article image

Toplumsal İçerme kavramının ve Ortak AB Değerlerinin daha iyi bir noktaya nasıl taşınabileceğiyle ilgili görüşlerinizi paylaşın

Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz günlerde, geniş bir paydaş grubundan; gençleri ortak değerlerle donatmanın önemi ile örgün ve yaygın eğitimin toplumsal olarak daha fazla kaynaşmış topluluklar oluşturmaya yönelik amacı gerçekleştirmeye nasıl yardımcı olabileceği hakkında veri toplamak için “Sosyal İçerme ve Ortak AB Değerlerinin Örgün ve Yaygın Eğitim aracılığıyla Teşvik edilmesi” konulu herkese açık bir müzakere başlattı.

Öğretmenlerin ve Okul personelinin eğitimle ilgili bu en önemli konular hakkındaki görüşlerini dinlemek çok önemlidir. Bu anket, AB’nin Üye Ülkeleri sosyal içerme kavramının ve ortak değerlerin örgün ve yaygın eğitim aracılığıyla tanıtılması ve geliştirilmesinde nasıl daha fazla destekleyebileceğini keşfetmek için yürütülen daha geniş istişare görüşmelerinin bir parçasıdır. Bunun yanı sıra, eğitim ve öğretimin gençlerin ortak değerleri kazanmasında ve sosyal içerme kavramının geliştirilmesinde yardımcı olmak konusunda ne kadar başarılı olduğu da değerlendirilmektedir. Söz konusu değerlendirme, bu bağlamda izlenmesi gereken hedeflerin ve zorlukların belirlenmesiyle gerçekleştirilmektedir. 

Ankette; gençlerin ortak değerlerin önemini anlamasına ve bu değerlere bağlı kalmasına imkan tanımak için eTwinning ve benzeri hangi araçların güçlendirilmesi gerektiği de değerlendirilmektedir. 2017 yılı boyunca, eTwinning etkinlikleri; İçerme kavramının kendisi ve bu kavramın temel değerlerini tanıtmak için eğitimin etkin bir şekilde nasıl mobilize hale getirilebileceği sorusu etrafında dönmüştür.

Bu anket aracılığıyla toplanan cevaplar; sosyal içermeyi ve ortak değerlerin sahiplenilmesini teşvik eden eğitim öğretim metotları sağlama konusunda Üye Devletlere destek veren ve şiddet içeren aşırılıklara neden olan radikalleşmenin önlenmesine katkıda bulunan AB düzeyinde bir Tavsiye kararının hazırlanmasında kullanılacaktır.

11 Ağustos 2017 tarihine kadar anketi doldurun, fikirlerinizi paylaşın ve eğitim yoluyla toplumsal olarak daha fazla kaynaşmış ve daha kapsayıcı topluluklar oluşturulmasına yardımcı olun!
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2017-inclusion-values-learning