article image

eTwinner’lar, görüşlerinizi duymak istiyoruz: Okulda Başarıya giden Yollar hakkında Halka açık İstişare

AB Komiseri (Komisyon üyesi) Mariya Gabriel liderliğinde yürütülen “Okulda Başarıya Giden Yollar” adlı yeni girişim ile, genç Avrupalılar için daha iyi eğitim sonuçlarının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

2005 yılının başından bu yana; eTwinning projelerinde çalışan öğretmenlerin amaçlarından biri, eğitim alanında karşılaşılan zorlukları ele alarak ve onlara en yaratıcı ve güçlü şekilde yanıt vererek öğrencilerinin ufkunu genişletmektir.

2017 yılı boyunca; eTwinning dünyası, içerme temasıyla ilgilenmektedir. “eTwinning aracılığıyla bir içerme kültürünün oluşturulması” adlı eTwinning kitabında; kapsayıcı eğitimi teşvik eden çeşitli eTwinning projeleri ve aktiviteler sunulmakta ve eTwinning'e dahil olan öğretmenlerin ve öğrencilerin; öğrenme güçlüğü çeken, okulu reddetme sorunları olan ve daha düşük niteliklere veya düşük okul performansına sahip gençlerin tam katılımını sağlamak gibi eğitim zorluklarının ele alınmasına nasıl katkıda bulundukları gösterilmektedir.

Bu çalışma, eTwinning değerlerini ve pedagojisini teşvik etmede aktif olan, kendi yerel toplulukları için bir referans noktası olma işlevi gören ve diğer okullar için bir model temsil eden eTwinning okulları tarafından değerlendi ve daha da güçlendirildi.

eTwinning okullarındaki öğretmenler; eTwinning'i, çeşitli yaklaşımlar arasında işbirlikçi öğrenme, öğrenci merkezli eğitim, öğrenme zamanlarına ve öğrenme alanlarına yönelik esnek yaklaşımları içeren yenilikçi pedagojik modeller kullanarak müfredatlarını desteklemek ve sunmak için kullanırlar.

Ayrıca, Avrupa Komisyonu; 2011'den bu yana AB düzeyinde erken okul terki (ESL) ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaların bir sonucu olarak, tüm çocukların ve gençlerin okulda başarılı olmasını sağlamak amacıyla okullar içinde, arasında ve ötesinde işbirliğini geliştirmek için somut fikirlerin sunulduğu Okullar için Avrupa Araç Kiti’ni geliştirmiştir.

eTwinning, bu istişarede belirtilen vizyonun gerçekleştirilmesine katkıda bulunmakta ve topluluk üyelerini görüşlerini paylaşmaya davet etmektedir!

Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan Halka açık İstişarede, kapsamlı bir politika çerçevesi oluşturmaya yönelik olan yeni girişime dahil edilecek olası önlemler için fikirler toplanacaktır.

Tüm genç Avrupalılar için, özellikle aşağıdaki eylemler gerçekleştirilerek daha iyi eğitim sonuçları teşvik edilecektir:

  • öğrencilerin temel becerilerde temel düzeyde bir yeterlilik düzeyine ulaşmalarına yardımcı olarak 
  • eğitimden/öğretimden erken terki azaltarak
  • öğrencileri lise eğitimini tamamlamaya teşvik ederek. 

Söz konusu girişim, risk altındaki gruplara odaklanılan bir Konsey Tavsiyesi önerisinin yolunu açacaktır.

Avrupa İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Mariya Gabriel, şu yorumu yapmıştır:

“Sosyo-ekonomik geçmişleri veya kişisel durumları ne olursa olsun, tüm öğrencilerin tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak, Avrupa toplumlarını daha adil, daha kapsayıcı ve geleceğe daha hazırlıklı hale getirmek için esastır. Ve bu, pandemi eğitim sistemlerimizdeki mevcut eşitsizlikleri, boşlukları ve ihtiyaçları ortaya çıkardığı ve bazı durumlarda büyüttüğü için, şimdi daha da acildir.” 

Halka açık İstişare, 30 Eylül 2021 tarihine kadar açık olacaktır. 

Okul Başarısına Giden Yollar girişiminin şekillenmesine yardımcı olun. Söz konusu istişareye buradan ulaşabilirsiniz.