Move2Learn, Learn2Move: sosyal içerme boyutu

İçerme; basit bir anlatımla, kimsenin geride ve dışarıda bırakılmamasını sağlayan bir kavramdır. İçerme; bir "iyilik" değil, herkesin sorumluluğudur.
"İçerme; sınıfımızı dünyaya, dünyayı sınıfımıza dönüştürür".

Tarihsel Geçmişi

İçermeden bahsedildiğinde; konuşma genellikle özel eğitime ihtiyaç duyanlarla ilgili konulara doğru kayar.

Ama söz konusu terim; hem Birleşmiş Milletlerden hem de Avrupa Birliğinden gelen önerilerde ve birçok ülkede görülebileceği gibi, çok daha geniş bir anlam taşımaktadır. 

Eğitimde ve eğitim yoluyla içerme; hiçbir çocuğu geride bırakmayacak şekilde her türlü dışlanma ve marjinalleşmeyi ele almayı amaçlar.

Somut olarak; bu özellikle zorluklarla karşı karşıya olanlar veya daha az fırsatlara sahip olanlar (Ek’te yer alan örnekler listesine bakınız) olmak üzere, tüm öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamamız, yetenekleri ve kapasiteleri doğrultusunda hizmet vermemiz anlamına gelmektedir. Burada özellikle özel ihtiyaçları olan veya engeli olanlar, dezavantajlı bir sosyo-ekonomik geçmişten, mültecilikten veya coğrafi olarak sorunlu veya savaş olan bölgelerden gelenler kastedilmektedir.

Avrupa’daki toplumların çeşitliliği arttıkça, bu çeşitliliğe olumlu yaklaşmanın yanı sıra; içermeyi ve ortak değerleri geliştirmeye daha fazla önem verilmesi gerekmektedir.

Bu çabada, eğitimin birinci derecede rol üstlenmesi gerekir. Ama eğitim; sosyal, kültürel, siyasi, tarihsel, çevresel ve ekonomik boyutlardan ayrı görülemez. Bu birincil rolü, diğer politika alanlarıyla tamamlanmalı ve desteklenmelidir.

Bu nedenlerden ötürü; genel olarak içermenin ne olduğu ve eğitimin içerme kavramını özellikle demokratik değerler, aktif vatandaşlık, dayanışma, çeşitlilik, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması gibi temel bir değer olarak nasıl geliştirebileceği üzerinde düşünmek de önemlidir.

Geniş kapsamlı stratejik yaklaşımların parçası olarak İçerme

Okul eğitiminde içermeyi teşvik etmeye yönelik yaklaşımlar, bireysel destek önlemlerinin ötesine geçmeli ve okulun işleyiş biçimininden ayrı düşünülemeyen bir kavram haline gelmelidir; erken yaşta okulun terk edilmesine karşı olan stratejiler veya tüm okul yaklaşımı arasında bağlantı kurulabilir. Çeşitlilikteki olumlu görüşlere ve her öğrencinin yüksek beklentilerine dayandırılması gerekir ve aşağıdakilerin bazılarını içerebilir:

 • Okulda mutluluğu teşvik etmek ve siber kabadayılığı önlemek için stratejiler.
 • Ailenin katılımı ve ailede öğrenme yaklaşımları.
 • Topluluk üyelerine ulaşmak ve onları okul hayatına dahil etmek için kültürel arabulucular
 • Öğrenciler arasında akran koçluğu ve akran mentorluğu planları.
 • Ayrılma riski olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş öğrenmeye imkan tanıyan esnek müfredat.
 • İhtiyaç duyan öğrencilere fazladan destek sağlamak için 'Okul sonrası Okul programı'.
 • Öğrencilerin çeşitli yeteneklerini geliştiren müfredat dışı aktitiveteler.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için özel dil öğrenme kursları ve yeni gelen göçmenler/mülteciler için destek/hazırlık programları.
 • Ücretsiz öğünler, ulaşım ve eğitim araçları gibi materyal desteği.
 • Dezavantajlı durumda olan öğrenciler için burslar veya ek finansman.
 • Ek ihtiyaçları olan çocuklar için okul öncesi dönemde erken müdahale ve destek.

Uygulamalarınıza içerme boyutu nasıl yerleştirilir?

Bunu yapmanın çeşitli yolları vardır. Aşağıda başlıca yolları gösterilmektedir ama kendi yolunuzu tanımlamanızı da beklemekteyiz:

 1. İçerme, projenizin teması olabilir.

İçerme, 2017 yılı için önceliğimiz olduğu için; bu konuyla ilgili bir eTwinning projesi için başvuru yapmanız durumunda söz konusu olabilir. Eğer öyleyse; projeyi, hedeflerini, aktiviteleri, öğrencileriniz üzerinde beklenen sonuçları ve etkisini ve ilgili olduğunu düşündüğünüz her türlü bilgiyi açıklayın.

 1. Gün içinde, sınıfınızla kapsayıcı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz.

Bu durumda; sınıfınızla karşı karşıya olduğunuz zorlukları, nedenlerini (örneğin: okulunuz dezavantajlı bir alanda olabilir) ve kimsenin geride ve dışarıda kalmamasını sağlamak üzere uyguladığınız önlemleri ve sonuçlarını açıklayabilirsiniz. Bunun genel bir okul yaklaşımı olup olmadığını (yukarıda bahsedilen örneklere bakınız) ve nasıl desteklendiğinizi (ya da desteklenmediğinizi) de anlatabilirsiniz.

 1. Siz ve öğrencileriniz, sınıf gezisinin kapsayıcı olmasını sağlayabilirsiniz.

Özellikle dezavantajlı bir sosyo-ekonomik geçmişe sahip olanlar olmak üzere, öğrencilerinizden bazılarının sınıf gezisine katılmayı düşünmemesinin çeşitli sebepleri olabilir. Burada, bunu önlemek için ne tür çözümler bulunduğunu açıklayabilirsiniz. Örneğin; bağış toplama faaliyletleri, ortak okulda öğrencileri evinde ağırlayabilecek aileler bulmak, her tür okul fonunu veya diğer fonları harekete geçirmek v.b. 

 1. Sınıf geziniz sırasında içerme (kapsama) boyutunu keşfedebilirsiniz.

Öğrencilerinizde içermeyle ilgili konular hakkında farkındalık yaratmak için, varış yerinde bazı ziyaretler/aktiviteler/toplantılar planlamanız da mümkündür. Örneğin içermeyle ilgili konularla bağlantılı personelle veya yetkililerle toplantı yapılabilir, dezavantajlı bir geçmişten gelen yerel bir ünlüyle tanışılabilir, içermeyle ilgili konuları içeren bir münazaraya veya gösteriye katılınabilir. Bu durumda, öğrencilerinizle birlikte fikirlerinizi ve beklenen sonuçları lütfen anlatınız. 

 • Teacher