article image

“eTwinning okullarının Güçlendirilmesi: Yönlendirme, Öğrenme, Paylaşma”

Kısa bir süre önce; eTwinning Okul Etiketi alan 1,212 okulu tebrik ettik ve bu okullardan bazılarına, 14-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında Roma’da bir araya gelerek kendi eğitsel arenalarında daha güçlü ‘öğrenme organizasyonları’ ve değişim ajanları haline gelmelerini sağlamak amacıyla, en iyi uygulamalar konusunda bilgi alışverişi yapma fırsatını sunduk.

eTwinning Okullarının Güçlendirilmesi: Yönlendirme, Öğrenme, Paylaşma” adlı Roma’daki konferansın amacı; okul içinde ve ötesinde daha iyi beslenebilmelerini sağlamak için, eTwinning okullarını karakterize eden temel unsurları vurgulamak, öne çıkarmak ve tanıtmaktı. Söz konusu konferans; Avrupa Komisyonu, eTwinning Merkezi Destek Servisi (MDS), İtalya Ulusal Erasmus+/INDIRE Ajansı ve bu etkinliğe katılan diğer Ulusal Destek Servisleri (UDS) ve Ortak Destek Ajansları (PSA) tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir.

Söz konusu konferansta odaklanılan noktalar:

  • bir eTwinning Okulunun pedagojik, organizasyonel, iletişimsel ve tanıtıcı unsurları
  • katılımcılara daha güçlü ‘öğrenme organizasyonları’ haline gelmeleri için gerekli araçların ve yöntemlerin sağlanması
  • eTwinning Okulları ağı fikrinin gerçekleştirilmesi
  • eTwinning Okulu konseptinin daha fazla geliştirilmesi için zemin hazırlanması

 Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing

eTwinning okul liderleri, çok çeşitli çalıştaylara ve eğitim oturumlarına katıldılar. Okul liderliği ve kapsayıcı sistemler hakkında; Patricia Wastiau, Araştırmalar ve Çalışmalar Baş Danışmanı, European Schoolnet, Angelo Paletta, Doçent, Yönetim bölümü, Università di Bologna ve Paul Downes, Eğitim Doçenti (Psikoloji), Direktör, Eğitsel Dezavantajlar Merkezi, Dublin Şehir Üniversitesi gibi uluslararası düzeyde tanınmış uzmanları dinlediler.

eTwinning okulu olmak; okulların vatandaşlık, kültürel farkındalık ve dijital yetkinlik kavramlarının teşvik edilmesi konusunda uygulamış oldukları yenilikçi çalışmalara tanıma sağlar. Ayrıca, okulların kendi içlerinde ve dışarıda, topluluklar ve ülkeler arasında bir işbirliği kültürü geliştirmek için yapmış oldukları çalışmaları da tanır.

eTwinning Okulları, kendi bölgelerindeki ve ulusal düzeydeki diğer okullar için örnek teşkil eden innovasyon modelleridir.

Konferansta neler olduğuna dair daha fazla bilgi edinmek için, programın tamamına buradan bakabilir ve Twitter’daki #eTwSchools18 hashtagini inceleyebilirsiniz.

Ayrıca; İtalya’da müdür olarak görev yapan ve konferans ve eTwinning okulları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşan Alda Barbi ile yapılan röportajı da aşağıda bulabilirsiniz.