Publikationer

Här kan du lära dig mer om eTwinning och om hur du kan utveckla dina idéer och tekniska kunskaper med våra publikationer och referensmaterial.

eTwinning's 2017 Full Report: “eTwinning Twelve Years On: Impact on teacher's practice, skills, and professional development opportunities, as reported by eTwinners”
 • August 2018 (EN, - pdf)
SAMMANFATTANDE RAPPORT: "Tolv år med eTwinning - Inverkan på lärarnas skicklighet och möjligheter till professionell utveckling, som rapporterats av eTwinnare"
Att skapa en inkluderande kultur med eTwinning
eTwinning 2016 Utvärderingsrapport:"Utvärdering av eTwinning Practice - ETT Pilotprojekt om Lärares Kompetensutveckling"
"Växande digitala medborgare: Att utveckla ett aktivt medborgarskap genom eTwinning"
eTwinning-generationen, firar tio år med eTwinning
eTwinning 10 år på: Påverkan på lärarnas arbete, kompetens och professionella utvecklingsmöjligheter
Att utveckla elevers kompetenser genom eTwinning
eTwinning-e-bok med fokus på ambassadörerna
En resa genom eTwinning
 • Januari 2013 (EN, SV - pdf)
eTwinning-skolteam: Fallstudier om lärarsamarbete i eTwinning
eTwinning-konferensen 2012 – framgång belönas, skolteam lyfts fram
Elever i eTwinning, fallstudier om
Röster om eTwinning: lärare berättar
 • December 2010 (EN, SV - pdf)
Lärares professionella utveckling: en översikt av rådande praxis
eTwinning i klassrummet: Exempel på god praxis (2008-2009)
eTwinning 2.0 - Nätverket för skolor i Europa
 • Mars 2010 (EN, SV - pdf)
Mer än skolprojekt: en rapport om eTwinning 2008-2009
eTwinning: Upplevelser med språk och kultur
 • September 2008 (EN, SV – pdf)
Lära med eTwinning: en handbok för lärare
 • April 2007 (EN – pdf)
Att lära med eTwinning:
 • April 2006 (EN – pdf)
Första året med eTwinning i Europa
 • Mars 2006 (ENDEFR – pdf)
 Rapporter från pedagogiska rådgivande gruppen
 • September 2006 – (EN – pdf)
 • Oktober 2006 – (EN – pdf)
 • Februari 2007 – (EN – pdf)
 • eSafefty
 • eTwinning School
 • Lesson