article image

eTwinning Arkadaşları – COVID19 Zamanlarında Destek

eTwinning Arkadaşları, eTwinning ile aynı değerleri paylaşan uluslararası kuruluşlar, organizasyonlar ve girişimlerden oluşan bir ağdır. eTwinning Arkadaşları Ağı, eTwinner’larla bilgilerini paylaşarak becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, eTwinning'in sesinin ve mesajlarının daha da geniş kitlelere yayılmasına destek olmaktadır.

Bunun, okulların kapalı tutulduğu bu zamanlarda amaca uygun bir şekilde işlediği kanıtlanmıştır. Bu süre boyunca; eTwinning Arkadaşları, eTwinner’lara çeşitli konularda destek ve uzmanlık sağlayarak yardımcı olmuşlar ve sahip oldukları ismin doğru olduğunu kanıtlamışlardır.

Mart ayında, Scientix; eTwinner’lara İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları olarak belirlenen yıllık temayla ilgili STEM projeleri geliştirmeleri için ilham vermek ve rehberlik etmek üzere çevrimiçi bir seminer düzenledi. Ayrıca; mevcut COVID-19 karantina döneminde tüm öğretmenlerin, Eğitim Bakanlıkları’nın ve STEM uzmanlarının kullanımına açık olan bir Çevrimiçi Toplantı Odası (SOMR) oluşturdu.

Aynı ay içinde, Europeana koordinatörleri; öğrenme senaryolarının çevrimiçi öğrenmeye nasıl uyarlanacağına dair çevrimiçi bir seminer gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra; yenilikçi ve ilham verici örnekler sunmayı ve keşfetmeyi amaçlayan eğitimcilerin kendi portalları için kaynak toplamaları konusu üzerinde çalıştı. Bu örnekler, kültürel miras sektörünün bu zorlu zamanlara yanıt vermek için dijital kültürel mirası nasıl kullandığını göstermektedir.

Mayıs ayında, EUROCLIO’da görev yapan uzmanlar; eTwinner’lara geliştirdikleri eğitim araç kitini tanıttıkları ve bu kitin öğrencileri yakın Avrupa tarihi konusunda kendi belgesellerini hazırlama konusunda nasıl motive ettiğini, desteklediğini ve bilgi verdiğini anlattıkları çevrimiçi bir seminer düzenledi. Ayrıca, EUROCLIO; çevrimiçi tarih öğretimiyle ilgili çevrimiçi bir kurs gerçekleştirdi. Bu kurs ücretsiz ve yedi bölümden oluşmaktaydı. (kayıtlar kullanıma açıktır).

Yine Mayıs ayında, Eco-Schools; eTwinner’lara proje tabanlı öğrenmeden ilham alan ve tüm okul yaklaşımına dayanan kendi Yedi Adım metodolojisini tanıttı. Bu metodoloji; öğrencilere Yedi Adım aracılığıyla değişim için eylemi uygularken en acil çevresel tehditlerden bazılarını ilk elden gözlemlemelerine, incelemelerine, anlamalarına ve deneyimlemelerine yardımcı olan bir çerçeve sağlar.

Arkadaşlar Ağı’na katılan son arkadaş, UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği); ilk çevrimiçi etkinliğini Mayıs ayında gerçekleştirdi. UNHCR, eTwinner’lara mülteci kavramı, bu kavramın sınıfta nasıl tanıtıldığı ve mülteci çocukların aynı dönem içinde karşılaştıkları zorluklar gibi konulardan başlayarak sınıfta mültecilere eğitim vermeyle ilgili karmaşık sorunları anlattı.

Çocuklar için Daha iyi İnternet (BIK); eTwinner’lara dezenformasyon, dolandırıcılık ve sahte haberlerle nasıl başa çıkılacağı konusunda rehberlik etti. BIK web sitesinde, interneti herkes için güvenli bir yer haline getirmek için atılması gereken adımlarla ilgili materyaller sunulmaktadır:

Anne Frank Evi; Mayıs ve Haziran aylarında Stories that Move adlı çevrimiçi araçlarıyla ilgili iki seminer gerçekleştirdi. Bu ücretsiz interaktif web sitesi, beş dilde kullanıma açıktır ve gençlerin nefret söylemi, dışlama ve ayrımcılığın etkilerini keşfetmelerine yardımcı olan beş öğrenim patikası sunmaktadır.

House of European History (Avrupa Tarihi Evi); 24 dilde kullanıma açık olan sınıfta tematik aktiviteler ve #HistoryHoarding serileri aracılığıyla çocukların kapalı mekan etkinlikleri için kısa eğitici oyunlar hazırladılar: