article image

Geleceğin öğretmenleri için geleceğin becerileri

eTwinning'te, öğretmen adaylarının geleceğin temel becerilerini, proje planlama ve rehberliği, uluslararası etkileşimi, takım çalışmasını ve kapsayıcı bir öğretim yaklaşımını öğrenmeleri de mümkündür. Bu becerilerle uluslararası öğretim, eğitim ve araştırma ağlarında çalışabileceklerdir.

eTwinning aracılığıyla, öğretmen adayları, öğretmen eğitimcilerinin rehberliğinde öğrencilerle birlikte daha sonra uygulayacakları çok disiplinli uluslararası öğrenme projeleri planlayabilirler.

eTwinning'in öğretmen adaylarının çalışmalarının işlevsel bir parçası olduğu Doğu Finlandiya Üniversitesi (UEF), mükemmel bir örnektir. 2021'de UEF, üniversitenin Tulliportti Öğretmen Eğitim Okulu ve Finlandiya Ulusal Eğitim Ajansı (EDUFI), eTwinning'in öğretmen eğitiminde nasıl kullanılabileceğini açıklayan bir dizi video planlamış ve hazırlamıştır.

Öğretmen eğitiminde eTwinning

UEF'de görev yapan Profesör Ritva Kantelinen, 'UEF'deki öğretmen adayları hem üniversite bölümündeki öğretmen eğitimi modüllerinde hem de güdümlü öğretmenlik uygulaması dönemlerinde eTwinning hakkında bilgi edinme fırsatına sahip olurlar" demektedir. 'Önce, eTwinning hakkında bilgi ediniyoruz, kendimizi ona alıştırıyoruz ve fikir geliştirme pratiği yapıyoruz. Ardından öğretmenlik uygulaması dönemine geçiyoruz ve eTwinning ağında gerçek projeler yürütüyoruz.'

Gözetmen öğretmenler ve eTwinning koordinatörleri, eğitim uygulamaları sırasındaki eTwinning kullanımında öğretmen adaylarını destekler. Bu şekilde, geleceğin öğretmenleri çok uluslu bir sınıfta güvenli bir şekilde çalışma pratiği yapabileceklerdir. UEF'deki stajyer öğretmenler, eTwinning proje çalışmalarını derslerine nasıl entegre edeceklerini kendileri planlayabilmişlerdir. Uluslararası işbirliği ve ortak çok disiplinli öğrenme projeleri sadece diller için değil, aynı zamanda diğer okul dersleri için de uygundur. Özellikle çapraz yetkinlikler, BİT becerileri, etkileşim becerileri, kültürlerarası anlayış ve işbirliği becerileri geliştirirler.

Güvenli, çok yönlü ve kullanımı kolay

Bir öğretmen adayı, videoda, 'Aslında binlerce kilometre uzakta bulunan öğrencilerin aynı anda sınıfınıza katılmasını sağlaması ve en önemlisi organize etmenin çok kolay olması harika bir şey!' demektedir.

Öğrenciler, otantik bir öğrenme ortamında, yabancı dilde ve teknolojiyi kullanarak akranlarıyla birlikte çalışma fırsatı buldukça, eTwinning ile çalışmanın anlamlı olduğu ortaya çıkmaktadır.

Gelecekte, öğretmenlik ve öğrenme, uluslararası düzeyde gerçekleştirilecektir

Videodaki öğretmen adaylarına göre, kendilerini öğretmenin bakış açısından uluslararası bir projeye alıştırmak ve çocukların ne kadar istekli ve motive olduklarını görmek mükemmel bir durumdur. Öğrenciler, eTwinning'i geleceğin öğretmenleri için harika bir araç olarak görmektedirler.

Öğretmen adayı olan Viljami Viskari, düşüncelerini ‘Bir ortam olarak eTwinning, bir öğretmen olarak kendimi geliştirmek için iyi örnekler ve yollar sundu. Özellikle benim gibi geleceğin öğretmeni olanlar için," diye özetlemektedir.

eTwinning, öğretmen eğitimi ve öğretim uygulamaları için, öğrencilerin geleceğin öğretmenleri olarak ihtiyaç duyacakları becerileri bir rehberlik eşliğinde uygulamalarına imkan sağlayan bir araç sunmaktadır. Geleceğin öğretmenliği, çeşitli ortamlarda ve durumlarda esnek kültürel ve dilsel yetkinlikler gerektirmektedir. eTwinning, sürekli olarak yetkinlikleri geliştirmenin, endişeleri ve düşünceleri paylaşmanın ve öğretmenler olarak rollerini oluşturmada destek ve fikirler almanın mümkün olduğu bir öğretmenler ve öğretmen adayları ağı sağlamaktadır.

"Geleceğin Öğretmenleri için eTwinning" video serisi

Videolar, Doğu Finlandiya Üniversitesi (UEF), UEF Öğretmen Eğitim Okulu (Tulliportti birimi), EDUFI'nin eTwinning destek servisi ve eTwinning koordinatörü arasındaki işbirliğiyle hazırlanmıştır.

Videolar, Finlandiya Ulusal Eğitim Ajansı'nın (EDUFI) YouTube kanalından Fince ve İngilizce altyazılı olarak izlenebilir.

  • Farklı temalar üzerine altı kısa video: 'Öğretmen Eğitiminde eTwinning', 'eTwinning çapraz yetkinlikleri teşvik eder', 'eTwinning, işbirliği için kullanıma hazır bir platformdur', 'eTwinning, gelecek için beceriler geliştirir', 'Geleceğin öğretmenliği uluslararasıdır' ve 'eTwinning, uluslararasılaşma için mükemmel bir araçtır'.
  • Daha uzun bir video: Farklı temaları bir araya getiren "Geleceğin Öğretmenleri için eTwinning".

Katariina Kivi ve Tiina Sarisalmi