Publikationer

Här kan du lära dig mer om eTwinning och om hur du kan utveckla dina idéer och tekniska kunskaper med våra publikationer och referensmaterial.
Measuring the impact of eTwinning activities on teachers’ practice and competence development
Att lära av det förflutna, för att utforma vår framtid: Europas kulturarv genom eTwinning
eTwinning's 2017 Full Report: “eTwinning Twelve Years On: Impact on teacher's practice, skills, and professional development opportunities, as reported by eTwinners”
 • Augusti 2018 (EN - pdf)
SAMMANFATTANDE RAPPORT: "Tolv år med eTwinning - Inverkan på lärarnas skicklighet och möjligheter till professionell utveckling, som rapporterats av eTwinnare"
Att skapa en inkluderande kultur med eTwinning
eTwinning 2016 Utvärderingsrapport:"Utvärdering av eTwinning Practice - ETT Pilotprojekt om Lärares Kompetensutveckling"
"Växande digitala medborgare: Att utveckla ett aktivt medborgarskap genom eTwinning"
eTwinning-generationen, firar tio år med eTwinning
eTwinning 10 år på: Påverkan på lärarnas arbete, kompetens och professionella utvecklingsmöjligheter
Att utveckla elevers kompetenser genom eTwinning
En resa genom eTwinning
 • Januari 2013 (EN, SV - pdf)
eTwinning-skolteam: Fallstudier om lärarsamarbete i eTwinning
eTwinning-konferensen 2012 – framgång belönas, skolteam lyfts fram
Elever i eTwinning, fallstudier om
Röster om eTwinning: lärare berättar
 • December 2010 (EN, SV - pdf)
Lärares professionella utveckling: en översikt av rådande praxis
eTwinning i klassrummet: Exempel på god praxis (2008-2009)
eTwinning 2.0 - Nätverket för skolor i Europa
 • Mars 2010 (EN, SV - pdf)
Mer än skolprojekt: en rapport om eTwinning 2008-2009
eTwinning: Upplevelser med språk och kultur
 • September 2008 (EN, SV – pdf)
Lära med eTwinning: en handbok för lärare
 • April 2007 (EN – pdf)
Att lära med eTwinning:
 • April 2006 (EN – pdf)
Första året med eTwinning i Europa
 • Mars 2006 (ENDEFR – pdf)
 Rapporter från pedagogiska rådgivande gruppen
 • September 2006 – (EN – pdf)
 • Oktober 2006 – (EN – pdf)
 • Februari 2007 – (EN – pdf)
 • eSafefty
 • eTwinning School
 • Lesson