article image

Okullarda değilse, nerede? Demokrasiyi eTwinning’de öğrenin ve uygulayın

Demokrasi, Avrupa Birliği’nin kurucu değerlerinden biridir. Ama bu hazır verilen bir şey değildir. Her vatandaş tarafından öğrenilmeli, anlaşılmalı ve en önemlisi uygulanmalıdır. Bugün, hiç olmadığı kadar önemlidir. Toplumlarımızdaki ve dünyadaki değişim, birçok yeni fırsat yaratmaktadır. (Tibor Navracsics - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spordan sorumlu Komisyon üyesi)

eTwinning’in 2019 için teması, “Demokratik Katılım”dır.

eTwinning; demokratik bir kültüre ulaşmak için gerekli olan özerk öğrenme, analitik ve eleştirel düşünme, dinleme ve gözlemleme, empati, esneklik ve uyum yeteneği, dilbilimsel ve iletişimsel beceriler, çok dillilik, işbirliği ve çatışma çözme gibi becerileri geliştirir. eTwinning, bu beceriler aracılığıyla, aktif vatandaşlığın yararlarını vurgulamakta ve öğretmenlerin sürdürülebilir demokrasilerin oluşturulmasına katkıda bulunabileceğini göstermektedir.

eTwinning; projelere, kampanyalara ve mesleki gelişim fırsatlarına aktif olarak katılmalarını sağlayarak öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin ve yerel topluluğun demokratik katılımını teşvik eder.

Geçtiğimiz iki yıl içinde geliştirilen eTwinning Okul Misyonu, paylaşılan liderlik kavramına ve “pedagojide ve teknoloji kullanımında gerçekleşen tüm yenilikler için hem yönlendirici hem de ses platformu olarak hareket eden” değişim ajanları olarak öğrencilere vurgu yapmaktadır.

eTwinning; demokratik katılımın önemini vurgulamak ve öğretmenlerin çalışmalarını kolaylaştırmak için çeşitli materyaller ve eTwinning Kitabının bu baskısı gibi kaynaklar sunmaktadır.

  • İlk bölümde; demokratik katılımın temel unsurları ve eğitimin gençlerin aktif katılımını tetiklemedeki rolü tanıtılmaktadır.
  • İkinci bölümde; öğretmenlerin demokratik yetkinliğin geliştirilmesindeki rolü ve aktif vatandaşlığın önemi üzerine odaklanılmaktadır.
  • Üçüncü bölümde; öğrencilerin stereotiplerle ve önyargılarla mücadele etmek için eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak bir araç sunulmaktadır.
  • Son olarak, dördüncü bölüm; öncülük yapan ve seslerini duyuran gençlere ayrılmıştır. Bu gençler, öğrencilerinize ilham verebilecek örneklerdir.

2019 eTwinning kitabını buradan okuyabilirsiniz.