article image

En büyük evrensel sürdürülebilir okul programı olan Eco-Schools (Eko-Okullar), eTwinning’in arkadaşlarından biridir.

Eco-Schools, 2019’da “Çevresel Eğitim ve Küresel Kalkınma için Eğitim” alanında 25 yıllık başarısını kutlamaktadır.

Eco-Schools programının en büyük gücü, sürdürülebilirlik fikrine sahip ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmesidir. Eco-Schools; öğrencileri çevresel sorunları, somut sonuçları görebilecekleri bir seviyede ele almaya teşvik eder ve onları bir fark yaratma konusunda cesaretlendirir. Öğrenciler, gelişimlerini izleyerek hedeflerine nasıl ulaşabilirler? Bu, uygulamalı aktiviteler ve tanımlı zaman dilimleri içeren özel eylem planlarının uygulanmasıyla gerçekleştirilir.

Eco-Schools; Seven Steps (Yedi Adım) adlı metodoloji gibi farklı araçlar aracılığıyla, süreçte birincil rol oynayan çok sayıda öğrenciyi ve bu öğrencilere hedeflerine ve isteklerine ulaşma konusunda yardımcı olan çok sayıda öğretmeni kapsar. Dahası; söz konusu program, öğrencilerine çöp ve atık konusunda eğitim vermek isteyen öğretmenlere rehberlik etmek amacıyla Ders Planları sunar. Bu ders planları; Daha az Çöp kampanyasının amaçlarını desteklemek için geliştirilmiştir.

Eco-Schools, gerçekleştirilen tüm harika işler sonucunda, BM On yıllık Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi (2005-2014) tarafından tanınmıştır.

Bu yıllar boyunca, Eco-Schools ve eTwinning güçlü bir işbirliği ilişkisi kurmuşlardır. Eco-Schools, Malta’da gerçekleştirilen 2017 eTwinning Yıllık Konferansı’na ve Polonya’da yapılan 2018 eTwinning Yıllık Konferansı’na gerçekten de aktif bir şekilde katılmıştır.

Eco-Schools, Varşova’da  ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile birlikte Eko-Okullar teması olarak Kültürel Miras’ konusunda bir çalıştay düzenledi. Bu çalıştayda, Kültürel Miras; Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan eğitimin çok önemli bir unsuru olarak sunuldu. Sunumun bir sonucu olarak, birçok katılımcı Eko-Okullar programının parçası olma konusunda istekli hale geldi. Eco-Schools, 2019’da Demokratik Katılım konulu bir sonraki eTwinning Yıllık Konferansı’nda bir çalıştay düzenlemek üzere davet edildi.

Eco-Schools, eTwinning’in Bahar Kampanyası’nın parçası olarak, El İzi Eylemleri kavramının, beş eko-okul projesini içeren ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Olumlu Eylemler’ adlı yayında belirtildiği şekilde tartışıldığı bir Çevrimiçi Seminer düzenledi. Bu seminerde; öğretmenlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini okuldaki günlük eğitim ve öğrenime dahil etmenin yollarının gösterilmesi amaçlanmaktaydı.