article image

eTwinning ve Arkadaşları: COFACE Families Europe

AB ve ötesindeki ailelerin refahını, sağlığını ve güvenliğini destekleyen bir organizasyon olan COFACE Families Europe, eTwinning Arkadaşlarından biridir.

eTwinning Arkadaşları, çalışmalarıyla ve uzmanlık alanlarıyla ilgili değerli içerikler sunar ve böylece öğretmenlere Avrupa’daki uzmanların hazırladığı eğitsel materyallere erişerek becerilerini ve bilgi seviyelerini geliştirme fırsatı sunar.

2014’ten beri, COFACE Families Europe ve eTwinning, işbirliği ilişkisi kurdular. COFACE, “Decentralized technologies and how they will transform the Internet (rather, the Web)” (Merkezi olmayan Teknolojiler ve bu teknolojilerin İnterneti – özellikle Web’i dönüştürmesi) gibi atölye çalışmaları sunarak 2017’de Malta’da gerçekleştirilen Yıllık eTwinning Konferansına aktif bir şekilde katılmıştır.

Son zamanlarda; eTwinning İletişim Müdürü Claire Morvan, Avusturya / Graz’da gerçekleştirilen “Building Sustainable and Future Proof Education Systems” (Sürdürülebilir ve Geleceğe Uyumlu Eğitim Sistemleri) adlı konferanstaki atölye çalışmasında liderlik görevini üstlenmiştir.

The transformative power of digitalization in schools: where to draw the line? (Okullarda dijitalleşmenin dönüştürücü gücü: çizgi nereye çizilecek?)” adlı atölye çalışmasında; okullarda dijital araçların olumlu kullanımı konusu incelendi ve “Farklı kültürel geçmişlerden gelen veliler ve öğretmenler arasındaki etkileşim”, “Dijital boşluk” ve “dijital erişim” gibi konularda yararlı bilgiler verildi.

Atölyede, sınıftaki teknolojinin birçok amaç için kullanılabilecek bir potansiyele sahip olduğu sonucuna varıldı:

“harmanlanmış öğrenme dahil (dijitali “fiziksel” ile karıştırarak), kapsayıcı öğrenme, işbirlikçi öğrenme (diğer okullarla sınır ötesi) ve diğer birçokları, öğrencileri üzerindeki olumsuz etkilerin her zaman en aza indirilmesi (ekran önünde geçirilen zaman, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve çevrimiçi içeriğe ilişkin esneklik v.b.)”

Buraya tıklayarak, atölye çalışması hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

2016 yılından beri COFACE Families Europe adıyla anılan organizasyon, 1958 yılında kuruldu. O zamandan beri, organizasyon büyük ölçüde gelişti ve Avrupa Birliği’ndeki ailelerin ihtiyaçlarını temsil ederek dile getirdi.

Şu anda, 23 AB ülkesinde 58 organizasyon COFACE’e üyedir ve bunlar özellikle hassas durumdaki ailelere daha yoğun bir şekilde odaklanarak, ailelerin ihtiyaçlarına ulusal ve bölgesel düzeyde cevap vermektedir. “Hassas durumdaki aileler”; yoksulluk riski taşıyan, tek ebeveynli ve sayıca büyük, göçmen, aynı cinsiyette olan, engelli veya kronik hastalığa sahip üyesi bulunan, çocuk bakımı ve sağlık hizmetleri sınırlı olan bölgelerde yaşayan aileleri kapsamaktadır.

COFACE Families Europe adlı organizasyonun temel değerleri şunlardır: ayrımcılık yapmama, eşit fırsatlar, insan haklarına saygı, güçlendirme, sosyal içerme ve dayanışma.