article image

eTwinning Ödülleri

Avrupa eTwinning Ödülleri

Ana kategori, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir ve aşağıda belirtildiği gibi dört ayrı seviyesi vardır.

6 yaşına kadar olan öğrenciler

7-11 yaş grubundaki öğrenciler

12-15 yaş grubundaki öğrenciler

16-19 yaş grubundaki öğrenciler 

Aranan Nitelikler

Yarışmaya başvurmak için; projelerin süresi içindeki herhangi bir yılda Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirilmiş olması gerekmektedir. Tüm projeler, 2017-2018 öğretim yılında aktif olduklarını göstermelidir.

Önemli: Eğer proje ödüllendirilmişse, sadece bu proje için Ulusal Kalite Etiketi almış olan ortaklar ödüllü etkinliklere katılmaya hak kazanacaklardır.

Projeler, eTwinning Ödülleri için sadece bir defa başvurabilirler. Ancak, zaman içinde önemli bir gelişim göstermiş olan projeler, ilgili Ulusal Destek Servislerinin takdirine bağlı olarak ikinci kez başvurabilirler.

Kurallar

Başvuru nasıl olmalıdır?

Başvuru, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan farkli ülkelerin okullarının dâhil odukları işbirlikçi bir eTwinning Avrupa projesi şeklinde olmalıdır. Bu proje, juri üyelerinin fikir edinebilecekleri somut neticelere ulaşmalı, değer, sureç ve sonuçları hakkında bilgi vermelidir. Her başvuru için aşağıdaki unsurlar belirtilmelidir:

  • Proje başlığı.
  • Uygun yaş kategorisi, projenin neticesine yönelik bağlantı ve dökümanlar.
  • Farklı kriterler belirterek projelerinizin çeşitli öğeleri hakkında açıklamalar (her kriter için en fazla 150 kelime)

ÖNEMLİ:

** Adaylar mümkün olduğu kadar çalışmalarını yayınlamalıdır. Jüri üyeleri kişisel TwinSpace gibi sınırlı alanlara erişemezler. Lütfen ziyaretçi erişimi ve bir şifre sağlayın. Böylece değerlendiriciler TwinSpace'de yapılan çalışmalara erişebilirler. **

Uygun olduğu yerlerde, aday proje daha önceki ödüller, katıldığı veya kazandığı yarışmalar, şirket finansmanı gibi bağlamsal bilgiler de içermelidir.

Yasal ve Etik Konular

Tüm başvurular Avrupa telif hakları anlaşmalarına uygun olarak yapılmalıdır. Kaynak açık bir şekilde belirtilirse kısa alıntılar kullanılabilir. Resim, film, ses kaydı ve diğer multimedyalar okul tarafından üretilmesi, üretenin bu izni açıkça belirtmesi veya Clip Art gibi ücretsiz kaynaklardan alınması kaydıyla kullanılabilir.

eTwinning Ödülleri yarışmasına proje başvuruları okul veya kurumun kendi mülkiyeti olarak kalır. Avrupa Komisyonu, eTwinning Merkezî ve Ulusal Destek Servisleri başvuru tarihinden son teslim tarihine kadar sunulan projeleri ücretsiz olarak İnternet, CD-ROM ve benzer medyalar şeklinde eğitimsel amaçlar için piyasaya sürme hakkına sahiptir.

Değerlendirme

Değerlendiriciler, aşağıda belirtilen kriterleri göz önünde bulunduracaktır:

  • Pedagojik Yenilikçilik: Projenin çeşitli yönlerinin; içerik, amaçlar, yaklaşım, aktiviteler, nihai ürünler, yaygınlaştırma ve yayınlama açısından daha yenilikçi ve daha yaratıcı olarak kabul edilebilirliği.
  • Müfredat ile Entegrasyon: Projenin, mevcut müfredata entegre edilebilirliği
  • Ortak okullar arasındaki iletişim ve bilgi alışverişi: Okullar arasında, öğretmenler ve öğrencilerin kurduğu iletişim ve proje sırasında birlikte çalışmaları (diğer bir deyişle, sadece çıktıların paylaşılması değil, aktif olarak birlikte çalışmış olmaları).
  • Ortak Okullar arasında İşbirliği 

Nasıl Başvurabilirsiniz?

Tüm başvurular, eTwinning Live’de bulunan bağlantıya tıklayarak yapılmaktadır.

İlgili bağlantıyı; projeler sekmesine tıkladıktan sonra, proje açıklamasının altındaki eylemler listesinde göreceksiniz.

Özel Kategori Ödülleri

İspanyol Dili Ödülü

İspanya Eğtim ve Mesleki Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Bu özel kategoride, İspanyolcanın ana iletişim dili olarak kullanıldığı ve yenilikçi bir yöntem ile İspanyolca öğrenimine odaklanan bir projeye ödül verilecektir.

Fransız Dili Ödülü

Uluslararası Fransızca Öğretmenler Federasyonu ve Fransa’daki eTwinning Ulusal Destek Servisi tarafından ortaklaşa olarak desteklenmektedir.

Bu özel kategoride, ana iletişim dili Fransızca olan ve yenilikçi bir yöntem ile Fransızca öğrenimine odaklanan bir projeye ödül verilecektir.

Marie Skłodowska Curie Ödülü

Polonya’daki eTwinning Ulusal Destek Servisi tarafından desteklenmektedir.

Bu özel kategori ödülü, öncü bir kadın bilim insanı ve Fizik ve Kimya alanlarında iki Nobel Ödülü sahibi olan Marie Skłodowska Curie’nin hayatını ve çalışmalarını onurlandırmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu ödül, çalışmalarının temeli olarak herhangi bir bilim veya matematik konusunun kullanıldığı en iyi projeye verilecektir. Projelerinin ana konusu olarak Marie Skłodowska Curie’nin hayatının ve çalışmalarının herhangi bir yönünü içinde barındıran diğer disiplinlerdeki projelere de açıktır.

Yunus Emre Hümanizm ve Kültürlerarası Anlayış Ödülü 

Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından desteklenmektedir.

Yunus Emre, hayatı 13. ve 14. yüzyıllara dayanan mistik bir Türk ve Tasavvuf şairiydi. Zamanının Türkçesini doğru kullanarak yazılar, şarkılar ve konuşmalar yapmıştır. Yunus Emre’nin felsefesindeki en önemli kavram, hümanizm sevgisidir ve insanlığa açık ve net bir mesaj göndermektedir; ‘herhangi bir dine, dile veya ırka bakılmaksızın hep birlikte barış içinde yaşamak’. Söz konusu ödül, ortak ülkelerin proje katılımcıları arasında uluslararası diyaloğu güçlendirerek insanların farkındalığını ve karşılıklı anlayışını arttıran projelere verilecektir.

İngiliz Dili Ödülü

İngiliz Kültür Derneği tarafından desteklenmektedir.

Bu ödül, topluluklar ve ülkeler arasında dayanışmaya ve sorunların çözülmesine odaklanan ve İngilizcenin ana iletişim dili olarak kullanıldığı projelere verilir. Projelerde 12-15 veya 16-19 yaş grubundaki öğrenciler yer almalıdır.

Akdeniz Ödülü

Yunanistan, Kıbrıs, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz, Arnavutluk, Hırvatistan Ulusal Destek Servisleri tarafından desteklenmektedir.

Akdeniz Ödülü, Akdeniz’e yönelik olan projelere verilen bir ödüldür. Bu bağlamda, Akdeniz’in çevresi, tarihi, kültürü, yemekleri, turizmi ve tüm ilgili konuları kapsar. Akdeniz, farklı yapıdaki insanlar arasındaki ulaşım, ticaret ve kültürel alışverişin merkezi otoyolunu temsil eder. Ödül, tüm yaş kategorilerine ve Akdeniz ile ilgili projeler üzerinde çalışan tüm ülkelere açıktır.

“Peyo Yavorov” Ödülü - Gençler arasında okuma sevgisini geliştiren projeler için

Bulgaristan Ulusal Destek Servisi tarafından desteklenmektedir.

Bu ödül, ana hedefi gençler arasında okuma sevgisini geliştirmek olan projeye verilecektir. Ödül, ismini Bulgar Edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan Peyo Yavorov’dan almıştır. Söz konusu ödül, tüm yaş kategorilerine ve tüm ülkelere açıktır.

Vatandaşlık Ödülü

Fransa ve Almanya Ulusal Destek Servisleri tarafından desteklenmektedir.

Bu ödül; aktif Vatandaşlık uygulamalarının, tarihsel bir perspektifle ya da gerçek dünyada ve 21. yüzyılın dijital dünyasında bir vatandaş olmanın kazandırdığı hakların ve getirdiği sorumlukların incelenmesiyle keşfini konu eden projelere verilir.