article image

eTwinning, “eTwinning okullarını” arıyor!

eTwinning, kapsamını öğretmenlerden okullara doğru genişletiyor: ilk Avrupa eTwinning okullarından biri olun!

Okulların daha geniş bir anlamda katılımını amaçlayan 2015 eTwinning izleme raporunun[1] ana önerilerinden biri; “eTwinning uygulamalarının okul politikalarını etkileme ve bu uygulamalarının dikkate alınma şansını yükseltmek amacıyla, okul müdürlerinin ve üst düzey okul yönetiminin katılımını hedeflemektir.”

2017 Ekim ayından itibaren; okulunuz, “eTwinning okulu” ünvanını resmi olarak kazanma fırsatını yakalayacak!

Neden başvurmalısınız?

  • Okulunuza; Avrupa’da varlık kazandırmak ve yerel, bölgesel ve ulusal düzeyda daha fazla görünür olma fırsatını vermek;
  • eTwinning’le ilgili aktivitelere katılan personelin tamamı tarafından okulunuzda yapılan çalışmalar için tanıma almak;
  • Politikaları etkilemek: okulunuz diğer okullar, bölgesel ve ulusal yetkililer için bir model olacaktır.

Hazır mısınız?

  1. Okulunuz, eTwinning’e 2 yıldır kayıtlı mı?
  2. Okul müdürünüz veya okul yönetiminden birisi eTwinning’e kayıtlı mı?
  3. Okulunuzda en az iki öğretmen eTwinning’e kayıtlı mı?
  4. Bu sene Ulusal Kalite Etiketi ile ödüllendirilmiş en az bir Avrupa projesinde yer aldınız mı?

Tüm bu sorulara evet diye cevap verdiyseniz, bu başvuru için uygun olduğunuz anlamına gelir! Hayırsa, harekete geçmek için halen birkaç ayınız bulunmaktadır. Örneğin bir Ulusal Kalite Etiketine başvurarak başlayabilirsiniz. 2017 Ekim ayında; yukarıda belirtilen kriterleri karşılayan okulların tamamı, “eTwinning Okulu” ünvanını almak için başvurmaya çağrılacaktır!


[1]  Ankete 6000 öğretmen katıldı.