article image

eTwinning Arkadaşlarından biri olan SALTO-YOUTH ile Tanışın

eTwinning Arkadaşı olan SALTO-YOUTH, gençlik çalışmaları üzerine stratejiler araştırmak ve geliştirmek, gençlik çalışanları ve gençlik liderleri için kaynaklar sağlamak amacındadır. SALTO-YOUTH, Friends Network (Arkadaşlar Ağı) üyesi olarak, organizasyonları ve Ulusal Ajansları desteklemek için kaynak merkezleri, araçlar ve kurslar sunmaktadır.

SALTO-YOUTH ; Erasmus+ Gençlik ve Avrupa Dayanışma programlarının parçası olarak, gençlik konusunda Avrupa’da öncelikli olan alanlarda çalışan yedi kaynak merkezini içeren bir ağdır. Bu ağ, platformu aracılığıyla, kuruluşları ve Ulusal Ajansları desteklemek için eğitim oturumları ve iletişim kurma faaliyetleri düzenlemektedir. SALTO-YOUTH, ayrıca, gençlik çalışanları ve gençlik liderleri için yaygın öğrenme kaynakları sağlar.

SALTO-YOUTH, Avrupa gençlik politikaları, programları ve uygulayıcıları arasında bir aracı görevi görür. SALTO-YOUTH; bu amaçla, SALTO ve diğer kuruluşlar tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerini ve seminerleri bulabileceğiniz Avrupa Eğitim Takvimi, gençlik çalışmaları için yüzlerce araç ve etkinlik fikri içeren Eğitim Araç Kutusu, güçlü ortaklıklar kurmak ve Erasmus+'a başvurmak amacıyla Avrupa genelinde binlerce gençlik projesiyle iletişim halinde kalmanıza yardımcı olan Atlas Ortak Bulma Platformu veya uluslararası eğitim faaliyetleri yürütebilecek 500'den fazla eğitmeni içeren bir rehber sunan Gençler için Çevrimiçi Eğitmenler gibi çeşitli araçlar sunmaktadır.

Ayrıca, SALTO-YOUTH bünyesinde, yedi kaynak merkezi bulunmaktadır. Her biri belirli bir konuya veya bölgeye odaklanır ve gençlik çalışanlarını hedefleyen politikalar konusunda Ulusal Ajanslar, Avrupa Komisyonu ve diğer kurumlarla çeşitli ortak görevleri vardır.

Ayrıca SALTO-YOUTH, gençlik çalışmaları konusundaki stratejileri yaygınlaştırır, araştırır, geliştirir ve yürütür. Amacı, hazırladığı araçlar ve öğrenme odaklı etkinliklerle gençlere ve gençlik çalışanlarına öğrenme, gelişme ve ilerleme fırsatı vermektir.

eTwinning ve SALTO-YOUTH arkadaşlığı uzun zamandır sürmektedir. 2017 yılında, SALTO-YOUTH; eğitimde karşılaşılan zorluklarla ilgili olan ve en iyi uygulamalardan örneklerin sunulduğu “Building a culture of inclusion through eTwinning (eTwinning aracılığıyla bir sosyal içerme kültürünün oluşturulması” adlı yıllık kitaba katkıda bulunmuştur. 

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Daha fazla bilgi için, SALTO-YOUTH web sitesine bakabilirsiniz.