“Move2Learn, Learn2Move” Girişimi: Yarışma Kuralları

 1. Açıklama

Move2Learn, Learn2Move girişimi, Erasmus programının 30. yıldönümünde başlatıldı. Move2Learn, Learn2Move girişimiyle; Avrupa eTwinning projeleri, bir yarışmaya katılma ve Erasmus+ Programı’daki diğer ülkelere[1] yapılacak geziler için seyahat biletleri kazanma şansına sahip olacaklar. Girişimin amacı, gençlerin Avrupa’da yaşamanın ne olduğunu ve Avrupa Birliği’nin Avrupa vatandaşları ve yakın komşuları üzerindeki olumlu etkisini deneyimlemeleridir. Katılımcılar, diğer kültürleri keşfetmenin yanı sıra, seyahatlerinin karbon ayak izi konusunda da daha bilinçli hale gelecekler; çünkü seyahatleri sırasında maksimum CO2 emisyon eşiğine uymak zorunda kalacaklar ve ulaşım araçlarını buna göre seçmeleri gerekecek. Katılımcılar, sınıf gezisi olarak grup halinde veya bireysel olarak seyahat etmeyi tercih edebilecekler.

 1. Başvuruya Uygun Adaylar:

Move2Learn, Learn2Move girişimi, aşağıda yer alan nitelikleri taşıyan Avrupa eTwinning projelerine açıktır:

- 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle on altı (16) ve üstü yaşta olan öğrencilerin yer aldığı,

- 1 Ocak 2016 ve 30 Mayıs 2017 tarihleri arasında kaydedilmiş olan,

- 1 Eylül 2016 ve 30 Haziran 2017 tarihleri arasında Ulusal Kalite Etiketi için başvurmuş olan projeler.

 1. Başvuru prosedürü

Move2Learn, Learn2Move girişimi, 20 Mart 2017’den 30 Haziran 2017’ye kadar başvurulara açık olacaktır. Başvurular, Ulusal Kalite Etiketi başvuru formuyla birlikte doldurulan özel bir çevrimiçi başvuru formuyla yapılacaktır.

Ulusal Kalite Etiketleri için başvurularını önceden yollamış olan uygun başvuru sahipleri, Move2Learn, Learn2Move girişimine özel başvurularını tamamlamak için Kalite Etiketi başvurularını bir görünümle birlikte yeniden açma yetkisine sahiptirler. 

Seçim, Ulusal Destek Servislerinin yardımıyla, aşağıda belirtilen ödül kriterleri temel alınarak Avrupa Komisyonu tarafından yapılacaktır.

Seyahat biletleri, sadece Komisyonun yüklenici sorumluları tarafından rezerve edilecek ve satın alınacaktır. Kazananlar, biletlerini kendileri rezerve etmemelidir, çünkü ayrı olarak satın alınan biletlerin iadesi mümkün değildir.

 1. Ödül kriterleri

Seçim, o ülkeye ayrılan bilet sayısına göre gerçekleştirilecektir. Katılımcı ülke başına ayrılan seyahat bileti sayısı EK 1’de belirtilmiştir. Projeler aşağıda yer alan kriterler bazında değerlendirilecek ve her proje için toplam puan belirlenecektir:

(1) Ulusal Kalite Etiketi almak için gerekli olan altı kriterin karşılanıyor olması, (bu da aşağıda yer alan alanlarda başarı sağlanmış olması anlamına gelmektedir): (toplam: maksimum 30 puan)

(1) Pedagojik innovasyon (maksimum 5 puan)

(2) Müfredat entegrasyonu (maksimum 5 puan)

(3) Ortak okullar arasında iletişim ve bilgi alışverişi (maksimum 5 puan)

(4) Ortak okullar arasında işbirliği (maksimum 5 puan)

(5) Teknoloji kullanımı (maksimum 5 puan)

(6) Sonuçlar, etkisi ve dökümantasyon (maksimum 5 puan)

(2) Öğrencilerin sınıf olarak yurtdışına seyhat etmiş (0 puan) ya da hiç sayahat etmemiş (5 puan) olması.

(3) Projenin ve/veya sınıf gezisinin içerme boyutunu karşılama derecesi (maximum 5 puan).

(4) Katılımcıların bir sınıf gezisi şeklinde grup olarak (1 puan) ya da her birinin tek başına (0 puan) seyahat edecek olması.

21 puanın altında kalan proje başvuruları, otomatikman reddedilecektir.

 1. Seyahat biletleri

Zamanı:

Yarışmayı kazananlar, Ağustos 2017 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, birbirini takip eden maksimum 2 hafta boyunca seyahat edecekler.

Yarışmaya kazananlara ödül olarak verilen seyahat biletlerinin maksimum değeri:

Yarışmayı kazananlara, seçilen yere ait seyahat biletleri verilecektir. Seyahat ile ilgili konaklama, cep harçlığı, sigorta veya diğer masrafların tamamı katılımcıların kendisi tarafından karşılanacaktır.

Verilen biletlerin maksimum değeri, seyahat eden her kişi için 350 EURO olacaktır. İstisnai olarak, seyahat biletlerinin maksimum fiyatı; şu üç özel durumda seyahat eden her kişi için 530 EURO’ya ulaşabilir:

 1. Kıbrıs, Malta, İzlanda veya uzak bir bölgeden (örneğin Guadeloupe, Fransız Guyanası, Martinik, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azores ve Kanarya Adaları) gelen veya oralara giden kişiler için.
 2. Ödül kazanan kişilerin ulusal sınırı geçmek için ana tren istasyonuna, otobüs garına veya havalanına yapacakları iç seyahat masraflarının 100 EURO’yu aşması durumunda.
 3. Sözkonusu seyahatin, bir eTwinning ortağını ziyaret etmek için yapılan bir sınıf gezisi olması durumunda.

Kriterler

Seyahatler, daha önceki bölümde belirtilen yetki sınırlarını aşmamalıdır. Dahası, söz konusu gezilerin, biletlerin verilmesinden sorumlu olan Komisyonun yüklenicisi tarafından onaylanacak iki diğer kriteri de karşılıyor olması gerekmektedir:

 1. Sınırlı bir seyahat karbon ayak izi[2]: her bir yolcu için, kilometre başına CO2 emisyonlarının ağırlıklı ortalaması, her bir ulaşım aracı ile seyahat edilen mesafe temel alınarak 200g / km'yi aşamaz.
 2. Seyahat için harcanan zaman ve varış yerindeki zaman arasında makul bir oran : Bu oran, maksimum üç günlük bir gezi için üçte biri ve üçten fazla süren geziler için dörtte biri geçmemelidir. Bu; öğrencilerin varış yerindeki kalış süresinin kısalmasıyla sonuçlanacak yavaş veya dolaylı bir ulaşımla uzun bir seyahate gönderilmesini önlemek içindir.

Her iki kriterin aynı anda karşılanamaması durumunda, kazanan kişilerin farklı bir lokasyon seçmeleri gerekecektir.

Ancak, yukarıda belirtilen kriterlere istisna olarak, ödül sahiplerinin seçilen varış yerine seyahat etmelerine şu durumlarda izin verilecektir:

a) Seyahat, bir eTwinning ortağının sınıfına yapılacak bir okul gezisi olduğunda..

b) Kıbrıs, Malta, İzlanda veya daha uzak bölgelerde bulunmaları durumunda.

Daha da önemlisi, bu girişim sadece toplu taşıma araçlarını kapsamaktadır. Hava limanları, demiryolları ve feribot terminaline ulaşmak için, arabalar ve kiralık otobüsler gibi özel ulaşım araçları tabi ki de kullanılabilir, ama bu katılımcıların takdirine bağlıdır ve bu tür masraflar söz konusu girişim tarafından karşılanmamaktadır.

Bazı taşımacılık işletmelerinin katılımcılara özel indirimler yapmayı kabul etmiş olmaları dikkat çekicidir. Bu işletmelerin listesi ve tekliflerinin ayrıntıları, sonuçların bildirilmesi üzerine sunulacaktır.

 1. Sonuçların bildirilmesi

2017 Ağutos ayının başlarında, tüm katılımcılar e-posta yoluyla şu bilgileri içeren bir bildirim alacaklar:

- Seyahat için seçilmiş oldukları (“kazananlar”) bilgisi.

- Seçilmedikleri ama yedek listede yer aldıkları bilgisi.

- Sebepler de dahil olmak üzere, seçilmedikleri bilgisi.

Daha sonra; kazananlar bir sonraki adımlar, isim olarak irtibat kişileri, ücretsiz seyahat biletlerini nasıl alacaklarıyla ilgili gerekli tüm detaylar hakkında bilgilendirilecekler.

Kazanan sınıfların ve projelerin isimleri, herkese açık bir şekilde duyurulacak.

 1. Yedek liste

Başvuruları minimum kalite eşiğinin üzerinde olan ve kazananların hemen altında yer alan seyahat için seçilmeyen adaylar, puanların azalan sırasına göre oluşturulan bir yedek listeye konacaktır. Yedek listeye dahil edilmek, Komisyon karşısında herhangi bir hak kazanma oluşturmaz ve katılımcıların bu girişim bünyesinde daha sonraki bir aşamada seyahat için seçileceklerini garanti etmez.

Bazı kazananlara verilen biletlerin değeri, bu girişim kapsamında öngörülen maksimum değerden düşükse (yukarı yer alan Bölüm 5’e bakınız), Komisyon yedek listesinde yer aşan başvuru sahiplerine bilet verebilir. Bu amaçla, seyahat rezervasyonları ve her ödül sahibi tarafından kullanılan seyahat biletlerinin değeri aylık olarak gözden geçirilecektir.

 1. Feragatname

Komisyon; bu yarışmayla ilgili faaliyelerin sonucu veya uygulanması sırasında üçüncü taraflara verilen zararlar da dahil olmak üzere, yarışma katılımcılarından herhangi birinin neden olduğu veya devam ettirdiği zararlardan sorumlu tutulamaz.

Komisyon; varış yerine yaptıkları seyahat sırasında veya orada kaldıkları süre içinde, kazananların veya onlara eşlik edenlerin maruz kaldığı herhangi bir maddi, manevi veya fiziksel zarardan sorumlu tutulamaz.

Katılımcıların ve onlara eşlik edenlerin, seyahat süresince geçerli olacak uygun sağlık ve seyahat sigortalarını yaptırmaları önerilir. Genel olarak, temel sağlık sigortası kapsamında; Avrupa Sigorta Kartı aracılığıyla katılımcının başka bir AB ülkesinde kalışı sırasında ulusal sağlık sigortası sağlanmaktadır. Ancak, Avrupa Sağlık Sigortası veya özel sağlık sigortası kapsamı; özellikle ülkeye geri dönüş ve özel tıbbı müdahale ihtiyacı olması durumunda yeterli olmayabilir. Bu durumda, tamamlayıcı bir özel sigorta faydalı olabilir. Sigortanın kapsamı; yalnızca (sınıf gezisi olması durumunda) okulun veya (reşit olmayanlar için bireysel seyahat söz konusu ise) yasal temsilcinin veya (katılımcı reşitse) seyahat edenin kendi sorumluluğundadır. Buna ek olarak, katılımcının sağlık sigortasıyla ilgili konulardan haberdar edilmesi okulun sorumluluğudur.

Bir okul gezisi söz konusu olduğunda, okul yönetimi seyahat biletinin verilmesinden önce resmi bir anlaşma yapmalıdır. Ayrıca, okul yönetimi, reşit olmayanların seyahate katılımının yasal temsilcileri (çoğu durumda ebeveynlerinden biridir) tarafından resmi olarak onaylandığını doğrulamalıdır.

 

[1]

Avrupa Birliği Üye Devletleri (AB)

Belçika

Yunanistan

Litvanya

Portekiz

Bulgaristan

İspanya

Lüksemburg

Romanya

Çek Cumhuriyeti

Fransa

Macaristan

Slovenya

Danimarka

Hırvatistan

Malta

Slovakya

Almanya

İtalya

Hollanda

Finlandiya

Estonya

Kıbrıs

Avusturya

İsveç

İrlanda

Letonya

Polonya

İngiltere

AB üyesi olmayan Ülkeler

Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti

İzlanda

Lihtenştayn

Norveç

Arnavutluk

Bosna Hersek

Karadağ (*)

Sırbistan
Türkiye

[2] Emisyon değerleri şunlardır: trenler için 14, otobüsler ve minibüsler için 68, orta büyüklükte feribotlar için 86, küçük feribotlar için 258 ve uçaklar için 285. Örneğin; küçük bir feribotla yapılan 30 km’lik yolculuğu takiben 420 km’lik tren yolculuğu ve 40 km’lik otobüs yolculuğundan oluşan bir seyahatte; ağırlıklı ortalama: ((30x258)+(420x14)+(40x68))/(30+420+40)=33.35 g/km CO2 emisyonudur. CO2 emisyonu, seyahatlerin sadece uçaklarla yapılmasını önlemek üzere ele alınmıştır.

(*) Karadağ, prensipte bir eTwinning ülkesidir. Yarışma sürecinde Ulusal Destek Servisi'nin kurulması koşuluyla, bilet sayısı belirtilecek. Karadağ'a seyahat etme izni verilecek.

 • Administration