article image

Kıbrıs’ta mesleki gelişim çalıştayları (atölye çalışmaları): Değişen okul kültürü • Demokratik bir okula doğru

16-18 Mayıs tarihleri arasında, Kıbrıs’ın Limassol şehrinde, 23 Avrupa ülkesinden 90 eTwinci ve uzmanı bir araya getiren başarılı bir eTwinning mesleki gelişim çalıştayı gerçekleştirildi.

Konferansta, eTwinning’in yıllık teması olan Demokratik Katılım ile uyumlu olarak; katılım, etik ve demokratik vatandaşlık kavramlarının teşvik edilmesi için eğitimin nasıl kullanılabileceği üzerine odaklanıldı.  

Katılımcılar; söz konusu çalıştayın başlangıcında; Kıbrıs Eğitim ve Kültür Bakanlığı’da İlköğretim Direktörü olarak görev yapan Christos Hadjiathanasiou tarafından karşılandılar. Sn. Hadjiathanasiou, öğretmenlerin toplumdaki önemli rolüne vurgu yaparak şunları söyledi: "Öğretmenler olarak bizler, topluma ve içinde yaşamak istediğimiz her toplum türüne karşı önemli bir role sahibiz".

Avrupa Kıbrıs Üniversitesi’nde yeni başlayanlar için sanat öğretmeni ve Bilimsel İşbirlikçi olarak görev yapan Dr Tereza Markidou; Kıbrıs’taki okullardan sanat uygulama örnekleri sunmanın yanı sıra, sanat eğitimi ve demokrasi arasındaki ilişkiyi vurguladığı bir açılış konuşması yaptı. Konuşması sırasında, demokratik katılımının önemine dikkat çekti ve şunu ifade etti: “Demokrasi, çok sesli ve gürültülü olmalıdır”.

eTwinning Pedagoji ve İzleme Müdürü Irene Pateraki, “eTwinning aracılığıyla Demokrasi eylem halinde” konulu ilham verici bir açılış yaptı ve programı bitirirken “Uygulamada Demokrasi” konulu etkileşimli bir oturum gerçekleştirdi. Ayrıca şunu belirtti: "Demokrasinin olduğu varsayılamaz ve doğarken sahip olduğumuz birşey değildir. Demokrasi öğretilir!"

İkinci gün; SELMA Projesi’nden Sabrina Vorbau liderliğindeki “Nefretin hacklenmesi: Demokratik vatandaşlığın geliştirilmesi” gibi çeşitli çalıştaylar içeren zengin bir aktivite programı gerçekleştirildi. Katılımcılar, özellikle okullardaki çevrimiçi nefretle mücadele eden bütünsel bir güçlendirme yaklaşımıyla karşılıklı farkındalık, hoşgörü ve saygıyı teşvik etmenin yollarını tartıştılar.

Kıbrıs Pedagoji Enstitüsü’nde doktora derecesine sahip bir yetkili olan Elena Papamichael, “İnsan Hakları ve Demokratik Vatandaşlık Eğitimi bağlamında tartışmalı konuların öğretilmesi” konulu bir çalıştay gerçekleştirdi. Sınıfta ortaya çıkan beklenmedik ve tartışmalı konuların ele alınmasına ilişkin mevcut tekniklere ve stratejilere, tartışmalı konuların öğretilmesinin pedagojik değeri üzerine odaklanılmıştır.

Son gün; eTwinning İletişim Müdürü Claire Morvan ; oturumu, katılımcıların fikirlerini paylaşma konusundaki coşku ve motivasyonlarını gösterdiği ve kamuya açık konuşma alıştırmaları yoluyla kendilerini zorladıkları bir Ağ Etkinliği ile kapattı.