eTwinning Arkadaşları

eTwinning Arkadaşları, eTwinning'in değerlerini ve hedeflerini paylaşan kurumlar, organizasyonlar ve girişimlerdir. eTwinning ve Arkadaşları arasındaki işbirliği, uzmanlıklarını öğretmenlerle çevrimiçi seminerler, çalıştaylar ve yüksek kaliteli materyalleri yaygınlaştırma yoluyla paylaşmayı amaçlamaktadır.

picture

Anne Frank’in Evi (Anne Frank Müzesi)

3 Mayıs 1657’de kurulan Anne Frank’in Evi, İkinci Dünya Savaşı’nda Anne Frank’in saklandığı evde bir müze işleten bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Kurumun temel amacı, dünya genelinde Anne Frank’ın yaşam hikayesi hakkındaki farkındalığı artırmaktır. Stories that Move adlı çevrimiçi araç, ücretsiz olarak kullanılabilen bir kaynaktır. Gençlerin nefret söylemi, dışlama ve ayrımcılığın etkilerini keşfetmelerine yardımcı olacak beş öğrenim patikası içeren interaktif bir web sitesidir.

picture

Çocuklar için Daha İyi İnternet

Çocuklar için Daha İyi İnternet (BIK), çocuklar için güvenli bir internet ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Güvenli İnternet Günü’nün (SID) yıllık kutlaması, herkesin teknolojiyi sorumlu, saygılı, eleştirel ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetki ve becerisine sahip olduğu daha güvenli ve daha iyi bir internet hakkında farkındalık yaratmak için tasarlanmıştır.

picture

CittaSlow

Daha iyi bir yaşam için Yavaşla! Bu, “Yaşamanın iyi olduğu Uluslararası Şehirler Ağı” CittaSlow adlı kuruluşun felsefesidir. Cittaslow Hareketi, eko-gastronomi kavramlarını günlük yaşamın pratiğine uygulayarak Slow Food (Yavaş Yemek) felsefesini yerel topluluklara ve şehir yönetimine yaymak amacıyla 1999 yılında İtalya'da doğdu. eTwinning ve CittaSlow, Avrupa’daki periferik (çevresel) eğitim gerçeklikleri arasında bir diyalog oluşturmak için işbirliği yapmaktadır.

picture

COFACE Families-Europe

2014’ten beri, COFACE Families Europe ve eTwinning, işbirliği ilişkisi içine girmişlerdir. COFACE, ailelerin ve üyelerinin değişen bir toplumda refahını, sağlığını ve güvenliğini destekleyen bir ağdır ve ailenin yaygınlaşması ve AB'deki ve dışındaki ailelerin sesi ve ihtiyaçları için güvenilir bir varlık olarak hizmet eder. COFACE Families Europe'ın temel değerleri ayrımcılık yapmama, fırsat eşitliği, insan haklarına saygı, güçlendirme, sosyal içerme ve dayanışmadır.

picture

Eko-Okullar

Eco-Schools (Eko-Okullar), en büyük küresel sürdürülebilir okul programıdır ve en büyük gücü sürdürülebilir fikirli ve çevreye duyarlı insanlardan oluşan nesiller oluşturmasıdır. Eko-Okullar, öğrencileri somut sonuçları görebilecekleri bir düzeyde çevre sorunlarıyla mücadele etmeye zorlayarak, bir fark yaratmaya teşvik eder. Yapılan tüm harika çalışmalar için, Eco-Schools, 2005-2014 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İçin On Yıllık Eğitim Dönemi tarafından tanınmıştır.

picture

EUROCLIO

EUROCLIO (Avrupa Tarih Eğitimcileri Derneği); tarih, kültürel miras ve vatandaşlık alanlarında görev yapan eğitimcileri kapsayan 70’ten fazla derneği ve bu konularda faaliyet gösteren diğer kuruluşları aynı çatı altında toplamaktadır. Bu ağ; eleştirel düşünme, çoklu bakış açıları, karşılıklı saygı ve tartışmalı konuların dahil edilmesini teşvik ederek sorumlu ve yenilikçi tarih, vatandaşlık ve kültürel miras eğitiminin gelişimini destekleyen Avrupa'daki tarih eğitimcilerini birbirine bağlar.

picture

Europa Nostra

Avrupa'nın kültürel ve doğal mirasını korumak ve kutlamak için önde gelen vatandaşlık hareketi olan Europa Nostra, kültürel mirasla ilgili Avrupa politika ve stratejilerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına katkıda bulunur. Avrupa’nın En tehlikede olan 7 Kültür Mirası programıyla tehdit altındaki miras alanlarını kurtarmak için kampanyalar yürütür ve AB Kültürel Miras Ödülü / Europa Nostra Ödülleri ile yapılan iyi çalışmaları ödüllendirir.

picture

Europeana

Europeana, dünyayı kültürle dönüştürür. Misyonu, Avrupa'nın zengin mirasını inşa etmek ve insanların bu mirastan iş, öğrenme veya eğlence amaçlı olarak faydalanmasını kolaylaştırmaktır. Kültürel mirası; eğlence, eğitim ve araştırma amaçlı olarak paylaşmak üzere binlerce Avrupa arşivi, kütüphanesi ve müzesi ile birlikte çalışır. Europeana Koleksiyonu; aradığınızı bulmanıza yardımcı olacak sofistike arama ve filtreleme araçlarıyla, 50 milyondan fazla dijital hale getirilmiş öğeye (kitaplar, müzikler, sanat eserleri ve diğerleri) erişim sağlar.

picture

House of European History

The House of European History (Avrupa Tarih Evi), Avrupa çapında ulusötesi perspektifler üzerine öğrenmeyi başlatmayı amaçlamaktadır. Her kuşak ve kökenden kitlelere açık, öğrenmeye, düşünmeye ve tartışmaya yönelik bir forumdur. Birincil görevi; Avrupa tarihi anlayışını bütün karmaşıklığı içinde geliştirmek, fikir alışverişini teşvik etmek ve varsayımları sorgulamaktır.

picture

Lie Detectors

Lie Detectors adlı ödüllü proje ile; giderek artan oranda çevrimiçi propagandanın ve çarpıtılan gerçeklerin yer aldığı bir dünyada, Avrupa’daki 10-15 yaş arası çocukların güçlü yalan dedektörlerine ve eleştirel düşünürlere dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Proje; çocukların haber medyasını anlamalarına, bilinçli seçimler yapmalarına ve dünya görüşlerini oluştururken akran baskısına direnmelerine yardımcı olmak için vardır.

picture

Peace Jam

PeaceJam Vakfı, 14 Nobel Barış Ödülü sahibinden ilham alarak; kendilerindeki, yaşadıkları topluluklardaki ve dünyadaki olumlu değişikliklere bağlı yeni nesil genç liderler oluşturmayı hedefleyen, küresel ve kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. PeaceJam programına, 1996'daki kuruluşundan bu yana, 41'den fazla ülkeden 1,25 milyondan fazla genç katılmıştır.

picture

SALTO Youth

Gençlik konusunda Avrupa’da öncelikli olan alanlarda çalışan yedi Kaynak Merkezi’ni içeren bir ağ olan SALTO-YOUTH, gençlik çalışanları ve gençlik liderleri için resmi olmayan öğrenme kaynakları sağlar ve Avrupa Komisyonu’nun Erasmus + Gençlik programının çerçevesi içindeki ve ötesindeki organizasyonları ve Ulusal Ajansları (UA) desteklemek için eğitim ve iletişim kurma faaliyetleri düzenler.

picture

Scientix

Bilim eğitimi topluluğu olan Scientix; kaynaklar sağlayarak, atölye çalışmaları düzenleyerek ve farklı ülkelerden insanları birbirine bağlayarak STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) öğretmenleri, eğitim araştırmacıları, politika yapıcılar ve diğer STEM eğitim profesyonelleri arasında Avrupa çapında bir işbirliğini teşvik etmekte ve desteklemektedir.

picture

Terre des Hommes

Terre des Hommes (TDH); ırksal, dini, politik, kültürel veya toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmaksızın, çocuk hakları ve adil gelişim için çalışır. Bu amaçla, TDH; dezavantajlı çocukların, ailelerinin ve topluluklarının yaşam koşullarını iyileştirmek için tasarlanan kalkınma ve insani yardım projelerini desteklemekte ve uygulamaktadır.

picture

UNHCR – BM Mülteci Örgütü

UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü); mülteciler, zorla yerinden edilmiş topluluklar ve vatansız kişilerin hayatlarını kurtarmaya, haklarını korumaya ve onlar için daha iyi bir gelecek inşa edilmesine yönelik çabalarını adanmışlıkla sürdüren küresel bir kuruluştur. Söz konusu kuruluş; 1950’den bu yana, kendi ülkesindeki şiddet, zulüm, savaş veya felaketten kaçmış olan her bireyin sığınma talep etme ve güvenli bir şekilde korumaya erişme hakkını kullanabilmesini sağlamak için, Avrupa ve ötesinde çalışmalarını sürdürmektedir. BM Mülteci Örgütü; çoğunlukla geri dönecek kimsesi kalmayan insanlardan oluşan mültecilere, sığınmacılara, kendi ülkeleri içerisinde yerinden edilmiş kişilere ve vatansız insanlara hayati önem taşıyan yardımlar sağlamıştır.