article image

Öğretmenlik Eğitimi Enstitüleri (TTI – Teacher Training Institutes) için eTwinning Çalıştayı

eTwinning; 2012 yılında, eTwinning’in bilgi ve anlayışını öğretmen adaylarına sunmak amacıyla, çeşitli Avrupa ülkelerindeki Öğretmenlik Eğitimi Enstitülerini sürece dahil etmek için bir girişim başlattı.

Bu girişim, ilk baştaki pilot uygulamadan bu yana giderek gelişti ve şimdi tüm eTwinning ve eTwinning Plus ülkelerini kapsamaktadır.

2019 yılı itibariyle, Öğretmen Eğitmenlerine ek olarak, Öğrenci Öğretmenler de (öğretmen adayları); platformdaki özel bir rol ile eTwinning Live’e erişebilmektedirler.

Söz konusu girişim sonucunda, eTwinning’i öğretmen adaylarının eğitimi içine dahil etmenin hem onlara hem de kurumlarına önemli bir değer kattığını gösteren farklı ülkelerden artan sayıda örnek bulunmaktadır. 21. yüzyıl becerilerinin, proje ve uluslararası deneyimlerin pratik bir uygulaması sunulmaktadır ve dijital vatandaşlığın önceliği ile uyumludur. TTI girişimi, eTwinning için önemli bir önceliktir, çünkü Avrupa ve ötesinde görev yapan öğretmenlerin gelecek nesillerine hitap etmektedir.

Mayıs 2019'da, Brüksel'de eTwinning TTI çalıştayı düzenlendi ve girişime yeni katılanlar da dahil olmak üzere halihazırda katılımcı olan tüm ülkelerdeki yeni kurumlar bu çalıştayda bir araya geldi. Bu etkinliğin amacı, mevcut deneyimleri kullanmak ve bu deneyimleri yeni katılımcılara aktarmaktı.

Söz konusu etkinlikte; eTwinning aracılığıyla okullardaki aktivitelerin ve yeni pedagojilerin uygulanmasına destek verilmesinin yanı sıra, eTwinning’in TTI müfredatını ve öğretmen adaylarının deneyimlerini nasıl zenginleştirebileceğiyle ilgili teorik arka plan bilgisi üzerine odaklanıldı. Tüm bunlar, en iyi uygulamalarla ilgili sunumlarla birlikte, uygulamaya yönelik ve teorik çalıştaylar aracılığıyla iletildi. 

(2018 TTI Videoları oynatma listesi)