article image

eTwinning Plus, Doğu Ortaklığı’nı (EaP) kutluyor

eTwinning Plus, üye olan komşu ülkelerdeki bir okulda görev yapan personelin işbirliği yapması ve genişleyen eTwinning topluluğunun bir parçası olması için bir platform sunmaktadır.

7 Mayıs 2009’da Avrupa Birliği tarafından Çek Cumhuriyeti’nde başlatılan Doğu Ortaklığı; Avrupa Birliği (AB), Üye devletleri ve altı Doğu komşusu (Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna) arasındaki ilişkileri derinleştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan ortak bir politika girişimidir.

eTwinning Plus; üye olan komşu ülkelerdeki (Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna) okulların birinde görev yapan personelin (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) iletişim kurması, işbirliği yapması, projeler geliştirmesi ve genişleyen bir eTwinning öğrenme topluluğunun parçası olması için bir platform sunmak üzere kurulmuştur.

“Okul ve Eğitimciler; Çok dillilik” DG Eğitim ve Kültür Birim Başkanı Michael Teutsh; “Bu bir artıdır çünkü eTwinning’te halihazırda sahip olduklarımıza bir katkı sağlamıştır, ama aynı zamanda bu ülkelerin katılımından herkes fayda sağladığı için de bir artıdır.” diyerek bu ülkelerin eTwinning’e sağladığı katma değere dikkat çekmektedir.

Aşağıdaki videoda; Azerbaycan, Ermenistan ve Ukrayna’nın Ortak Destek Ajansları’ndan üç temsilci, eTwinning Plus hakkında bizlere bilgi vermektedirler. eTwinning'in uluslararası ortaklık fırsatları, öğretmenler için mesleki gelişim programları, yenilikçi yöntemler ve öğrencileri yüksek motivasyonlu ve yaratıcı kılan daha etkili dersler yaratmadaki temel rolünü vurgulamaktadırlar.

eTwinning; öğretmenlere diğer ülkelerle ağ kurma, kendi kendilerine meydan okuma ve becerilerini geliştirme fırsatı vererek, öğretme ve öğrenme şeklini gerçekten değiştirmiştir.