article image

eTwinning’in katma değeri – Sürekli Mesleki Gelişim

eTwinning; öğretmenlerin becerilerini, yetkinlikliklerini ve pedagojik yaklaşımlarını geliştirmeleri için fırsatlar sağlayan bir mesleki gelişim topluluğu olarak hareket eder!

Bu amaçla; 2009 yılında eTwinning Grupları ve Öğrenme Etkinlikleri başlatıldı, bunları 2013 yılında eTwinning Web seminerleri izledi ve bu etkinlikler 2014 yılından beri Çevrimiçi Seminerler olarak bilinmektedir. Bunlar, öğretmenlerin belirli konular hakkında bilgi edinme, konuşma ve tartışma şansına sahip olduğu canlı video konferans oturumlarıdır. Bu etkinliklere örnek olarak; Collaborative Learning: from theory to practice (İşbirlikçi öğrenme: teoriden uygulamaya); Israel-Palestine for a better understanding (Daha iyi anlaşılması için İsrail – Filistin); eTwinning School concept (Okul konsepti); New frameworks, narratives and policies of cultural creativity (Kültürel yaratıcılığın yeni çerçevesi, anlatıları ve politikaları) ve The Importance of Emotional Intelligence in School (Okulda Duygusal Zekanın Önemi)’ni sayabiliriz.

2017’de; Mesleki Gelişim Çalıştaylarının yanı sıra, Öğrenme Etkinlikleri ve Çevrimiçi Seminerler, eTwinner katılımcıları tarafından oldukça fazla takdir toplamıştı:

‘Gelişmek için harika bir fırsat ve gelişmek için birçok fikir.’

(eTwinner)

‘Tüm katılımcılar ve organizasyon ekibi tarafından sağlanan olumlu enerjinin büyüklüğüne şaşırdım ve bu tür toplantılara katılmak eğitimciler için bir zorunluluktur, sadece okul hayatında bazı değişiklikler yapmak isteyen birçok insan olduğunu öğrenmek bile iyi bir sebeptir.’

(eTwinner)

Öğrenme Etkinliklerinin konuları; yeni gelen göçmen öğrencilerin okul hayatına entegrasyonu (çıktılarını buradan görebilirsiniz), dijital yaratıcılık hakkında bilgi edinme ve dil eğitiminde çevrimiçi araçların pedagojik kullanımı (ana sonuçlarına sırasıyla burayı ve burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz) gibi çeşitlilik göstermektedir.

eTwinning’teki öğretmenler, bu mesleki gelişim fırsatlarını şimdiki ve gelecekteki çalışmaları için çok önemli bir unsur olarak görmektedirler. 2017 yılında öğrenme etkinliklerine (LE) ve çevrimiçi seminerlere (OS) katılan toplam 6735 kişiden %58.9’u, etkinlikten sonra bir değerlendirme formu doldurdular. Katılımcıların %93’ü ve %95’i, Öğrenme Etkinliklerini ve Çevrimiçi Seminerleri sırasıyla mükemmel ve çok iyi buldu!

Satisfaction Rates

Daha spesifik olarak; öğretmenlerin hem öğrenme etkinliklerine hem de çevrimiçi seminerlere katılımında, 2016 yılıyla kıyaslandığında, bir artış vardı:

  • Öğrenme Etkinliği bazında toplam katılımcı sayısı 2016: 4195 / 2017: 4465 %10.5 artış!
  • eTwinning Plus öğrenme etkinliği bazında toplam katılımcı sayısı 2016: 471 / 2017: 648 %13.75 artış!
  • Çevrimiçi seminer bazında toplam katılımcı sayısı: 2016: 1464 / 2017: 1622 %11 artış!

eTwinning’e bugün kaydolun ve eTwinning’in sunduğu tüm mesleki gelişim fırsatlarından faydalanın!