article image

21. yüzyıl Eğitimi Kopenhag / Danimarka’daki eTwinning mesleki gelişim çalıştayı

eTwinning, geçtiğimiz günlerde Danimarka’nın Öğrenme Festivali ile güçlerini birleştirerek Avrupa’nın eğitim topluluğu için önemli bir etkinlik gerçekleştirdi.

Danimarka’nın Öğrenme Festivali’nde, “Dijital bir dünya için hazırlanma” konusu ele alındı ve uygulamaya yönelik deneyimlere, politik girişimlere, araştırma sonuçlarına ve eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha fazla kullanılmasına odaklanıldı.

Öğrenme Festivaline paralel bir şekilde; 25 ülkeden 139 öğretmen, bir eTwinning mesleki gelişim çalıştayına (PDW) katıldı. Söz konusu çalıştayın amacı; okul müdürlerine, öğretmenlere ve öğrencilere 21. yüzyıl eğitim becerilerini geliştirmenin somut bir yolunu sunan ortak bir dil geliştirmekti.

Katılımcılar; teknoloji konusundaki en son güncellemeler ve bu gelişmelerin katılımcıların öğretmen, danışman, öğrenci öğretmen ve okul müdürü olarak rollerini nasıl değiştireceği hakkında bilgi edinme ve bunlardan ilham alma fırsatını yakaladılar.

eTwinner’lar; Mitchel Resnick (MIT Medya Laboratuvarı’nda araştırma öğrenimi Profesörü) ve Alan November (November Learning adlı kuruluşun Kıdemli ortağı ve kurucusu) tarafından yapılan ve ilham veren iki ana konuşmacıyı dinleme şansına sahip oldular.

“Sinerjimiz olduğunda, gerçek güce sahip oluruz. Devrim, teknoloji değil bilgidir.” Alan November

“Yaratıcılığın 4 yapı taşı: proje, tutku, oyun, arkadaşlar!” Mitchel Resnick

Söz konusu çalıştaydaki katılımcılar, bilgi ve iletişim teknolojilerine güçlü bir vurgu yaparak geleneksel olmayan pedagojilerin daha geniş bir şekilde uygulanmasına yönelik bir model sunan Danimarka konsepti olan CRAFT'ı (Geleceğin Gerçekten İleri düzeydeki Düşünürlerini Yaratmak) keşfettiler.

Buna ek olarak; eTwinning çalıştaylarında problem bazlı öğrenme, sınıfta 21. yüzyıl eğitimi, eTwinning’te geliştirilmiş proje kolaylaştırma ve yeni eTwinner’lar için tanıtım çalıştayları gibi günümüz öğretmenlerini ilgilendiren konular ele alındı.

eTwinning’e katılın ve istediğiniz gibi bir öğretmen olmak için aradığınız ilhamı alın!