article image

Uluslararası arkadaşlar edinme! TTI (Öğretmen Eğitimi Akademisi) Başarı Hikayesi

Eğitimde teknoloji kullanımı – bir TTI projesi

TTI1

Danimarka, Norveç ve İtalya'daki öğretmen eğitimi okullarında görev yapan bir grup öğretim üyesi, öğretmen adayları için bir eTwinning projesi oluşturdu. Proje, eğitimde teknolojinin kullanılmasıyla ilgiliydi. Güney Danimarka Üniversitesi (UC Syd), kısa süre önce TTI ağına katıldı ve İngilizce öğretim görevlisi Sayın Sofia Rontini projeyi başlatanlardan biri oldu.

TTI2

2011 yılında, öğretmen eğitimi okullarındaki öğretmen adaylarının eTwinning ile çalışması ve platformun yetkin kullanıcıları olmaları mümkün hale geldi. Danimarka Kuzey Üniversitesi, Güney Üniversitesi ve Absalon, öğretmen adaylarını çalışmaları sırasında aktif birer eTwinner haline getirmek ve eTwinning'i öğretim uygulamalarına dahil etmek için ağa katıldı.

Projenin hedef grubu, öğretmen adaylarıydı. Onlara, işbirliği yaparak teknolojinin eğitimdeki ve günlük okul yaşamındaki rolü üzerinde düşünme fırsatı verildi (Covid-19 nedeniyle; fiziksel olarak izole olduğumuz, ancak çevrimiçi buluşup işbirliği yapabildiğimiz şu dönemle çok ilgili bir durum). İşbirliği platformu olarak, öğretmen adaylarının diğer Avrupa ülkelerindeki adaylarla bilgi, deneyim ve fikir alışverişinde bulunabildiği eTwinning belirlendi. Proje, Mart ve Nisan 2020'de gerçekleştirildi.

Projenin yapısı ve içerdiği görevler, öğretmen adaylarının eTwinning'teki birçok farklı araç ve olasılığa erişimleri için iskele görevi görmüştür. Öğretim görevlileri projeyi eTwinning'te oluşturdu ve daha sonra bir TwinSpace'e (projenin ana sayfası) erişim sağladı. Öğretmen adayları, burada kendilerini tanıtabildiler, sohbet edebildiler, fotoğraf, metin ve video ekleyebildiler.

85 öğretmen adayı, her ülkeden 3-4 öğretmen adayının yer aldığı 15 gruba ayrıldılar.

Daha sonra, her grup TwinSpace'de kendi sayfasını oluşturdu ve birlikte gerçekleştirdikleri görevlerle ilgili cevapları ve sonuçları sundu. İlk görev, bir tanıtım yapılmasıydı:

  • Kendinizi tanıtın: birbiriniz ve eTwinning hakkında bilgi edinin. Özellikle teknolojiye odaklanılan okullardaki gelenekleriniz olmak üzere ülkenize özgü gelenekleri anlatın.

TTI4

Bu görev, global bir sınıfta işbirliği yapabilmeyi, iletişim kurabilmeyi, anlayabilmeyi ve anlaşılabilmeyi gerektiriyordu.

Öğretmen adayları, eTwinning aracılığıyla kendi sözlü ve kültürler arası yetkinliklerini ile 21. yüzyıl becerilerini daha da güçlendirmiştir. İşbirliği yapmak, iletişim kurmak, eleştirel düşünmek ve yaratıcı olmak zorundaydılar. İtalya, Danimarka ve Norveç'teki her bir öğretmen adayı grubunun, sınırlar ötesinde birlikte çalışması, görevleri yerine getirmesi, tartışması ve sonrasında çevrimiçi olarak sundukları ürünleri oluşturması gerekiyordu.

Daha sonra, gruplar aşağıdaki görevler üzerinde çalıştı:

  • Teknolojiyi kullanarak ders planları geliştirmeyle ilgili didaktik bir görev.
  • Değerlendirme görevi: teori ve uygulama arasında bağlantı kurma. Görevin bir dijital araç kullanılarak sunulması gerekmekteydi.

TTI2

Proje, “evden uluslararasılaşma” yoluyla uluslararası bir vizyona ve kültürlerarası yetkinliklerin güçlendirilmesine katkıda bulunmuştur. Katılımcılar, bu eTwinning projesi aracılığıyla yüz yüze (henüz) olmasa da çevrimiçi olarak tanıştılar. Bu projenin bir sonraki adımı ise yüz yüze karşılaşma olabilir.

Tüm öğretmen adayları, işbirliği için çevrimiçi bir platform olan eTwinning hakkında kapsamlı bilgi edindiler. Ayrıca, diğer Avrupa ülkelerinde eğitimde teknoloji kullanımı hakkında da bilgi edindiler ve kendi dijital yetkinliklerini geliştirdiler.

Dahası; proje, hem öğretim görevlilerine hem de öğretmen adaylarına gelecekteki eTwinning projeleriyle genişletebilecekleri bir Avrupa ağı (gelecekteki meslektaşları) oluşturma fırsatı verdi. Grupların çözüme ulaştırdığı görevler sayesinde, öğretmen adayları artık Avrupa gelenekleri, okul sistemleri, öğretmen eğitimi okulları ve dijital eğitim materyalleri hakkında mesleki ve kişisel bilgiye sahip oldular.

Güney Danimarka Üniversitesi’nde görev yapan Sofia Rontini; Norveç, İtalya ve Danimarka’dan öğretim görevlilerinin ve öğretmen adaylarının projeyle ilgili bir değerlendirmeyi tamamladıklarını ve herkesin bu projeyi büyük bir başarı olarak gördüğünü ifade etmiştir. Proje; öğretmen adaylarının sözlü, kültürler arası ve didaktik yetkinliklerini geliştirme ve onlara çalışmalarını öğrencileriyle bir öğretim bağlamına nasıl dönüştürecekleri üzerinde düşünme fırsatı sunmasından dolayı, öğretmen adayları üzerinde etkili olmuştur. eTwinning projesi, öğretmen adaylarına teori ve uygulamayı gerçek ve anlamlı bir şekilde birleştirme konusunda gerçekten iyi bir fırsat vermiştir. Birçok öğretmen adayı, eTwinning'i son tezlerine dahil etmeyi tercih etmiştir. Öğrencilerin, aynı zamanda ilgili eTwinner'lar olan yeni nitelikli öğretmenlerle tanışması da heyecan verici ve zorlayıcı olacaktır.

TTI2

Yazan: Lisbeth Kodal, eTwinning koordinatörü