article image

Kapsayıcılık (sosyal içerme) üzerine bir yıl – 2017 için temamız

Her yeni yılın başlangıcında gelenek haline geldiği üzere; 2017’de gerçekleştirilecek olan aktiviteleri yönlendirmek amacıyla, kapsayıcılık olarak belirlenen yeni eTwinning temasını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Eğitim yoluyla vatandaşlık kavramının ve özgürlük, hoşgörü ve ayırım gözetmeme gibi ortak değerlerin geliştirilmesini destekleyen Paris Deklarasyonu’nun kabulünden yaklaşık 2 sene sonra; Kapsayıcılık üzerine özel bir şekilde odaklanarak bu geniş alanlar üzerinde çalışmaya 2017 yılında da devam edeceğiz.

Kapsayıcılıktan bahsederken; konuşma genellikle radikalleşmenin önlenmesi veya özel eğitim ihtiyaçları gibi konulara doğru gider. 2017 yılı boyunca, eTwinning dünyasında bu konular ele alınacak, ama kapsayıcılık kavramı daha kapsamlı bir şekilde incelenecek: eğitimi kapsayıcılık kavramının kendi temel değerlerini geliştirmek üzere etkin bir şekilde nasıl harekete geçirebiliriz?

Bu aktivitelerdeki çalışmaların kapsamı, gençlerin sivil yetkinlikler kazanmasına ve aktif vatandaşlar olarak gelişmelerine yardımcı olacak faaliyet ve projelerin geliştirilmesini içerecektir. Nihai amaç, sosyal içerme kavramının ve kültür, cinsiyet, ırk, din, engellilik, cinsel yönelim, yaş veya bunun gibi başka herhangi bir sınıflandırmada ayrım gözetmeme şeklindeki tutumların geliştirilmesidir.

2017 yılı boyunca; çalıştaylar ve konferanslardan, iletişim kampanyaları, portaldaki yayınlar ve özel makalelere kadar tüm eTwinning aktivitelerimiz genelinde bu konuyu vurgulayacağız.

Avrupa’daki işbirliğine inanıyoruz. Henüz yapmadıysanız; eTwinning’e üye olmanızı ve 2017 yılı aktivitelerindeki yerinizi almanızı öneririz. Ortaklarımızı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi yenilikçi ve ödüllendirici projelere dahil eden heyecan verici çalışmalarla dolu yeni bir yılı daha dört gözle bekliyoruz.