article image

eTwinning-priserna

Tävlingen om de europeiska eTwinning-priserna

Huvudkategorin sponsras av Europeiska kommissionen och har fyra nivåer enligt nedan. 

Elever upp till 6 år

Elever i åldern 7-11

Elever i åldern 12-15

Elever i åldern 16-19

Villkor

För att delta i tävlingen måste projekt ha belönats med European Quality Label någon gång under projektets livslängd. Alla projekt måste visa att de har varit aktiva under skolåret 2017-2018.

Obs. Om projektet vinner, kan endast de partner som har fått en National Quality Label för detta projekt delta i event med prisutdelning.

Projekt kan endast ingå i ansökan om eTwinning-priserna en gång, men projekt som har visat prov på avsevärd förbättring över tid kan ansöka en andra gång i enlighet med National Support Services bedömning.

Regler

Vad är ett bidrag?

Ett bidrag är ett europeiskt gemensamt eTwinning-projekt mellan skolor från olika länder som utnyttjar IKT. Projektet måste även ha ett konkret resultat som ger utvärderarna en konkret uppfattning om projektets värde, förlopp och resultat. Varje bidrag ska beskrivas enligt följande:

  • Projektets titel.
  • Information om projektet som innehåller korrekt ålderskategori och länkar och dokument till projektresultat.
  • Beskrivningar av de olika delarna i era projekt enligt definitionerna i kriterierna (max 150 ord per kriterieavsnitt).

VIKTIGT:

** Alla som skickar in bidrag måste publicera så mycket av sina arbeten som möjligt. Utvärderarna har inte tillgång till material med begränsat tillträde, såsom privata eTwinning-platser. Dela ut ett gästkonto och lösenord så att utvärderarna kan bedöma de arbeten ni har gjort på eTwinning-platsen. **

Där så är tillämpligt ska bidraget även innehålla bakgrundsinformation som tidigare priser eller tävlingar som man deltagit i eller vunnit, företagssponsring etc.

Juridiska och etiska frågor

Alla tävlingsbidrag måste följa europeiska överenskommelser om upphovsrätt. Korta citat får användas om källan är klart angiven. Bilder, film, ljud och annan multimedia får användas endast om de har producerats av skolan eller dess motsvarighet, eller om ägaren uttryckligen har tillåtit användningen, eller om de tagits från fria källor som Clip Art.

Bidrag som skickats till tävlingen om eTwinning-priserna förblir skolans/organisationens eller lärarens egendom. Europeiska kommissionen och eTwinning Central och National Support Services har fullständiga rättigheter att göra materialet fritt tillgängligt för utbildningsändamål på webben, CD-ROM eller andra medier från inlämningsdatum till sista datum.

Utvärdering

Utvärderarna kommer att ta hänsyn till följande kriterier:

  • Pedagogisk innovation: Hur aspekter av projektet kan anses vara mer innovativa och kreativa när det gäller innehåll och mål, arbetssätt, aktiviteter och metoder, slutprodukter, spridning och publicering.
  • Integration i kursplanen: Hur projektet integrerades i den befintliga läroplanen.
  • Kommunikation och utbyte mellan partnerskolor: Hur lärare och elever i olika skolor kommunicerar och arbetar tillsammans under hela projektet (d.v.s. inte bara utbyter resultat utan samarbetar aktivt).
  • Samarbete mellan partnerskolorna
  • Användning av teknik: Hur man kommer längre än e-post, hur man använde IKT-verktyg på ett kreativt sätt i projektet.
  • Resultat, inverkan och dokumentation: Vad projektet ledde till och varför ert projekt förtjänar att belönas.

Hur man ansöker

Alla bidrag skickas in genom att du klickar på länken på eTwinning Live.

Klicka på projektets flik så hittar du länken i åtgärdslistan nedanför projektbeskrivningen.

Priser för specialkategorier

Spanska språket

Priset sponsras av det spanska ministeriet för utbildning, kultur och sport

I den här specialkategorin belönas ett projekt där spanska är det viktigaste kommunikationsspråket eller där fokus ligger på att lära sig spanska på ett innovativt sätt.

Franska språket

Priset sponsras gemensamt av den internationella föreningen för lärare i franska och eTwinning National Support Service i Frankrike

I den här specialkategorin belönas ett projekt där franska är det viktigaste kommunikationsspråket eller med fokus på att lära sig franska på ett innovativt sätt.

Marie Skłodowska Curie-priset

Priset sponsras av eTwinning National Support Service i Polen

Priset i den här specialkategorin har inrättats för att hedra Marie Skłodowska Curies liv och arbete, en banbrytande kvinnlig forskare som vann Nobelpriset två gånger i både fysik och kemi. Det här priset delas ut till det bästa projektet med naturvetenskapliga eller matematiska teman som grundval för projektarbetet. Det är även öppet för projekt i andra ämnen som har någon aspekt av Marie Skłodowska Curies liv och arbete som huvudtema för sitt arbete.

Yunus Emre-priset för humanism och interkulturell förståelse 

Priset sponsras av eTwinning National Support Service i Turkiet

Yunus Emre war en enkel turkisk poet och sufisk mystiker som levde under 1200-talet och i början av 1300-talet. Det var mycket viktigt för honom att skriva, sjunga och tala på det dåvarande turkiska språket. Det viktigaste begreppet i Yunus Emres livssyn är kärleken till mänskligheten, och han skickar ett tydligt budskap till mänskligheten att leva tillsammans i fred, oavsett religion, språk eller ras. Priset ges till projekt som ökar människors medvetenhet och förståelse genom att stärka den internationella dialogen mellan projektdeltagarna i partnerländerna.

Pris i engelska språket

Priset sponsras av British Council

Priset går till projekt där det engelska språket används som det huvudsakliga språket för att kommunicera och som handlar om solidaritet eller problemlösning mellan olika samhällen eller länder. Projekten ska omfatta elever i åldern 12-15 år eller 16-19 år.

Priset för Medelhavsområdet

Priset sponsras av National Support Services för Grekland, Cypern, Frankrike, Spanien, Italien, Portugal, Albanien och Kroatien

Priset för Medelhavsområdet är för projekt om Medelhavet, dess miljö, historia, kultur, kost, turism och alla liknande ämnen. Medelhavet är den centrala motorvägen för transporter, handel och kulturutbyte mellan olika människor. Priset är öppet för alla kategorier och alla länder som har arbetat med ett projekt om Medelhavet.

”Peyo Yavorov”-priset - för ett projekt som uppmuntrar ungdomars läslust

Priset sponsras av National Support Service i Bulgarien

Det här priset delas ut till ett projekt som har som huvudmål att främja ungdomars läslust. Priset är uppkallat efter en av de viktigaste företrädarna för bulgarisk litteratur – Peyo Yavorov. Det här priset är öppet för alla ålderskategorier och alla länder.

Medborgarpriset

Priset sponsras av National Support Services för Frankrike och Tyskland

Det här priset delas ut till projekt som fokuserar på praxis kring aktivt medborgarskap, ur ett historiskt perspektiv, eller till projekt där man undersöker medborgares rättigheter och skyldigheter i den verkliga världen men även i den digitala världen på 2000-talet.