article image

eTwinning Okul Etiketi - eTwinning Okullarının tanınması

Okul seviyesinde yapılan eTwinning çalışmalarını tanımak için, şimdi başvuruda bulunabilecek yeni bir etiket sunulmaktadır - eTwinning Okul Etiketi.

eTwinning’te yapılan çalışmalar için tanıma kavramı, öğretmenlerin hem ulusal düzeyde hem de Avrupa düzeyinde yaptıkları projeler için Kalite Etiketleri verilmeye başlanmasından beri var olmuştur. Ancak; bu etiketler, sadece öğretmenlerin projelerde bireysel olarak yaptıkları calışmalar için verilmektedir. Okul seviyesinde yapılan çalışmaları tanımak için, şu an başvuruda bulunabilecek yeni bir etiket sunulmaktadır - eTwinning Okul Etiketi.

Bu yeni etiketin altında yatan prensip; eTwinning’in sadece dağınık bir şekildeki eTwinner’ların değil, aynı okulda bulunan öğretmen ve okul liderlerinden oluşan ekiplerin de katılımlarını, bağlılıklarını ve özverilerini tanımak ve değerlendirmek istemesidir.

Bir eTwinning Okulu statüsüne kavuşma konsepti, nesnel olarak değerlendirilebilen bileşenleri içeren gelişimsel bir yolculuk konusudur. Bu bir yarışma değil, belli bir seviyeden daha ileri bir seviyeye ilerleme sürecidir.

eTwinning Okul Etiketi almak için neden başvuru yapılır?

Bu etiketi alan okullar:

 • Avrupa seviyesinde yüksek bir görünürlüğe sahip olacaklar.
 • eTwinning’in gelecekteki gelişimine ilham vermek için, eTwinning’in önde gelen okullarını kapsayan bir Avrupa ağı oluşturacaklar.
 • Aşağıda belirtilen alanlarda öncü olarak tanınacaklar:
  • Dijital uygulamalar
  • e-Güvenlik uygulamaları
  • Pedagojiye yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar
  • Personelin sürekli mesleki gelişiminin desteklenmesi
  • Personelle ve öğrencilerle işbirlikçi öğrenme uygulamalarının desteklenmesi
 • eTwinning Okul Etiketini, tüm tanıtıcı ve bilgilendirici materyallerinde gösterebilecekler.

Bu etikete hak kazanan okul personeli ve yönetimi, özel mesleki gelişim programlarına katılmak için davet edilecekler.

Kriterler

eTwinning Okul Etiketi alma sürecinin iki aşaması vardır.

Birinci aşama, aşağıda yer alan üç noktanın otomatik olarak kontrol edilmesidir:

 • Okul, eTwinning’te iki yıldan fazla bir süredir kayıtlı durumdadır.
 • Başvuru sırasında okulla bağlantılı olan en az iki aktif eTwinning öğretmeni bulunmaktadır.
 • Ulusal Kalite Etiketi almış olan bir Avrupa eTwinning projesi vardır (başvuru tarihinden önceki son iki yıl içinde).

Eğer bir okul bu gereklilikleri karşılıyorsa; okulda bulunan tüm kayıtlı eTwinner’lara eTwinning Live’de bulunan bir öz değerlendirme başvuru formunu doldurmaları için bir e-posta davetiyesi gönderilir.

İkinci aşama; -okuldaki herhangi bir eTwinner tarafından- yukarıda bahsedilen ve aşağıdaki altı Kriteri kapsayan öz değerlendirme başvuru formunun doldurulmasını gerektirir:

 • Kriter A. Okul, öğretmenlerin/öğrencilerin internetin sorumlu kullanımı konusundaki farkındalıklarını kanıtlayan aktiviteler ortaya koymalıdır.
 • Kriter B. Okul, eTwinning aktivitelerinde üç veya daha fazla öğretmenden oluşan bir grup arasında aktif işbirliği olduğunu göstermelidir.
 • Kriter C. Okul, en az iki grup öğrencinin eTwinning projelerine katıldığını göstermelidir.
 • Kriter D. Okul, iki aktif eTwinning öğretmeninin eTwinning'teki bir veya daha fazla eğitsel etkinliğe katılmış olduğunu ve okulun stratejik gelişimine olan katkılarını ortaya koymalıdır.
 • Kriter E. Okul, eTwinning’e dahil olduğunu kamuya göstermelidir. Örneğin okulun internet sitesinde eTwinning logosunu ve/veya eTwinning aktiviteleriyle ilgili bir açıklama sergileyebilir veya okul tanıtımından/yönetmeliğinden veya bir broşürden kanıt ortaya koyabilir.
 • Kriter F. Okul; ödül senesinde, bir eTwinning tanıtım aktivitesinin okul içinde veya yerel toplulukta gerçekleştirildiğini göstermelidir.

Başvuru dönemi, Aralık 2017’de başlayacak ve Mart 2018’e kadar devam edecek.

Okullardan istenen çeşitli kriterler için kanıt sunması istenecektir ve nihai başvurunun Okul Müdürü tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.