article image

2020 Yıllık Teması – İklim Değişikliği ve Çevresel Zorluklar

2020, eTwinning için İklim Değişikliği ve Çevresel Zorluklar yılıdır.

“Amacımız; ekonomiyi gezegenimizle uzlaştırmak, üretim ve tüketim şeklimizi gezegenimizle uzlaştırmak ve insanlarımız için işe yaramasını sağlamaktır”
Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı

Avrupa Yeşil Anlaşması’ını destekleyen eTwinning; bugünün öğrencilerinin yarının yetişkinleri olduğunu ve onların iklim değişikliğinin etkilerini deneyimleme olasılıklarının daha yüksek olduğunu kabul etmektedir. Bu nedenle, iklim değişikliğine ve diğer çevresel zorluklara karşı koymak için sürdürülebilir bir şekilde yaşamayı öğrenmek kaçınılmazdır.

eTwinning'e katılan okullar; öğretmenlere iklim değişikliği üzerinde düşünme ve öğrencilerinin bu değişikliğin sonuçlarını mümkün olan en erken zamanda anlamalarını sağlama konusunda yardımcı olmak amacıyla, onları gerekli bilgilerle donatabilir. Ayrıca, öğretmenlerin ve öğrencilerin iklim değişikliğine bağlı olarak önümüzdeki yıllarda insanlığı zorlaması beklenen değişiklikler hakkında farkındalık yaratmada önemli bir rol oynadıklarına inanıyoruz.

Bu nedenle, tüm bu yıl boyunca, eTwinning'in odak noktası; öğrencileri daha bilinçli tüketiciler haline getirerek bu süreci desteklemekle ilgili olacaktır. Bu şekilde, öğrenciler yeni tutumlar geliştirmeye, uygun seçimleri öğrenmeye ve çevreye daha duyarlı seçimler yapmaya yönlendirilecektir.

Bu konuyu ele alan özel projelerle, öğrenciler bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki yetkinliklerini geliştirecekler. Bunlar, onların insan faaliyetlerinin neden olduğu değişiklikleri anlamalarına yardımcı olacak ve öğrencilere bireysel vatandaşlar olarak sahip oldukları sorumlulukları öğretecek. Vatandaşlık yetkinlikleri hakkında bilgi edinme, ‘sorumlu vatandaş olarak hareket etme’ ve ‘sivil ve sosyal yaşama tam olarak katılma’ yetenekleri de bu yılki hedeflerden biri olacak.

Son olarak, öğrenciler ve öğretmenler; işbirliği içinde çalışmak ve gezegenin korunmasıyla ilgili fikirleri eyleme dönüştürmek için yaratıcılıklarını, eleştirel düşünme ve problem çözme yetkinliklerini kullanarak girişimcilik yetkinliklerini de geliştirecekler.

2020 yıllık teması hakkında daha fazla bilgi edinin, “Let Us Green Again (Tekrar Yeşerelim)” ve Take Action for the Future (Gelecek için Harekete Geçin) adlı proje kitlerini okuyun.