e-säkerhet och eTwinning

e-säkerhet handlar om vad man ska tänka på när man arbetar på internet.

eTwinning har en säker plattform för personal (lärare, rektorer, bibliotekarier etc.) som arbetar på en skola i ett av de länder i Europa som deltar, där de kan kommunicera, samarbeta, utveckla projekt, dela och, kort sagt, känna sig som och vara en del av det mest spännande lärnätverket i Europa. Lärare som registrerar sig i eTwinning kontrolleras av National Support Service (NSS) och godkänns för att kunna använda alla eTwinning-resurser.

Men det finns saker att tänka på för att arbeta på internet på ett säkert sätt, som alla, lärare och elever bör vara medvetna om och beredda på till förmån för alla, allt från online köp till publicering av bilder. Alla medborgare i dagens värld är också medborgare i den digitala världen och behöver förstå vilka rättigheter och skyldigheter en digital medborgare har.

En bra början för att lära sig mer om de senaste trenderna och frågorna finns här.

Inom följande områden kan du hitta några vanliga frågor som är relevanta för lärares arbete i skolan:

  • Environmental Education