article image

eTwinning ve Arkadaşları: Anne Frank House (Anne Frank Evi)

Anne Frank’ın günlüğü, dünyanın her yerindeki insanlara ilham vermiş ve ilham vermeye devam etmektedir. Bugünkü neslin, onun hayatı hakkında bilgi edinmeleri ve geçmişten öğrenmeleri çok önemlidir.

Anne Frank Evi, eTwinning’in aktif bir arkadaşıdır. 3 Mayıs 1957 tarihinde kurulmuştur. Bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Anne Frank'in İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin zulmünden kaçmak için gizlendiği evde bir müze işletmektedir. Kurumun temel amacı, halkın ziyaret etmesine imkan sağlayarak Anne Frank’ın saklandığı yeri korumak ve Anne’nin yaşam hikayesi hakkındaki farkındalığı arttırarak dünya çapında ilgi uyandırmaktır.

Anne Frank Evi; ders materyalleri oluşturur ve Anne Frank, İkinci Dünya Savaşı, Soykırım, antisemitizm, önyargı ve daha birçok önemli konuda çalıştaylar düzenler. Materyaller, gençlere ve profesyonellere yöneliktir.

Stories that Move adlı çevrimiçi araç, ücretsiz bir kaynaktır: gençlerin nefret söylemi, dışlama ve ayırımcılığın etkisini keşfetmelerine yardımcı olacak beş öğrenim patikasına sahip etkileşimli bir web sitesidir. Gençlerin başkalarıyla empati kurmalarına ve yeni bakış açıları kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, zor tartışmalar için güvenli alanlar sağlayarak öğretmenlere yardımcı olur. Diğer gençlerin kişisel hikayeleri esas alınarak, öğrencilerden eşitsizlik ve nefretle karşı karşıya kaldıklarında kendi yapacakları seçimler üzerinde düşünmeleri istenir.

Anne Frank Evi ve eTwinning, son aylarda güçlü bir işbirliği kurmuşlardır. Stories that Move adlı çevrimiçi araç, aşağıda belirtilen çeşitli eTwinning Çevrimiçi Seminerlerinde tanıtılmıştır: 2019 Bahar Kampanyası kapsamında Çeşitlilik ve ayrımcılığın tartışılması – Stories that Move adlı çevrimiçi aracın kullanımı ve Ekim ayında Mandelieu-la-Napolule’de gerçekleştirilen 2019 eTwinning Yıllık Konferansı (Eğitim Demokrasiyle Buluştuğunda) sırasında.

eTwinning Yıllık Konferansı’ndaki çalıştayda; katılımcılar düşünmeyi görünür kılma tekniklerinin ve harmanlanmış öğrenmenin, eğitimcileri, çeşitliliği ve ayrımcılığı tartışırlarken tüm öğrencilere söz hakkı verilmesini ve seslerinin duyulmasını sağlayarak kapsayıcı olma konusunda nasıl destekleyebileceğini tartıştılar. Anne Frank Evi’nde Proje Müdürü olarak görev yapan Karen Polak, tartışmayı yönetti ve Konferans sırasında kendisiyle bir röportaj da yapıldı:

Öğretmenler, öğrencilerinin birbirleriyle tartışmaları ve fikir alışverişinde bulunmaları için zaman ayırdıklarında; bu demokraside çok önemli olan dinleme, konuşma ve paylaşmanın başlangıcı olacaktır. Bu çok önemlidir, eğer paylaşım okullarda olmazsa, neden okul dışında olsun ki? (Karen Polak)