article image

eTwinning Arkadaşları: Terre des Hommes

Çocuk hakları ve ırksal, dini, politik, kültürel veya cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmaksızın adil kalkınmayı teşvik için çalışan Uluslararası Federasyon Terre des Hommes, bir eTwinning Arkadaşıdır.

“Terre des Hommes” ismi, Antoine de Saint-Exupery’nin otobiyografik kitabından esinlenilmiş ve söz konusu organizasyon için Terre des Hommes kurucusu Edmund Kaiser tarafından seçilmiştir. “Terre des Hommes” adlı eserde, yazar bazı temel kavramlara çeşitli atıflarda bulunmaktadır: daha iyi bir dünya kurmada herkesin sorumluluğu; birbirimizle işbirliği yapma ihtiyacı ve her çocuğun doğasında olan ve korunması, bakılması ve sevilmesi durumunda ortaya çıkan büyük yetenekler geliştirme potansiyeli.

Terre des Hommes adlı kuruluşun birincil misyonu, çocuk haklarının uygulamaya konmasını sağlamak ve çocuklarla gençleri toplumları, yapıları ve zihniyetleri aktif olarak şekillendirmek üzere güçlendirmektir.

Terre des Hommes’un müdafaası; doğrudan, insan hakları ihlal edilen çocukların ve topluluklarının yaşamından ve görüşlerinden kaynaklanmaktadır.

“Her çocuk için çocukluk. Her genç için güçlendirme. Her toplum için katılımcılık.”

Bu yıllar boyunca, TDH ve eTwinning güçlü bir işbirliği ilişkisi kurmuştur. Gerçekten de, söz konusu kuruluş; Malta'da 2017’de gerçekleştirilen eTwinning Yıllık Konferansı'na, Polonya'da 2018'de yapılan eTwinning Yıllık Konferansı'na ve Fransa’daki eTwinning 2019 Yıllık Konferansı’na aktif olarak katılmıştır. “İyi yönetişim ve katılımcı demokrasi” konulu çalıştaya önderlik etmişlerdir. Söz konusu çalıştayda, gençlerin vatandaşlığa karşı duyarlı hale gelmelerini ve karar alma alanlarına katılmalarını sağlayacak yöntemler tanıtılmıştır.

eTwinning ve Terre des Hommes’un, özellikle İklim Değişikliği ve Zorluklar yılında olmak üzere, birçok ortak noktası bulunmaktadır. Ortak amaçları; her çocuğun güvenli bir ortamda büyümesini, uygun bir eğitime erişmesini, sağlıklı bir yaşam sürmesini ve gelecek ile ilgili olumlu beklentiler geliştirmesini sağlamaktır.

Ayrıca, hem eTwinning hem de Terre des Hommes; şu anda Covid-19 acil durumuyla ilgilenmekte ve kendi uzmanlık alanlarında destek sağlamaktadır. Böylesine tarihi bir anda, çocuk haklarına somut saygı gösterilmesini garanti altına almak daha da zordur.

Toplumun en yoksul kesimlerindeki çocuklar ve aileler, kendilerini Covid-19'dan daha az koruyabilmektedirler. Çok fazla kişi, yetersiz koşullarda yaşamak zorunda bırakılmakta ve dünya çapında her üç kişiden birinin evinde temel bir şekilde el yıkama olanağı bulunmamaktadır. Bu oran, Dünyanın En Az Gelişmiş Ülkelerinde her dört haneden üçüne kadar yükselmektedir. Çocuklar için, bu kriz sırasında okula gitmek ya da okula devam etmek daha da zor olabilmektedir. TDH, hizmetlerini bu yeni gerçeklikte çalışmaya uyarlamak ve çocuklara ve gençlere mümkün olduğunca çok yardım sağlamak için çalışmaktadır.

Ayrıca, Terre des Hommes; Avrupa'daki çocukları ve gençleri desteklemeye devam etmiştir. İtalya’nın Lombardiya şehrindeki salgın sırasında, savunmasız ailelerle çalışan doktorlar için psikologların görev yaptığı ücretsiz bir yardım hattı açmıştır. Kuruluş, ayrıca, karantinadaki çocuklarda zihinsel refahı geliştirmeye ve stresi önlemeye yönelik bir rehber hazırlamıştır. Bu rehber, 6 dile çevrilmiştir.

Bu zor günlerde; önceliğimiz, hizmet ettiğimiz çocukların ve gençlerin hakları ve refahı olmaya devam etmektedir. Bu krizin üzerlerindeki uzun vadeli etkisi henüz öngörülemez olsa da, onları en üst düzeyde çaba göstererek desteklemeye, korumaya ve güçlendirmeye hazır olacağız.

50 yılı aşkın bir süredir, TDH yüzbinlerce çocuğa iyi bir yaşam sürdürme haklarını kullanmalarını sağlayacak şekilde yardımcı olmuştur. Onlara sağlık, eğitim, geçim kaynağı imkanları ve istismar, sömürü ve şiddete karşı koruma sağlanmıştır. Kuruluş, her zaman, insan haklarını, bu konudaki olumlu değişimi ve haysiyetine tam olarak saygı duyulması gereken bir kişi olarak çocuk kavramını geliştirmek için mücadele etmiştir.