article image

eTwinning’in, öğretmenlerin uygulamaları ve yetkinlikleri üzerindeki etkisi nedir?

eTwinning 2018 İzleme Raporu yayınlandı. Bir öz değerlendirme anketine verilen yüzlerce cevabın ve bir dizi vaka çalışmasının analiziyle gerçekleştirilen büyük ölçekli izleme aktivitesinin sonuçları; eTwinning aktivitelerine katılmanın öğretmenlerin dijital, pedagojik ve işbirliğiyle ilgili yetkinlikleri hakkındaki algılamalarının geliştirilmesiyle bağlantılı olduğunu doğrulamaktadır.

2018’de, eTwinning; öz değerlendirme aracı ve kişiselleştirilmiş geribildirim sayfası içeren MeTP 2.0 Sistemini başlattı. Bu, eTwinning’in devam eden pedagojik izleme uygulamasının bir parçasıydı ve bir önceki yıl gerçekleştirilen eTwinning Uygulama İzleme pilot aktivitesinin devamıydı.

Söz konusu Sistem; öğretmenlerin pedagojik, dijital ve işbirliğiyle ilgili yetkinliklerinin eTwinning aktivitelerine katılımlarının bir sonucu olacak gelişimini izlemek üzere başlatıldı. Ölçeklenebilir çevrimiçi bir sürüm tasarlandı ve sistem basitleştirildi. Bunlar sonucunda; tüm katılımcılar, çevrimiçi bir sayfa aracılığıyla kişiselleştirilmiş geribildirim aldılar ve kendi ihtiyaçlarına göre uyarlanan eTwinning aktivitelerini gerçekleştirme fırsatını yakaladılar. MeTP 2.0 Sistemi, öğretmenlere kendi yetkinlik gelişimlerini takip etmeleri konusunda yardımcı olan bir anket de içermektedir.

eTwinning İzleme Raporu; eTwinning katılımlarıyla bağlantılı olabilecek şekilde, yetkinlik düzeyi algılamalarında bir artış olduğunu göstermektedir.

Önce ve sonra yapılan anketlerin puanları arasındaki karşılaştırma; katılımcıların büyük çoğunluğunun, yetkinliklerinde bir bütün olarak gelişim olduğunu kabul ettiğini ortaya koymaktadır. Genel olarak; katılımcılar, her üç alandaki en düşük ve en yüksek puanlarını arttırdılar. Bu durum, kendi yetkinlik seviyelerini daha iyi değerlendirmeleriyle bağlantılı olabilir. İşbirliğiyle ilgili yetkinlik; gelişim açısından en büyük potansiyele sahipti (diğer iki yetkinlikle kıyaslandığında daha düşük seviyede başlamıştı) ve bu aslında öğretmenlerin en yüksek artış gösterdiği alandı.

Sekiz vaka çalışması; bu analizin sonuçlarını desteklemekte ve bahsedilen üç yetkinlikle eTwinning aktiviteleri arasında somut bir sinerji de sağlamaktadır.

Öz değerlendirme anketi ve ilgili geribildirim sayfası, yetkinliklerini ve öz-yeterliliklerini geliştirebilecek değerli bir öz-derin düşünce deneyimine sahip olmak isteyen tüm öğretmenlere sunulmuştur. Söz konusu ankete ve sayfaya ulaşmak için; eTwinning kullanıcı bilgilerinizle, metp.etwinning.net adresine bağlanabilirsiniz.

Rapor, altı ayrı dilde sunulmuştur (İngilizce, Fransızca, Almanya, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca).