article image

eTwinning Okulları ve Hizmet öncesi Öğretmen Eğitimi için Çevrimiçi Konferanslar – Sonbahar 2021

eTwinning, 2021 Kasım ve Aralık aylarında iki çevrimiçi konferans düzenledi.

eTwinning Okulları için Çevrimiçi Konferans, 24-26 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve eTwinning Okullarını karakterize eden unsurlar arasındaki sinerjiye ve “yeni normal”in getirdiği zorluklara vurgu yapıldı.

Açılış günü boyunca, 460'tan fazla kişi, "harmanlanmış öğrenme" konulu ilk genel oturumdaki açılış konuşmalarını çevrimiçi olarak izledi.

Avrupa Komisyonu Politika Sorumlusu Vladimir Garkov, yeşil ve kapsayıcı okullar oluşturmanın önemine vurgu yaparak konferansı başlattı ve eTwinner’ları bir rol model olmak ve diğer öğretmenlere ve okullara ilham vermek için katılımlarını ve işbirliğini sürdürme yönünde teşvik etti. Ayrıca hayat boyu öğrenmeyi kolaylaştırmayı ve 2025 yılına kadar Avrupa Eğitim Alanı’nın gerçekleştirilmesini amaçlayan bir dizi Komisyon girişiminden de bahsetti. Avrupa Komisyonu Politika Görevlisi Ulrike Storost, Komisyonun eğitimi “harmanlanmış öğrenme” ile “daha etkili, ilgi çekici ve kapsayıcı” hale getirmek için neler yaptığını açıklayarak konferansın ana konusunu tanıttı. Ayrıca, öğretmenlerin mesleki gelişimi için eTwinning ve School Education Gateway kaynaklarının önemini vurguladı. Genel kurul, VUB Üniversitesi'nden Prof. Chang Zhu'nun “harmanlanmış öğrenme” kavramını pedagojik bir bakış açısıyla hem teorik hem de pratik örnekler vererek anlatan konuşmasıyla sona erdi.

Üç günlük konferans boyunca katılımcılar, eTwinning Okulları Misyon Bildirisi’nin çeşitli alanları ve bunların "harmanlanmış öğrenme" modeline nasıl katkıda bulunduğu konusundaki bilgilerini derinleştirdiler ve yeni gerçekliğin neden olduğu zorlukların üstesinden gelmek için gereken uyarlamaları ve değişiklikleri analiz ettiler.

eTwinning Okulları için Çevrimiçi Konferans hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Hizmet öncesi Öğretmen Eğitimi Yıllık Çevrimiçi Konferansı, 8-10 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve bu eğitimin "yeni normal" ışığında tam potansiyeli ortaya konarak hizmet öncesi öğretmen eğitimi kurumları ve yeni öğretmenler eTwinning'e dahil edildi.

Bir kez daha, konferansın ilk günü, açılış konuşmalarını takip eden 390'dan fazla kişiyle çevrimiçi ve canlı olarak yayınlandı.

İlk genel kurul, tüm katılımcıları karşılayan Avrupa Komisyonu Program Yöneticisi Wilhelm Vukovich tarafından başlatıldı. Kendisi, eTwinning’in, COVID-19 salgını sırasında, öğretmenlerin “yeni normal”e daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olan ve “harmanlanmış öğrenme”yle ilgili araçları içeren mükemmel bir kaynak olduğunu kanıtladığına vurgu yaptı. Konferans, Avrupa Komisyonu Eğitim Politikası ve Sistemleri Kıdemli Analisti Akvile Motiejunaite-Schulmeister'in konuşmasıyla devam etti. Kendisi, “Teachers in Europe - Careers, Development and Well-being (Avrupa’daki Öğretmenler – Kariyer, Gelişim ve Refah Düzeyi)” başlıklı Eurydice raporundaki temel bulguları ana hatlarıyla anlattı ve pandemi nedeniyle yeni talepler ve beklentiler ortaya çıktıkça öğretmenin rolünün nasıl geliştiğine dikkat çekti.

Ardından, Avrupa Parlamentosu Üyesi Ilana Cicurel, “Faire de l’École le cœur battant de l’Europe” başlıklı raporundan bahsetti. Kendisi, bu raporda, öğretmenlerin hareketliliğinde bir artış ve ortak bir eğitim kültürü yaratmak için öğretmenlerin ve eğitmenlerin hizmet öncesi eğitiminde ortak bir Avrupa yapısı olması gerektiğini savunmaktadır. Son olarak, INDIRE Araştırma Direktörü Maria Chiara Pettenati, eTwinning topluluğuna katılım yoluyla kazanılan öğretim ve çalışma deneyimlerinin İtalyan öğretmenleri nasıl etkilediğine dair somut örnekler verdi ve “eTwinning'in İtalya'daki öğretmenlerin hizmet içi mesleki gelişimi üzerindeki etkisi” konulu çalışmanın bazı önemli sonuçlarını paylaştı.

Konferansın ikinci ve üçüncü günlerinde; 250 katılımcı, eTwinning'in öğretmenleri “yeni normale” hazırlamak için nasıl doğru beceri ve bilgilerle donattığını vurgulamayı amaçlayan çok sayıda çalıştaya katıldı.

Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Çevrimiçi Yıllık Konferansı hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.