article image

eTwinning Okulları ve Paylaşılan (Ortak) Liderlik: 2020 eTwinning Raporu Tanıtımı

eTwinning, her yıl, yüzlerce okulu eTwinning Okulu Etiketi ile ödüllendirmektedir.

eTwinning Okulları, gerçekleştirdikleri eTwinning aktiviteleri ile öğretmenlerin ve okul liderlerinin birlikte çalıştıkları tüm okul yaklaşımına katılımları, bu yöndeki çabaları ve bağlılıkları değerlendirilerek tanınır. 

2020 eTwinning Raporunda; söz konusu okullardaki uygulamalar, nicel verilerin analizi ve nitel araştırma yoluyla incelenerek eTwinning Okullarının nasıl faaliyet gösterdikleri ve paylaşılan liderlik yaklaşımını nasıl destekledikleri araştırılmaktadır. Nicel veriler (sayısal, ölçüme dayalı); 2019 Sonbahar aylarında yürütülen ve 1,261 eTwinning Okulunun eTwinning Okulları Misyon Bildirisi’ndeki beş alanla ilgili uygulamalarını paylaştıkları bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Nitel (gözlem ve doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerine dayalı) araştırmada ise; eTwinning Merkezi Destek Servisinin bir dizi yüz yüze ve çevrimiçi aktiviteler yoluyla 18 ay boyunca rehberlik ettiği, desteklediği ve etkileşimde bulunduğu altı eTwinning Okulundaki vaka çalışmalarına odaklanılmıştır.

Rapordan elde edilen önemli bulgularda, şunlara vurgu yapılmaktadır:

1. eTwinning Okullarının paylaşılan (ortak) liderlik için bir taahhüdü vardır

 Paylaşılan liderlik ilkelerinin güçlü bir şekilde anlaşılması ve aktif olarak uygulanıyor olması; eTwinning Okullarının daha esnek bir liderlik yapısına açık olduğunu doğrulamaktadır.

2. eTwinning Okullarında; işbirliğine, paylaşıma ve ekip çalışmasına güçlü bir bağlılık sergilenmektedir

eTwinning projeleri dışındaki öğrenci-öğretmen işbirliği daha fazla uygulama yapılmasından fayda sağlayacak olsa da, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki işbirliği güçlü ve etkilidir.

3. eTwinning Okulları diğer okullar için model teşkil ederler ancak ağ iletişimi geliştirilebilir

eTwinning Okulları, genellikle diğer okullar için Öğrenme merkezi olma görevi görseler de; burada görev yapan öğretmenler Okullarının okuldan okula ağlara ve işbirliğine henüz hazır olmadığını düşünüyor.

4. eTwinning Okulları, kapsayıcı ve yenilikçi öğrenim organizasyonlarıdır

eTwinning Okulları, öğrencilerin öğrenimlerinin merkezde olduğu ve çeşitliliğe değer verilen bir araştırma, inovasyon ve keşif kültürü oluşturur.

5. eTwinning Okullarının yerel topluma karşı daha proaktif bir role ihtiyacı vardır

Yerel toplulukta eTwinning Okuluna daha güçlü bir şekilde destek verilmesi, yerel bağlamda Okulların rolüne resmiyet kazandırılmasına yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, eTwinning Okulu Etiketi yalnızca bir 'kalite sertifikası'ndan daha fazlasıdır ve ödüllendirilen Okulların potansiyelinin resmileştirilmesini temsil eder. Kaynakları ve enerjileri; paylaşılan liderlik yaklaşımının temel unsurları olan teşvik, tanınma ve esnekliğin akıllı bir şekilde kullanımıyla serbest bırakılabilir. Bu şekilde; eTwinning Okulları, bölgelerindeki diğer okullar için bir kuzey yıldızı olarak hareket edebilir ve eTwinning'in herkes için ortak bir uygulama haline gelmesine katkıda bulunabilirler.

Raporun tamamı, 2021 yılında yayınlanacaktır. Raporun özetini ise, buradan okuyabilirsiniz.

EN, DE, ES, FR, IT PL - pdf.