article image

eTwinning’e katılım, tüm gençler için yüksek kalitede ve kapsayıcı eğitimi teşvik eder.

30 Mayıs 2017 tarihinde kabul edilen “Hayatta iyi bir başlangıç için Okul gelişimi ve mükemmel öğretim” başlıklı Bildirimde; Avrupa Komisyonu, Üye Devletlere tüm gençler için yüksek kalitede ve kapsayıcı eğitim sağlanmasında ve topluma tam olarak katılmak için gerekli olan bilgi ve becerilerin edinilmesinin desteklenmesinde yardımcı olmak için somut eylemler önermekte ve eTwinning’in bu amaca yönelik önemli katkısının altını çizmektedir.

eTwinning, bunu yaparken; “İçerme” konusuna odaklanmak için 2017 yılında halihazırda uygulamaya koymuş olduğu çabalar üzerinde ilerleyecektir. Bu, özellikle zorluklarla karşı karşıya olanlar veya daha az fırsatlara sahip olanlar olmak üzere tüm öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını, yeteneklerini ve kapasitelerini karşılamanın gerekliliği hakkında farkındalık yaratmayı içermektedir. Özel ihtiyaçlara sahip veya engelli olan, dezavantajlı bir sosyo-ekonomik geçmişten gelen, göçmen kökenli veya coğrafi olarak sıkıntılı veya savaş olan bölgelerde yaşayan öğrenciler, örnek olarak gösterilebilir. Dahası, eTwinning; içerme kavramının kendi temel değerlerini geliştirmek üzere eğitimin etkin bir şekilde nasıl mobilize bir hale getirilebileceği üzerinde durarak bu kavrama daha kapsamlı bir şekilde de bakacaktır.

Avrupa Komisyonu; daha iyi ve daha kapsayıcı okulların oluşturulmasına yardımcı olmak için, okul ortaklıkları ve öğrenci hareketliliğini daha erişebilir hale getirerek okullar arasındaki işbirliğini arttıracak ve eTwinning’e katılımı teşvik ederek dijital ve kültürlerarası öğrenmeyi geliştirecektir.

Avrupa Komisyonu Bildirisi; eTwinning kullanımının Avrupa’daki tüm okullara yaygınlaştırılmasının dijital yetkinliklerin geliştirilmesine ve sınıfların dışarıya açılmasına yardımcı olabileceğinin altını çizmektedir. eTwinning’in sınır ötesi eğitim projeleri için güvenli bir çevrimiçi ortam sunduğuna, dijital öğrenme imkanlarını zenginleştirmek ve öğretmenlerle öğrenciler arasında kültürlerarası ve sınır ötesi iletişimi desteklemek için okullara kolay bir şekilde erişilebilen araçlar sağladığına vurgu yapılmaktadır.

Komisyonun öngördüğü bir diğer amaç, öğretmenleri ve okul liderlerini eğitim ve öğretimde yüksek kaliteye ulaşma konusunda desteklemektir. Bu amaç doğrultusunda, Avrupa Birliği; öğrenci öğretmenler için yeni eTwinning fırsatları da dahil olmak üzere, okul çalışanları için çevrimiçi topluluklar ve kaynaklar geliştirmeye devam edecektir.

AB, eTwinning aracılığıyla; okul personelinin mesleki gelişimi için hayati bir öneme sahip olan çevrimiçi kurslarda ve ortak eğitim etkinliklerinde, öğretmenler arasındaki işbirliğini ve akran öğrenimini de teşvik etmektedir.

İlgili dökümanın tamamını okumak için, buraya tıklayabilirsiniz:
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/school-com-2017-248_en.pdf