article image

2019, Demokratik Katılım yılıdır

Demokratik Katılım, eTwinning’in ayrılmaz bir parçasıdır.

eTwinning; öğrencilerin, öğretmenlerin ve müdürlerin işbirlikçi aktivitelere aktif bir şekilde katılımını teşvik eder. eTwinning, genişleyen okul ağıyla, daha da büyük bir adım atabilir ve öğrenciler, ebeveynler ve yerel topluluklar arasındaki diyaloğu teşvik edebilir.

eTwinning sayesinde, öğretmenler; içermeyi, ifade özgürlüğünü geliştiren projeler oluşturur ve açıklık, sorumlu tutulabilme, etkinlik ve tutarlılıkla yönetilen demokratik diyaloğu teşvik ederler.

eTwinning; özerk öğrenme, analitik ve eleştirel düşünme, dinleme ve gözlemleme, empati, esneklik ve uyarlanabilirlik, dilbilimsel, iletişimsel ve çok yönlü beceriler, işbirliği ve çatışma çözme gibi demokratik bir kültüre ulaşmak için gerekli becerileri geliştirir. Bu beceriler sayesinde, eTwinning aktif vatandaşlık kavramının faydalarına ışık tutar ve öğretmenlerin sürdürülebilir demokrasilerin oluşturulmasına katkıda bulunabileceğini gösterir.

eTwinning, demokratik katılımın temel değerleri nedeniyle mümkün olabilmektedir.

Bu yıl birlikte çalışmanın ve başarmanın önemini vurgulayalım - ve eTwinning'in en önemli aktörlerini – öğretmenleri ve öğrencileri teşvik edelim ve onların seslerini duyuralım.

Daha fazla bilgi edinin, “Have your say on education (Eğitim hakkında bir şeyler söyleyin)” ve “Too young to vote, old enough to make a change (Oy vermek için çok genç, bir değişiklik yapabilecek kadar büyüksünüz) ” adlı proje kitlerini okuyun.