article image

“Müze Eğitimi” adlı eTwinning Öğrenme Etkinliği

Müzeler; öğrencilere günlük gerçekliğin üstünde ve ötesinde deneyimler kazandırır ve bu deneyimler, sınıf içi eğitim ve öğrenimi zenginleştirir, bunların üzerine yeni şeyler inşa eder. ‘Müze Eğitimi’ adlı Öğrenme Etkinliği; katılımcı öğretmenlerin müzelerle ilgili kaynaklara ulaşabilmesini sağladı, çünkü her biri müzedeki eserlerden nasıl faydalandıklarını çoşkuyla paylaştılar ve birbirlerinin deneyimlerinden yeni şeyler öğrendiler. Daniela Bunea, TEFL öğretmeni, eTwinning Koordinatörü

Müze Eğitimi” adlı eTwinning Öğrenme Etkinliği, eTwinning içinde müzede öğrenme kavramına odaklandı. Temel amacı; müzelerin 21. yüzyıldaki eğitsel değerini ve potansiyelini keşfetmekti. Ayrıca; genç ziyaretçilerin heyecanını, sahip oldukları bilgilerin artmasına yol açacak şekilde birbiriyle bağlantılı, ilgi çekici, entegre edilmiş aktivitelere nasıl dönüştürüleceğiyle ilgili bir dizi strateji bulmak da hedeflendi.

200’den fazla öğretmen kaydoldu ve söz konusu Öğrenme Etkinliğindeki görevlere aktif bir şekilde katıldı. Görevlerin türü ve etkileşimin seviyesi, dört aktivite bloğuna bölünen kurs çalışmalarıyla günden güne çeşitlilik gösterdi:

“Müzeler – “sosyal değişimin temsilcileri”

Katılımcılar, kişinin kendi kimlik duygusunun oluşturulmasını, sosyal içerme süreçlerinin teşvik edilmesini, birden fazla seviyede gelişimin – hem bireysel hem de kollektif olarak – desteklenmesini ve hayat boyu öğrenmeyi kolaylaştıran kültüre erişim ve katılım hakkında tartıştılar. Ayrıca, yeni teknolojilerin müzelerle çalışmayı nasıl zenginleştirdiğini gördüler. Kaynakların okunmasına ve videoların görüntülenmesine dayanarak, katılımcılardan bir forumda tartışmaları ve şu sorular hakkında yorumda bulunmaları istendi: “Müze dendiğinde ne anlıyorlar? Onlara gore bir ‘müze’yi neler oluşturur?”. İkinci görev, katılımcıları bir müzede potansiyel olarak hangi öğrenme fırsatlarının olduğunu düşünmeye zorladı.

“Ziyaretçi deneyimi”

Bu ikinci aktivite bloğunda; katılımcılar, etkileşim (interaktivite) kavramını incelediler. Öğretmenlerden müzenin içeriğini analiz etmeleri ve Coggle kullanarak bunu daha interaktif hale getirmenin yollarını önermeleri istendi. Öğretmenler, bu yolların öğrencilerle içerik arasında bir köprü oluşturulmasına nasıl yardımcı olabileceğini anlattılar.

“Müzelere yapılan saha gezileri”

Katılımcılar, bir müzeye saha gezisi yapmak için nasıl hazırlanılacağını incelediler ve ikili gruplar halinde, bireysel olarak veya işbirliği ile hayali bir eTwinning ortaklığında belirli bir sanal müzeyi gezmeden önce/gezi sırasında/gezdikten sonra öğrencileri tarafından kullanılmak üzere bir çalışma sayfası oluşturdular. Bu aktivite bloğunun sonuncu görevinde, öğretmenlerin yer aldıkları uluslar üstü işbirlikçi bir aktivitenin bileşenlerini içeren bir eTwinning projesinden görseller/fotoğraflar kullanarak kendi sanal galerilerini oluşturmaları gerekmekteydi.

“Filizlenen Müze projeleri”

Katılımcıların; bir müzeyle bağlantılı bir şekilde yapılmak üzere, müze destekli uluslar üstü bir işbirlikçi öğrenme aktivitesi tasarlamak için ikili gruplar halinde çalışmaları gerekmekteydi. Katılımcıların takip ettikleri belirli adımlar vardı ve elde ettikleri çıktıkları paylaşmak için Google doc, Adobe Spark Page ve Öğrenme Laboratuvarı’daki forumu kullanabildiler.

Katılımcılar tarafından oluşturulan aktivite örneklerinden bazılarını burada görebilirsiniz:

  1. Sanal sanat galerisi
  2. Müze destekli uluslar üstü işbirlikçi öğrenme aktivitesi

Öğrenme Etkinliklerinin konuları, genellikle yılda 20 adet Öğrenme Etkinliğiyle her sene değişmektedir. Başvurmak için, öğretmenlerin eTwinning Live’de yer alan Mesleki Gelişim bölümüne gitmeleri, başvuru yapmak istedikleri etkinliği seçmeleri ve belirtilen kayıt döneminde kaydolmaları gerekmektedir.