article image

Yaratıcı Sınıf – yedi yıllık yaratıcı yolculuk

eTwinning’in en eski Özel grubu “Yaratıcı Sınıf”, şu anda yaratıcı aktivitelerinin yedinci yılındadır. Yaklaşık 7,000 üye ile de en büyük gruplardan biridir! Söz konusu grup, adından anlaşılacağı üzere; deneyimleri ve fikirleri paylaşmaya, öğretmenlere yönelik yaratıcı aktivitelere, web seminerlerine ve kampanyalara katılmaya odaklanmıştır.

Özel eTwinning Grupları; eTwinner’ların belirli bir konu üzerinde tartışmaları ve birlikte çalışmaları için oluşturulan özel platformlardır. Amaç; uygulamaları paylaşmak, eğitim ve öğrenim metodolojileri üzerinde tartışmak ve Avrupa’daki meslektaşlardan mesleki gelişim için destek almaktır.

Yaratıcı Sınıf hakkında grubun moderatörü Irene Pateraki (Yunanistan) ile konuşma fırsatını yakaladık ve kendisine bazı sorular sorduk. Verdiği cevapları bizim kadar bilgilendirici bulacağınızı umuyoruz!

Sizce “Yaratıcı Sınıf”, bu grubun üyesi olan öğretmenlerin günlük uygulamalarını nasıl zenginleştirebilir?

Yaratıcı Sınıf adlı Grup, bir gruptan daha fazlasıdır, yeni öğrenme yaklaşımlarını denemeye, etkinliklere katılmaya ve yaratıcı zorluklarla mücadeleyi kabul etmeye istekli insanlardan oluşan bir topluluktur. Öğretmenler, uygulamalarını paylaşma ve birbirlerinden fikir alma fırsatını yakalarlar. Üyeler, okuldaki günlük uygulamalarını zenginleştirme konusunda onlara yardımcı olabilecek birçok faydalı kaynak bulabilirler. Eylül ayından beri, öğrencilerin de katılabileceği özel aktiviteler düzenlenmektedir. Örneğin, geçen Eylül ayında; Dijital Vatandaşlık hakkında bir poster yarışması başlattım. 5-19 yaş arasındaki öğrenciler, 5 alanda posterler hazırlayarak yer aldılar: Dijital Erişim, Dijital İletişim, Dijital Vatandaşlık, Dijital Okur yazarlık, Dijital Etik ve Güvenlik. Nihai sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz.

Bizlerle, öğretmenlerin öğrencileri -müfredatın bir parçası olmasa bile- okullardaki yaratıcı etkinliklere katılmaya nasıl teşvik edebilecekleri hakkında bazı ipuçları paylaşabilir misiniz?

Öğrenciler, eğlendikleri zaman daha iyi öğrenirler; ama bu özellikle ortaokul ve lise düzeyinde olmak üzere öğretmenler için kolay bir görev değildir. E. De Bono şöyle demiştir: Yaratıcılık; birşeylere farklı bir şekilde bakmak için, oluşturulmuş olan kalıpları parçalamayı içerir. Bunu başarmak için, öğretmenlerin öğrencilere eleştirel düşünme, düşünceleri, soruları ve fikirleri paylaşma, bir amaca ulaşmak için birlikte çalışma, problemlere yeni bir şekilde bakma, birşeyleri yapmak için yeni yaklaşımları deneme fırsatlarını vermesi gerekir. Öğrencilerimize yukarıya ve ötesine gitmeleri konusunda nasıl yardımcı olabileceğimizi anlatan bu videoya göz atabilirsiniz!

Gruba ait olan ve Şiirler, Drama Akitivteleri, Şarkılar ve hatta bir Sanat kitabı içeren e-Kitaplık, etkileyici bir koleksiyondur. Sizce, bu materyaller öğretmenlere sınıflarına daha fazla yaratıcılık katma konusunda nasıl yardımcı olur?

Yaratıcı Sınıf, iyi uygulamaları paylaşmaya yönelik bir topluluktur. Öğretmenler, çalışmalarını paylaşırlar ve bu çalışmalar e-Kitaplık’ta herkese açık halde olur. Öğretmenler, diğer öğretmenlerin sınıflarında neler yaptıklarını görme, fikir alma, bu fikirleri kendi öğrencileriyle aynen veya farklı şekilde uygulama şansını yakalarlar. Öğretmenlerin yaptıkları çalışmaları farklı yollarla yaymaya çalışıyoruz. E-Kitaplık dışında, her sene çevrimiçi bir açık konferans görüşmesi düzenliyoruz. Öğretmenler, beş dakikalık bir süre içinde birbirlerine projelerini, aktivitelerini ve kullandıkları araçları anlatıyorlar. Bu, Cumartesi günü düzenlenen bir etkinlik ve altı saat sürüyor. En son yaptığımız çevrimiçi konferansta; 30 öğretmen çalışmalarını sundu ve yaklaşık 400 öğretmen etkinliğin tamamına ya da bir kısmına katıldı!

Sizce; sınıflarında yaratıcılığı teşvik etmek ve öğrencilerini bu sürece dahil etmek için öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu en önemli araçlar hangileridir?

Yaratıcılığın belirli araçlara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum! Hepimiz yaratıcı bireyler olarak doğarız, sadece yeteneklerimizi keşfetmek ve yaratıcılığımızı göstermek için teşvik edilmeye ihtiyacımız var. Buradaki sır; yeni şeyler, yeni yöntemler, yeni eğitim yaklaşımları denemekten korkmamaktır. Başarısız olabiliriz, ama denemezsek asla öğrenemeyeceğiz. Bu nedenle, öğretmenlere bazen çılgınca veya başarılması zor görünen şeyler yapmalarını tavsiye ediyorum. Fikirlerine inanırlarsa ve bu konuda istekli olurlarsa; özellikle söz konusu fikrin öğrencilerin ilgisini çekmesi durumunda, öğrenciler bunu kabul edecekler ve onları izleyecekler. Örneğin, şu anda; Grupta Avrupa Mannequin Challenge adlı bir etkinlik düzenliyoruz. Avrupa Günü’nü kutlamak üzere ortak bir Avrupa Mannequin Challenge videosu oluşturmak için; öğretmenlerden öğrencileriyle birlikte bir mannequin challenge videosu göndermelerini istedik! Şimdiye kadar, 17 ülkeden 50 katılımcımız oldu ve çoğu durumda bu aktivite eTwinning projelerinde yer aldı.

Yaratıcı Sınıf grubundaki ilgi çekici bir kategori, Uzman Konuşmalarıdır. Bizlere bu etkinlikler dizisi ve etkileri hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?

Uzman Konuşmalarını organize etmeye 2011 yılında başladım ve her ay bir tane yapmaya çalıştım. Okul yılının sonunda, üyelerden grup aktiviteleri ile ilgili bir değerlendirme formu doldurmaları ve bir sonraki yıl için konular önermeleri istenir. Onların ilgi alanlarına göre, tüm dünyadan deneyimlerini grup üyeleriyle paylaşmaya istekli olan uzmanları belirlemeye çalışıyorum. Herkes için farklı yaklaşımlar, yeni araçlar, dünya genelinde uygulanan eğitsel aktiviteler hakkında bilgi edinmenin gerçekten harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar; Houston Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Queensland Üniversitesi gibi üniversitelerde görev yapan ve film yapımı, oyun bazlı öğrenme, dijital çizgi roman, drama, yenilikçi eğitim, mobil eğitim, medya okuryazarlığı, kodlama, LEGO mühendisliği, yaratıcılık, dijital hikaye anlatma, kültürel çeşitlilik, dijital vatandaşlık gibi konularla ilgilenen geniş bir uzman yelpazemiz oldu. Bir sürü yeni ve yaratıcı fikir sunan bir saatlik etkinlikler. Çünkü A. Einstein’ın dediği gibi: “Yaratıcılık bulaşıcıdır. Bulaştırın.”