article image

eTwinning ve Arkadaşları: Çocuklar için Daha iyi İnternet (BIK)

BIK, çocuklar için güvenli bir internet ortamı oluşturmayı amaçlayan bir eTwinning arkadaşıdır.

Sosyal medya, akıllı telefonlar ve dijital cihazların inanılmaz derecede gelişmesi, hem okulda hem de evde çocukların hayatlarını değiştiriyor. Dünyadaki her üç internet kullanıcısından biri çocuktur. Bu durum çocukların bilgiye erişme, iletişim kurma ve becerilerini geliştirme fırsatlarını sağlayan teknoloji gelişimine doğal bir adaptasyon olsa da, onların beklenmeyen derecede zararlı içeriklere de maruz kalmalarına da neden olabilir.

latest updates

Bu bağlamd;, 'Çocuklar İçin Daha İyi Bir İnternet Stratejisi', çocuklar için güvenli bir internet ortamı oluşturmayı amaçlayan Komisyon, Üye Devletler ve tüm sektör tarafından gerçekleştirilecek bir dizi eylem önermektedir.

Çevrimiçi hizmetlere yönelik Çocuklar için Daha iyi İnternet (BIK) kılavuzu; günümüzde çocuklar, gençler ve yetişkinler tarafından yaygın olarak kullanılan en popüler uygulamalar, sosyal paylaşım siteleri ve diğer platformların bazıları hakkında önemli bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.

Güvenli İnternet Günü Day (SID)’nün yıllık kutlamasında, herkesin teknolojiyi sorumlu, saygılı, eleştirel ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetki ve becerisine sahip olduğu daha güvenli ve daha iyi bir internet hakkında farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Kampanyanın hedefi; çocuklara ve gençlere, ebeveynlere ve bakıcılara, öğretmenlere, eğitimcilere ve sosyal hizmet uzmanlarına, sektöre, karar vericilere ve politikacılara ulaşmak, herkesi daha iyi bir internet yaratma konusunda kendi rollerini oynamaya teşvik etmektir.

Ayrıca; SELMA (Karşılıklı Farkındalık için Sosyal ve Duygusal Öğrenme) adlı projenin parçası olarak, “Çevrimiçi Nefretin Hacklenmesi: Eğitimciler için bir Kanıt Temelinin Oluşturulması” başlıklı bir araştırma raporu hazırlandı ve Şubat ayının başındaki Güvenli İnternet Günü’nde (SID) yayınlandı. Bu raporda, çevrimiçi nefret söylemi olgusunun anlaşılmasını sağlamak için SELMA projesi tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma programının temel bulguları sentezlenmektedir.

BIK, eTwinning’in arkadaşıdır. eTwinning, Güvenli İnternet Günü’nü (SID) tamamen desteklemektedir ve her sene öğretmenleri bu kampanyaya katılmaya teşvik etmektedir. Ayrıca; eTwinciler, özellikle eğitimde dijital medya kullanılırken öğrencileri güvende tutma konusuna ayrılan eTwinning projelerine e-Güvenliği getirmek adlı gruba katılabilirler.

İnterneti çocuklar için tamamen güvenli bir yer haline getirmenin yolu uzun olsa da, tüm bu aktiviteler karşılaşılan zorlukların daha iyi anlaşılmasına ve çocuklar için daha iyi ve daha güvenli bir internet geliştirmek için uygulanabilir stratejiler sağlanmasına katkıda bulunur.