article image

2021 yılı Özet Raporu - eTwinning'in ulusal eğitim politikaları içine yerleştirilmesi: Uygulamadan Politikaya

eTwinning; son 17 yılda, bir taban inisiyatifinden, başlangıcından bu yana 43 ülkede 217.000'den fazla okulda çalışan 937.000'den fazla öğretmenin dahil olduğu aktif bir okul topluluğu haline gelmiştir.

2021 eTwinning Raporu’nda; “eTwinning’in ulusal politikalar içine yerleştirilmesinin etkileri üç ana alanda incelenmektedir: Mesleki gelişim ve tanıma, müfredat entegrasyonu, ve yenilikçi pedagoji. Söz konusu raporda, sekiz ülkedeki (Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya ve Türkiye) odak gruplar aracılığıyla elde edilen nitel veriler analiz edilmiştir. Bu gruplarda; Ulusal Eğitim Bakanlıkları’ndan temsilciler, Ulusal Destek Kuruluşları (NSO), Hizmet öncesi Öğretmen Eğitimi (ITE) kurumlarından temsilciler, okul müdürleri ve uzman kullanıcılar (eTwinning Koordinatörü veya deneyimli eTwinnerlar) yer almıştır.

Rapordan elde edilen temel bulgular şunları içermektedir:

  • Analiz edilen ulusal politikalar ve yaklaşımlar arasında, eTwinning, ulusal bağlamsal faktörlere bağlı olan özgünlükleri ile çeşitli derecelerde ulusal eğitim politikaları içine yerleştirilmiştir.
  • eTwinning'in ulusal eğitim politikaları ve müfredatının kapsamı ve/veya içeriği ile uyumu, birçok durumda mevcut olmasına rağmen, eTwinning’i ulusal sistemlere daha iyi bir şekilde yerleştirmek için bu uyum daha da güçlendirilebilir.
  • eTwinning, özellikle 21. yüzyıl becerileri için olmak üzere öğretmenlerin mesleki gelişimine ilişkin ulusal politikalarla çoğunlukla uyumludur ve bu politikaların uygulanmasını destekler.
  • Öğretmenlerin eTwinning'e katılımı resmi düzeyde kabul edildiğinde; bu tanımaya resmi veya gayri resmi olarak belirli bir ödül türü (ör. maaş, terfi, değerlendirme üzerinde resmi olmayan olumlu etki) eşlik edebilir.
  • eTwinning'i Hizmet öncesi Öğretmen Eğitiminde (ITE) tanıtmanın önemi kabul edilmektedir. Bazı ITE kurumları, eTwinning'i müfredatlarına halihazırda dahil etmiş durumdadırlar.
  • eTwinning'in genel hedefleri, müfredatın ulusal yetkinlik temelli yaklaşımının bir parçasıdır ve/veya bununla tutarlıdır.
  • eTwinning, tüm ülkelerde temel öncelikler olan öğrencilerin katılımını, motivasyonunu ve öğrenmesini teşvik eden yenilikçi pedagojik yaklaşımları tanıtır ve teşvik eder.
  • eTwinning'in temel niteliklerinden biri olan öğrenciler, öğretmenler ve okullar arasındaki uluslararasılaşma, analiz edilen tüm ülkeler için bir önceliktir.
  • eTwinning, öğrencilerin eTwinning projelerine ve aynı zamanda diğer okul derslerine yönelik motivasyonunu, enerjisini ve bağlılığını artırır.

Sonuç olarak; söz konusu rapor, eTwinning'in ulusal düzeyde resmi olarak benimsenen daha sistemik bir yaklaşıma doğru önemli bir zemin kazandığını göstermektedir. Bununla birlikte, ülkeler zorluklarla karşılaşmakta ve eTwinning’in resmi düzeyde de kabulünü artırabilecek başka girişimler önermektedirler.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Söz konusu Raporun özetini buradan okuyabilirsiniz. Raporun tamamı ise, Aralık 2021’de burada yayınlanacaktır.