article image

Sürdürülebilirlik neden şimdi? Sürdürülebilirlik Eğitim Ağı Hizmeti eTwinning. SENSE Grubu.

Sürdürülebilirlik kelimesini, eğitimle bağlantılı olarak çeşitli yayın organlarında uzun zamandır duymaktayız.

1987 yılında, eski Norveç Başbakanı ve Brundtland Komisyon Raporu (BM) Başkanı; Our Common Future (Ortak Geleceğimiz) adlı raporda sürdürülebilir kalkınmadan bahsederken; bu terimin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler) ile şu anda olduğu kadar alakalı olacağını ve bu kavramın kapsamını bilmiyordu. Bunlar; doğal kaynakların aşırı kullanımı, sosyal eşitsizlikler ve biyolojik çeşitliliğin kaybı nedeniyle gezegenin gelecekteki durumuna ve gidişatına vurgu yapacak tarihi dönüm noktalarıydı.

Ama bunun eğitimle ilgisi nedir? Neden eğitime sürdürülebilir diyoruz? Bir an için düşünelim, öğrencilerimiz birkaç yıl içinde sorumlulukları olan vatandaşlar olacak ve sayısız karar onlara bağlı olacak. Temel eğitim dönemlerinde edindikleri beceriler konusunda gördükleri eğitim ve öğrenim, eylemlerinde sosyal eşitlik, biyomimesis, koruma, önleme, katılım ve bilgiye erişim, ortak sorumluluk ve hasarın onarılması gibi evrensel sürdürülebilirlik ilkelerini göz önünde bulundurmaları için gerekli olacaktır.

O halde, neden diğer temel yetkinlikler ile birlikte sürdürülebilir yetkinlikleri tanıtmayalım? Tüm alanları kapsayan ve projelerin bel kemiğini oluşturan bu yeni yaklaşım; eğitim topluluğu ve toplumun yararı ve motivasyonu için aktif ve katılımcı metodolojilerin ve sonuç olarak anlamlı, yansıtıcı ve eleştirel öğrenmenin geliştirilmesine olanak tanıyacaktır.

Böylece, sürdürülebilirlikle ilgili eTwinning grubunuz olan ve işbirlikçi çalışma, deneyim alışverişi ve öğrenmenin kendine has bir özellik olarak içinde barındıran SENSE adlı gruba geliyoruz.

SENSE; 2015 yılından günümüze kadar, yalnızca BM, UNESCO ve Avrupa Komisyonu’nun farklı düzenlemeleri hakkında değil, aynı zamanda SKH'ler ve bunların gerçek modeller aracılığıyla okullarda uygulanması, Sanatta SKH'ler, biyolojik çeşitliliğin kaybı ve bunun pandemi ile ilişkisi, iklim değişikliği, iyi bilgi kaynakları aramanın önemi v.b. hakkında eğitimle ilgili bilgiler sunmak için sürekli olarak bir dönüşüm içindedir.

SENSE; yıl boyunca, eTwinning Haftaları ve eTwinning’e ayrılan diğer harika zamanlarda, ilginç, güncel ve yenilikçi toplantılar sunmak için Eko-Okullar, Sürdürülebilirlik Ağları ve üniversiteler ile işbirliği içinde yer almaktadır. Ayrıca, Dünya Günü ve Dünya Çevre Günü ile ilgili iki büyük yıllık etkinlik düzenlemiştir. Bunlara ek olarak; SENSE grubu, 2021 yılında, anlamlı projeler geliştirmek amacıyla Sürdürülebilirlik Eğitimi konusunda sınıfta karşılaşılan zorluklarla ilgili bilgi edinmek için Avrupa Komisyonu AB Yeşil Anlaşması Tavsiyesi ile işbirliği yapmaktadır.

Haziran ayındaki üç günlük çalıştaylar; Fernando Valladares (CSIC), Deirdre Hodson (Avrupa Komisyonu), Laura González (ASPEA), Lucía Vázquez (SKH’leri ve Sanat) ve Marvic Refalo (Eko-Okullar) gibi uzmanlarla birlikte öğrenme dolu anlar haline geldi. eTwinner'lara, sohbetlere (Wall chats) ve eşitler arasında zenginleştirme aracı olan ve katılımcılar için uyarıcı niteliği taşıyan TeachMeet’e katılma fırsatı verildi. Toplantılar, birden fazla vesileyle o kadar başarılı oldu ki, uzmanlar kendilerini video konferans odasının dışında tutma noktasına geldiler.

 activities

Sizleri girişimlerinizi, projelerinizi ve kampanyalarınızı grupta paylaşmaya davet ediyoruz.

SENSE grubu. Akla yatkın ve anlamlı olduğunu biliyorsunuz!