Kulturbilder

Svårighetsgrad : Lätt
  • Nivå : Från 4 till 18
  • Nyckelkompetenser : Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer / Medborgarskap / Språk

    Ämnesområden : Främmande språk / Kulturhistoria / Språk och litteratur / Ämnesövergripande
Project Kit picture
I detta eTwinning-kit föreslår vi att eleverna gör en PowerPoint presentation eller “Kulturbilder” om sitt partnerland i grupper. För att kunna göra det måste eleverna samla information om sitt eget land och skicka den till sin partnerskola som får ansvaret för att göra PowerPoint presentationen om sitt partnerlands kultur.

Kommunikation

Samarbete

Visa mer

Utvärdering och bedömning

Visa mer

Uppföljning

Visa mer