşa etmeye kendisini adamıştır. Kuruluş, 1950 yılından bu yana; evlerindeki ve ülkelerindeki şiddet, zulüm, savaş veya felaketten kaçan herkesin sığınma ve güvenli sığınak bulma hakkına sahip olmasını sağlamak için Avrupa çapında ve ötesinde çalışmaktadır. UNHCR desteğinin, çoğunluğu için başvuracak kimsesi kalmamış olan milyonlarca mülteci, sığınmacı, ülke içinde yerinden edilmiş ve vatansız kişiler için hayati önem taşıdığı kanıtlanmıştır.

UNHCR, eTwinning topluluğunu hemen güzel bir başlangıç ile kucakladı. 200 eTwinner; "Mültecilerle ilgili Öğretim" konulu çevrimiçi bir seminer aracılığıyla bu önemli ancak tartışmaya yol açan konuya güzel bir giriş yapma fırsatı buldu. eTwinning’in Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon temasını incelediği yılda, bu tür konular hakkında tartışma açmak, göç olgusu hakkında fikir edinmek ve mülteci, iltica, göç ve vatansızlık gibi temel kavramları anlamak çok önemlidir.

Söz konusu seminerin amacı; ilk ve orta öğretimde yer alan eTwinner’lara mülteci çocukları nasıl karşılayacakları ve sınıflarına nasıl dahil edecekleri konusunda rehberlik sağlamaktı. Mültecilerin nereden geldiklerinin, hangi yönlere gittiklerinin ve onları başka bir yerde güvende olmayı hedefleyerek ülkelerini geride bırakmaya iten motivasyon ve nedenlerin anlaşılması sağlanarak onların aşmak zorunda kaldıkları uzun yollar gösterildi. Seminerin özel odak noktası; mülteci çocukların yeni bir dil öğrenmek, yaşadıklarından kaynaklanabilecek stres ve travma ile başa çıkmak ve çoğu zaman geride bıraktıklarından çok da farklı olmayabilen yeni ortamlara genel anlamda entegre olabilmek gibi karşılaştıkları zorluklardı.

UNHCR web sitesinde; ’Mülteciler ile ilgili Öğretim’, bu karmaşık olgu için daha fazla içgörü ve araç sağlayan özel bir bölüm olarak da yer almaktadır. BM’nin (Birleşmiş Milletler) önceki Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un sözleriyle, 'Göç, insanın haysiyet, güvenlik ve daha iyi bir gelecek arzusunun bir ifadesidir. Bir insanlık ailesi olarak yaradılışımızın ve sosyal dokumuzun bir parçasıdır.’

Okullardaki Göçmen Öğrencilerin Entegrasyonu adlı Özel eTwinning Grubu’na da göz atabilirsiniz.