article image

eTwinning, platformda 500k (500 Bin) Kullanıcıya ulaştı!

eTwinning platformu, portalda yarım milyon eTwinner’a ulaştı. Bu başarıyı birlikte kutlamak amacıyla, seçip katılabileceğiniz dört çeşit sınıf aktivitesi sunulacak. Bu aktiviteler; telefonla meydan okuma, saman kullanarak meydan okuma, hızlı çizimle meydan okuma ve yumurta düşürme oyunuyla meydan okumayı içermektedir.

Telefonla meydan okuma: Öğrencilerinizden sınıfta daire şeklinde sıralanmalarını isteyin ve “collaboration leads to inspiration (işbirliği esinlenmeye neden olur)” ifadesini kulaklarına fısıldayarak oyunu başlatın. Sonunda, ifade doğru ya da tamamen farklı bir bir şekilde çıkabilir. Oyunun videosunu çekin ve #500keTwinners konu etiketiyle (hashtag) Facebook veya Twitter’da yayınlayın.

Saman kullanarak meydan okuma: Öğrencilerinizden saman kullanarak kendilerine özgü bir yapı inşa etmelerini isteyin. Bu yapı, öğrencilerin hayal ettiği herhangi bir şey olabilir. Örneğin kendi rüya sınıflarını inşa edebilirler. Bu yapının fotoğrafını çekin ve #500keTwinners konu etiketiyle (hashtag) Facebook veya Twitter’da yayınlayın.

Hızlı çizimle meydan okuma: Öğrencilerinizden “eTwinning sizing için ne ifade ediyor?” sorusuna bir veya iki dakika içerisinde bir resim çizerek cevap vermelerini isteyin. Bunu filme çekin ve #500keTwinners konu etiketiyle (hashtag) Facebook veya Twitter’da yayınlayın.

Yumurta düşürme oyunuyla meydan okuma: Öğrencilerinizden bir yumurtanın yere düşürülünce kırılmasını önleyecek özel bir mekanizma oluşturmalarını isteyin. Bunu filme çekin ve #500keTwinners konu etiketiyle (hashtag) Facebook veya Twitter’da yayınlayın.

Bu aktiviteler, takım çalışması, yenilikçilik ve işbirliğine odaklanmaktadır. Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunun bir parçası olmak ve bu büyük başarıyı kutlamak isterseniz, özel çalışmanızı #500keTwinners konu etiketiyle (hashtag) Facebook ve Twitter’da paylaşın ve dünyaya yayın!

Bu aktiviteler ve kampanya hakkında daha fazla bilgi edinmek için, buraya tıklayabilirsiniz.