article image

eTwinning, yeni proje kitlerini duyurmaktan mutluluk duyar!

Proje kitleri, yeni fikirler üretmenize ve projeleri baştan sona hızlı bir şekilde kurmanıza ve yönetmenize yardımcı olacak faydalı araçlardır. Size kendi eTwinning projenizi tasarlayıp yürütürken ilham vermek için, mevcut en iyi uygulama örneklerinden seçilmişlerdir.

Proje kitleri; verimliliğinizi arttırırken zamanınızı, ortaklarınızı ve fikirlerinizi yönetmenize yardımcı olabilir. Bu kitler çevrimiçi olduğundan, materyallerinize her yerden kolayca erişebilir ve onları kolayca güncelleyebilirsiniz. eTwinning; ikisi eTwinning Plus için de kullanıma sunulan yedi yeni proje kitinin eklendiğini duyurmaktan mutluluk duyar. Şu anda, proje kitleri 22 dilde sunulmuştur ve mülteci öğrencilerle çalışmaktan bu yılın Avrupa teması olan kültürel mirasa kadar değişen konuları kapsar. Her bir proje kitine ait kısa açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz:

  • Kültürel Miras: Bu kitteki aktiviteler, kültürel mirasın üç ana kategorisine odaklanmaktadır: anıtlar, binalar,kitaplar, sanat eserleri ve insan eseri yapıtlar gibi somut miraslar; sözlü gelenek, adetler, folklor, dil ve yaşam tarzı gibi manevi miraslar; ve kültürel boyutları olan doğal yerler gibi doğal miraslar.
  • Göçmenler ve Mülteciler: Öğrenciler, göçmenliğin tarihini keşfederler ve bugünkü Avrupa’nın göç modelleriyle karşılaştırırlar. Güncel olayları, perspektife ve tarihi ve uluslararası bağlam içine koymak için tarihi ve edebiyatı analiz ederler. 
  • Beni Avrupalı Yap: Bu kitteki aktiviteler, Avrupa değerlerine ve Avrupa kimliğinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Öğrenciler, Avrupa Birliği’nin temel değerleri hakkında bilgi edinirler: insan onuruna ve insan haklarına saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü.
  • Genç Girişimciler: Bu kitteki aktiviteler, öğrencilerin girişimcilik ve istihdam edilebilirlik yetkinliklerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Öğrenciler, bir meslek seçmeyi ve kendi işlerini kurmayı öğrenirler.
  • Stem’den Steam’e: Bu kitteki aktiviteler, hem STEM konularına (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) hem de Sanat, Diller ve Beşeri Bilimlere odaklanmaktadır. Bu kitle, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
  • Paylaşma sanatı – sanatın paylaşımı (eTw+): Öğrenciler farklı telif hakkı ve Yaratıcı Ortak Alan Lisansı hakkında bilgi edinebilirler. Bir eser sahibine nasıl uygun şekilde kredi verebileceklerini öğrenirler.
  • Hikayeler Birleşiyor (eTw+): Bu kit, öğrencilerin yazma, konuşma ve sunum becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Öğrenciler, kendi ülkelerinden geleneksel hikayeleri birbirlerine anlatarak işbirlikçi öğrenmeyi teşvik eden aktivitelerde yer alırlar. 

Proje kitleri, eTwinner’lar için işbirlikçi öğrenmede eşsiz deneyimler oluşturmak için inanılmaz bir fırsat sunmaktadır. Bu nedenle, daha fazla proje kitini keşfetmek ve kendi kitinizi nasıl oluşturacağınızı öğrenmek isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.