article image

Sizlere ‘eTwinning Okullarını’ tanıtmak istiyoruz! Pedagoji Müdürümüz Anne Gilleran ile yapılan söyleşi

eTwinning Okulu nedir? Neden şimdi ve neden başvurmalısınız? Aşağıda yer alan söyleşide; Anne Gilleran, eTwinning Okulu kavramını tanıtacak ve açıklayacak.

2014 yılında, eTwinning öğretmenleri arasında büyük ölçekli bir anket yapıldı. Ana sonuçlardan biri; öğretmenlerin bir eTwinning projesine katılmanın sonucu olarak kendi öz güvenleri ve uygulamaları üzerinde büyük bir etki fark ettikleri halde, bu katılımın okulun tamamında geniş bir etki etkiye neden olmadığıydı. Öğretmenlerin verdiği cevaplardan şu açıkça anlaşılmaktaydı ki; okul yönetiminin kurulumu onların eTwinning uygulamalarını meslektaşlarıyla paylaşma ve daha sonra bunları uygulamaya koyma derecelerinde önemli bir rol oynamaktaydı. Ayrıca, şu da belirtilmişti:

“Bu nedenle, eTwinning’in bir sonraki gelişim evresi için misyonu; başlangıç noktasına bakılmaksızın, sadece öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmada değil, bunun yanı sıra okulun eğitim ve öğrenim uygulamalarında bir bütün olarak daha yenilikçi bir hale getirilmesinde de önemli bir rol oynamasını sağlamak olmalıdır.”[1]

2015 yılında; eTwinning Pedagojik Danışma Ekibi (eTwinning’in gelişimi üzerinde düşünen bir grup uzman), bu bulguları eTwinning’in odağını bireysel olarak öğretmenlerden özellikle okul yönetimi ve müdürleri kapsayacak şekilde bir ekibe doğru nasıl ilerletilebileceği sorusunu incelemek için bir temel olarak ele aldı. Bu, ‘eTwinning projeleri ve söz konusu hareketle ilgili mesleki gelişim aktiviteleri aracılığıyla geliştirilen yeni ve başarılı eğitim ve öğrenme yollarının yaygınlaştırılmasını kolaylaştırmak için yenilikçi kurumsal uygulamaları enjekte etme’ umuduyla olur[2]. Böylece, ‘eTwinning Okulu’ ünvanı fikri ortaya çıktı.

Anne Gilleran’a bazı sorular sorduk ve kendisinin cevaplarını aşağıda sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz!

1. ‘eTwinning Okulları’nın daha fazla okulun eTwinning ile ilgilenmesine nasıl yardımcı olacağını düşünüyorsunuz?

eTwinning Okulunun odağı, mutlaka eTwinning’le ilgilenen okul sayısını arttırmak değil, halihazırda birçok öğretmenle ve eTwinning’in okul içinde gelişimini destekleyen olumlu bir atmosferle harika çalışmalar gerçekleştiren okulları ödülllendirmektir. Şimdiye kadar; eTwinning’teki ödüllerin odak noktası, bireysel olarak öğretmenler için Ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde ödüller ve Kalite Etiketleri şeklinde oldu. eTwinning Okulu ünvanı altında yatan fikir; tanımayı bireyden öğretmenleri arasında eTwinning’e aktif katılımı teşvik eden ve bu katılımı destekleyen aktif eTwinning ekipleri olan okullara doğru genişletmektir.

2. Ülkelerdeki okulların eTwinning’ten maksimum düzeyde faydalanmalarını engelleyen en yaygın kısıtlamalar nelerdir?

Bu çok kapsamlı bir sorudur. Birçok durumda, bir okuldaki başarılı eTwinning aktivitelerinin son derece kararlı ve çalışkan bir öğretmenin bağlılığına dayandığını düşünüyorum ve yukarıda bahsedilen ankette vurgulandığı gibi, bu öğretmen çoğunlukla kendisinin desteklenmediğini ve izole edildiğini hissetmektedir. Bunun en yaygın nedeni; genelde, okul müdürünün eTwinning’in ne ile ilgili olduğunu ve eğitim ve öğrenimde 21. yüzyıl yaklaşımıyla daha ilgili olan yeni uygulama ve becerileri geliştirmede nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini anlamamasıdır. eTwinning Okulu ünvanı, ödül verildiğinde, diğerleri için örnek alınabilecek bir dizi okula doğru bizi yönlendirecek. Bu okulların öğretmenleri ve müdürleri, eğitimde çok geleneksel bir yaklaşımı daha ilgi çekici ve işbirliğine dayalı bir yaklaşımla değiştirmeyle mücadele eden diğer okullar için bir kaynağa dönüşebilirler.

3. 2015 yılındaki izleme raporuna göre; eTwinning’e katılan öğretmenlerin çoğu ‘yenilikçi okullardan’[3] gelmekteydi. ‘eTwinning Okulu’nın yenilikçilik kavramını daha az elverişli okul ortamlarında çalışan öğretmenlere ve daha az yenilikçi okullara nasıl yayabileceğini umuyorsunuz?

Yenilikçi okullar terimini kullanırken dikkatli olmalısınız, çünkü bu terimin genel kabul görmüş bir tanımı yoktur. Rapor bağlamında, yenilikçi uygulamalara katılmayı ve öğretmenler arasında işbirliğini teşvik eden, uluslararası projelerde aktif olarak yer alan ve öz değerleme üzerine çalışan okullar anlamına gelmektedir. Bu yüzden, soruyu cevaplamak için, bu okulların daha geniş eTwinning Topluluğu içinde diğer okullar için bir izleme kaynağı haline gelmesini umuyorum. Bu eTwinning okullarındaki müdürlerin ve yönetim kadrolarının örneğin yıllık konferansta, özellikle okul liderleri için düzenlenen konferanslarda, oturumlarda, çalıştaylarda ve mümkün olan her fırsatta meslektaşlarına politikalarını ve uygulamalarını anlatmalarını diliyorum.

4. Aslında, ‘eTwinning Okulu’, 2006 yılında eTwinning için bir odak noktası olarak görülüyordu. Neden bu kadar uzun sürdü ve neden şimdi? Ne değişti?

Bu doğru. 2006’da eTwinning’te daha çok ‘bütün okul yaklaşımı’ olarak adlandırılan konulara odaklanıldı. Ancak, 2006’da sadece 10000-12000 öğretmen vardı ve bu ana odak noktası okul proje çalışmaları olan çok yeni bir faaliyetti. Okullar için bir Topluluk olarak eTwinning kavramı henüz oturmamıştı. eTwinning'in bugün bildiğimiz topluluğa doğru olgunlaşması 12 yıl aldı. Bu 12 yıl boyunca, daha önce belirttiğim gibi, yenilikçi uygulamaların teşvik edilmesi, proje bazlı öğrenme ilkelerinin geliştirilmesi, işbirliği ve ekip çalışması gibi alanlarda öğrencileriyle birlikte harika işler yapan öğretmenlerden oluşan çok büyük bir kitleye ulaştık. Bunlar, sundukları örnekleri izleme konusunda meslektaşlarını etkileyebilen ve etkileyen öğretmenler ve okullardır. Değişen şey budur ve 21. yüzyılın ilk çeyreğinde eTwinning Okulu ünvanını şimdi tanıtmak için zaman çok uygundur.

5. Sırada ne var? Ebeveynler, gelecekteki eTwinning projelerinin odak noktası olabilir mi?

İlginç bir soru! eTwinning Okulunu oluşturmak ve bu ünvana sahip olanların eTwinning’in açıklık ve kültürlerarası anlayış değerlerini geliştirmek üzere etkili ve olumlu bir kuvvet haline gelmesini sağlamak için; öncelikle bu hareketi konsolide etmek istiyorum. Bugünkü sorunlu dünyamızla bu özellikle ilgilidir. Ebeveynler, bu eTwinning Okul hareketinin bir bakıma halihazırda odak noktasıdır, çünkü eTwinning Okulu ünvanını alma kriterlerden bir tanesi okulun eTwinning’i ebeveynler ve yerel topluluk arasında aktif bir şekilde teşvik etmiş olmasıdır.

1. eTwinning 10 years on (eTwinning’in 10. yılı), sayfa 49

2. eTwinning 10 years on (eTwinning’in 10. yılı), sayfa 51

3. Yenilikçi uygulamalara katılan, öğretmenler arasında işbirliğini teşvik eden, uluslararası projelerde aktif bir şekilde yer alan ve öz değerlendirme üzerinde çalışan Okullar