article image

Kapsayıcı Eğitim: Grup moderatörü Marijana Smolcec ile yapılan söyleşi

eTwinning, 2017 yılını içerme konusuna adamıştır. İşte bu ruhla, Kapsayıcı Eğitim ile ilgili özel grubumuzu size tanıtmak istiyoruz.

Paris Deklarasyonu’dan sonra, Avrupa Komisyonunun belirlediği dört öncelikten biri; “dezavantajlı durumda olan çocukların ve gençlerin eğitimlerini, eğitim öğretim sistemlerimizin onların ihtiyaçlarına cevap vermesini sağlayarak geliştirmektir”.

eTwinning, Avrupa’daki öğretmenler ve öğrenciler arasındaki işbirliği ve iletişimle ilgili kararlığını sürdürerek, öğretmen ve öğrencileri bu konu etrafında harekete geçirmek üzere İçerme kavramını bu senenin teması olarak seçmiştir.

Kapsayıcı Eğitim adlı Özel eTwinning grubu, özel ihtiyaçları olan, öğrenme zorluğu çeken veya bazı durumlarda üstün yetenekli olan öğrencilerle ilgilenen eğitimcileri hedeflemektedir. eTwinning Grupları, öğretmenlerin paylaşımda bulunup birbirleriyle fikir alışverişi yapabildikleri en iyi yerlerden biridir. Grubun moderatörü olan Marijana Smolcec (Hırvatistan’da öğretmen) ile sohbet etme ve ona bazı sorular sorma şansını yakaladık. Kendisinin cevaplarını bizim kadar ilgi çekici bulacağınızı umuyoruz!

1. Grubunuzdaki diğer öğretmenlerin yanı sıra sizin de deneyimlerinize göre; öğrenme güçlüğü çeken veya özel ihtiyaçları olan öğrencilere karşı öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasındaki algıların ne kadar değiştiğini düşünüyorsunuz?

Algıların çok fazla değiştiğini düşünüyorum. Öğretmenler, mücadele eden veya Özel Eğitim İhtiyaçları olan öğrenciler hakında daha fazla farkındalık kazandılar ve onların öğrenme hedeflerine ulaşmalarına ve örgün eğitimdeki okullara daha fazla katılmalarına yardımcı olmak istiyorlar. Ancak yine de uzmanlaşmış kurumların veya Özel Eğitim İhtiyaçları öğretmenlerinin yardımına ihtiyaç duymaktalar. Öğretmenler, her zaman özel ihtiyaçları olan öğrencilerle çalışmak için yeterli derecede hazır değillerdir, bu nedenle Özel Eğitim İhtiyaçları öğretmenleri, psikologlar, veliler ve diğer uzmanlaşmış kuruluşlar arasındaki iletişim ve işbirliği çok önemlidir. Ancak bu tür bir destek olmadığında, öğretmenler birbirlerine danışmaya başlar. Bu nedenle, öğretmenlerin destek alabileceği, fikirlerini ve ders planlarını paylaşabileceği, birbirlerinden öğrenebileceği çevrimiçi bir grup başlattım.

2. Öğretmenlerin otizm veya disleksia gibi öğrenme zorlukları nedeniyle özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencileri nasıl uyarabilecekleri, onlarla nasıl çalışabilecekleri ve ihtiyaç duydukları güveni nasıl kazanabilecekleriyle ilgili bazı ipuçlarını bizimle paylaşabilir misiniz?

Deneyimlerime göre, öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler genel olarak çeşitli web ve teknoloji araçlarının kullanımıyla kolay bir şekilde motive edilebilirler. Çok çeşitli sayıda destekleyici teknolojiler mevcuttur ve birçok durumda ücretsiz bir şekilde erişim sağlanılabilir. “Kapsayıcı Eğitim” adlı grubumuzda, öğretmenlerin bu tür bir mücadele içinde olan öğrencilere eğitim verirken kullanabilecekleri araçları ve stratejileri tanıtan uzmanlarla çeşitli çevrimiçi etkinlikler yaptık. Ama en önemlisi; her öğrencinin bir birey olduğunu aklımızda tutmamız gerekir. Özel ihtiyaçları olan veya disleksi, ADHA gibi zorluklarla mücadele eden veya otistik bir öğrenciye eğitim veriyorsanız; yapmanız gereken ilk şey öğrencinizi iyi bir şekilde tanımaya çalışmaktır; neler ilgisini çeker, neler ona ilham verir ve neleri yapmaktan keyif alır? Bunlar, adapte edilebilir ve uyarıcı öğrenme materyalleri oluşturmanızda size yardımcı olabilecek şeylerdir. Herşeyden önce, öğrencilerinizle konuşun, onlara kendilerini ifade etmeleri için zaman verin. Bunların onların güvenlerini arttıracağından eminim.

3. Aktif bir eTwinner olmak ve eTwinning projelerine katılmak, kapsayıcı bir sınıfta ortaya çıkacak zorluklarla mücadelede nasıl katkı sağladı?

eTwinning’i sınıfımıza getirerek, öğrencilerimize farklı ve motive edici öğrenme yolları veriyoruz. Öğrenciler, gerekli olan iletişim becerilerini ve dijital becerileri daha kolay bir şekilde inşa edebiliyorlar ama bunun yanı sıra hoşgörüyü ve kültürel çeşitliliği öğrenebiliyorlar.

4. Teknoloji ve eTwinning, bir öğretmen olarak günlük uygulamalarınıza nasıl bir katkı sağladı ve özel ihtiyaçları olan öğrencilerle çalışan öğretmenlere nasıl yardımcı oldu?

Cevap “çok fazla” olurdu. Öğretmenler eTwinning’te belli projelere başlarken, cevaplamaları gereken ilk şey bir projenin öğrencilerine nasıl yardımcı olacağı ve bu projenin faydalarının ne olduğudur. Bu, sadece belirli bir web aracınının nasıl kullanılacağıyla değil, o teknolojiyi kullanarak hangi hedeflere ve öğrenme çıktılarına ulaşacağımla ilgilidir. eTwinning, öğrencilerimizin daha güvenli, daha yetenekli olmalarına, harika dostluklar kurmalarına, bunun yanı sıra özel ihtiyaçları olan farklı öğrencilere karşı daha hoşgörülü olmalarına ve çok kültürlülüğe açık omalarına kesinlikle yardımcı olur. Ağırlıklı olarak okullarındaki özel ihtiyaçları olan öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin benimle aynı fikirde olacaklarına eminim.

5. eTwinning, kapsayıcı eğitim için sınırlı bütçelere sahip olan okullara nasıl yardımcı olabilir? Gelecek için neler umut ediyorsunuz?

eTwinning; öğretmenlere işbirliği yapmaları, çeşitli gruplar arasında fikir alışverişi yapmaları, projeler yürütmeleri, çevrimiçi etkinlikler ve seminerler aracılığıyla kişisel gelişimlerine yatırım yapmaları için kendi ağ sitesini sunarak şimdiye kadar çok iyi bir iş çıkardı; ama içerme, çeşitlilik ve çok kültürlülükle ilgili daha fazla yerinde etkinlik düzenlenmesi daha da iyi olurdu. Bir diğer iyi örnek, özellikle kapsayıcı eğitimde yeni olan okullar için olmak üzere iş gölgeleme fırsatları sunmak olurdu. İçermeyle ilgili örneklere tanıklık etmek ve kapsayıcı sınıflarda daha fazla deneyimi olan öğretmenlerle konuşmak çok yardımcı olabilir. Gelecek için, Güneydoğu Avrupa’daki Kapsayıcı Eğitim için Bölgesel Destek tarafından benimsenen şu sloganla tanımlama yapabilirim: “kapsayıcı okul her çocuğun memnuniyetle karşılandığı, her velinin katıldığı ve her öğretmenin değer gördüğü bir okuldur.” eTwinning’in 2017 yılını İçerme Yılı olarak belirlemesine çok sevindim!